مطالعات فرهنگی و ارتباطات

 

 نام و نام خانوادگی 

 رشته 

 pobluns

 سمت 

 

SABA KHOSRAVI

 

 

دانشگاه تهران

 

حسین آجرلو

 

 

عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

 

غلامرضا آذری

ارتباطات

 

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و احد تهران مرکزی، دانشکده ی علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه

 

هاجر آذری

 

 

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی

 

بهاره آروین

 

 

دانشگاه تربیت مدرس

 

تقی آزادارمکی

 

 

استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

مرضیه آزادارمکی

 

 https://publons.com/researcher/3613246/marzieh-azad-armaki/  

استادیار دانشگاه

 

پیام آزادی

 

 

روزنامه نگار

 

هادی آقاجان زاده

 

 

دکتری

 

توکل آقایاری هیر

 

 

هیئت علمی دانشگاه

 

عاطفه آقایی

 

 

دانشگاه تهران

 

حسین ابراهیم آبادی

مطالعات فرهنگی

 

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 

غلام حیدر ابراهیم بای سلامی

 

 

دانشگاه تهران

 

سارا ابوطالب جولا

 

 

دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی

 

زهرا اجاق

 

 

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

سیده زهرا اجاق

 

 

استادیار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

شیرین احمدنیا

 

 

عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

 

اصغر احمدی

 

 

مدیر گروه روان شناسی اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

 

ثریا احمدی

 

 

سرپرست معاونت فرهنگی/ جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی

 

علی احمدی

 

 

دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی

 

یوسف احمدی

ارتباطات

 

گروه آموزشی ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

 

سعید ارکان زاده یزدی

ارتباطات

 

مدیرمسئول مجله «بازخورد»

 

زهرا اژئر

 

 

دانشگاه شهید بهشتی

 

عباس اسدی

 

 

دانشگاه علامه طباطبایی

 

آذر اسدی کرم

 

 

مدرس دانشگاه

 

سید حسن اسلامی اردکانی

 

 

استاد تمام دانشگاه ادیان و مذاهب قم

 

احمدرضا اصغرپور ماسوله

 

 

دانشگاه فردوسی مشهد

 

اکبر اعتباریان

 

 

دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد خوراسگان اصفهان

 

سید مهدی اعتمادی

 

 

دانشگاه تهران

 

شهلا اعزازی

 

 

جامعه شناسی گروه اموزشی

 

محمدصادق افراسیابی

 

 

دکترای سیاستگذاری فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

افسر افشار نادری

 

 

مدرس دانشگاه و عضو شورای سیاستگذاری دانشگاه علمی کاربردی

 

سیدعلیرضا افشانی

 

 

گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

 

رضا افهمی

 

 

پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 

وحید اقدسی

ارتباطات

 

خبرگزاری ایرنا

 

سید جمال الدین اکبرزاده جهرمی

 

 

عضو هیات علمی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

 

محسن اکبری

 

 

مدیریت، علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

 

پدرام الوندی

 

 

دانشگاه علامه طباطبایی

 

آرمین امیر

 

 

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

 

امین امیرحسینی

 

 

دانشگاه شهید بهشتی ره

 

پریسا امیری فرد

 

 

دانشگاه پیام نور

 

احمد امین فرد

 

 

عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

سعیده امینی

 

 

دانشگاه علامه

 

باقر انصاری

 

 

 

 

کامران اویسی

 

 

عضو هیات علمی و استادیار گروه قرآن و متون دانشگاه معارف اسلامی

 

علی ایار

 

 

مدرس مدعو گروه جامعه شناسی دانشگاه ایلام

 

اصغر ایزدی جیران

 

 

گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

 

اصغر ایزدی جیران

 

 

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

 

محمد بابایی

 

 

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

 

اسداله بابایی فرد

 

 

کاشان - کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی – دانشکده‌ی علوم انسانی دانشگاه کاشان - گروه علوم اجتماعی، کد پستی: 8731753153.

