مطالعات فرهنگی و ارتباطات

ارایه مدل ساختاری تاثیر رفتارهای ارتباطی - فرهنگی ایرانیان بر برند ملی ایران با استفاده از رتبه بندی "آنهلت" و نظریه فرهنگی - اجتماعی"ویگوتسکی

حسین خطیبی؛ رها خرازی آذر؛ محمد سلطانی فر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/jcsc.2023.102130.1822

بازنمایی مادر شوهر در سریال‌های دو دهه اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی؛ تحلیل نشانه شناسی سریال‌های پُر بیننده «پائیز صحرا» و «پدر سالار»

فرزانه حسام؛ احتشام رشیدی؛ ابوالفضل دانایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1402

https://doi.org/10.22034/jcsc.2022.535604.2444

شناسایی ویژگی های معماری های زیبایی شناسانه طراحی صحنه تلویزیون (نور ، رنگ، محتوا، جاذبه)

علیرضا مهدوی؛ سید مهدی شریفی؛ سید علی رحمان زاده؛ داود نعمتی انارکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

https://doi.org/10.22034/jcsc.2024.2017031.2716