 

سوسن باستانی

 

 

استاد دانشگاه

 

تابان باغفلکی

آموزش عالی

 

دانشگاه تربیت مدرس

 

بهزاد باغی دوست

 

 

علم و فرهنگ

 

حسین باقری

 

 

دانشکده علوم ارتباطات،دانشگاه علامه طباطبائی،تهران

 

عمادالدین باقی

 

 

پژوهشگر، نویسنده و مدرس آزاد

 

بهاره بخشی

 

 

هیئت علمی

 

محیا برکت

ارتباطات

 

پژوهشگر

 

مهدخت بروجردی علوی

 

 

دانشیار دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

 

حسن بشیر

 

 

گروه فرهنگ و ارتباطات-دانشکده فرهنگ و ارتباطات-دانشگاه امام صادق (ع)

 

مهری بهار

 

 

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

شاپور بهیان

 

 

جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه، ایران

 

محمد حسین بوچانی

 

 

 

 

داریوش بوستانی

 

 

دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

قدسی بیات

ارتباطات

 

استادیار گروه روابط عمومی دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

 

قدسی بیات

ارتباطات

 

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 

محمدصاحب بیانی

 

 

کارمند بیمه آسیا

 

عبدالله بیچرانلو

 

 

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

 

یوسف پاکدامن

زندگی روزمره

 

دانشجوی جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

 

حسین پاینده

 

 

استاد نظریه و نقد ادبی دانشگاه علامه طباطبایی

 

شیوا پروائی

 

 

دانشگاه تهران

 

عزت اله پوریان

 

 

کارشناس- ایسپا

 

علی اکبر تاج مزینانی

 

 

رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه

 

محمد رضا تاجیک

 

 

شهید بهشتی

 

منصوره تبریزی

 

 

دانش آموخته دکترای جامعه شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی

 

فاطمه ترابی

ارتباطات

 

معاونت علمی مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران نماینده دانشگاه تهران در جلسات گروه های کاری مربوط به امور بانوان و خانواده

 

سروناز تربتی

 

 

استادیار گروه ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق دانشگاه آزاد اسلامی, تهران, ایران

 

علی تقوائی نیا

 

 

عضو هیأت علمی گروه روانشناسی و رئیس مرکز مشاوره دانشگاه یاسوج

 

ناصرالدین علی تقویان

 

 

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

 

فائزه تقی پور

 

 

دانشگاه ازاد خوراسگان

 

معصومه تقی زادگان

ارتباطات

 

عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

سمیه توحیدلو

 

 

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

افسانه توسلی

مطالعات زنان

 

گروه مطالعات زنان و خانواده، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

 

علیرضا ثقه الاسلامی

 

 

استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات- گروه پژوهشی اخلاق و حقوق اطلاعات -پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

 

حیدر جانعلی زاده

 

 

استادیار گروه علوم اجتماعی مازندران

 

فاطمه جعفرخانی

 

 

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

 

پریوش جعفری

 

 

دانشیار/دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

 

علی جعفری

ارتباطات

 

گروه علوم ارتباطات، واحد ادبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل. ایران.

 

بهرام جمالی

 

 

استادیار گروه موسیقی دانشکده معماری و هنر دانشگاه گپلان

 

علی جنادله

 

 

دانشگاه

 

محمدرضا جوادی یگانه

 

 

دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

 

وجیهه جوانی

زندگی روزمره

 

دانشگاه تبریز

 

فاطمه جواهری

جامعه شناسی

 

گروه جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

 

امیر حاتمی

 

 

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

 

سید روح الله حاج زرگرباشی

 

 

دکتری روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبائی

 

علی حاجلی

 

 

پژوهشگر

 

ابراهیم حاجیانی

 

 

معاون پژوهشی

 

زهرا حداد

 

 

دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران

 

آرش حسن‌پور

 

 

علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان

 

مهدی حسین آبادی

 

 

استاد مدعو دانشگاه پیام نور

 

محمد عثمان حسین بر

 

 

گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

 

حاتم حسینی

 

 

گروه علوم اجتماعی، دانشکده‌ی علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بو علی سینا، همدان

 

روح الله حسینی

 

 

عضو گروه مطالعات اروپا و مدیر بخش مطالعات فرانسه

 

مجید حسینی

 

 

استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

علیرضا حسینی پاکدهی

 

 

دکتری علوم ارتباطات و رسانه، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

 

حمیدرضا حسینی دانا

 

 

گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

 

مجید حسینی زاد

 

 

دانشگاه تهران

 

نفیسه حمیدی

 

https://publons.com/researcher/1666906/yalda-n-hamidi/

دانشجوی دکتری و دستیار تدریس/ دانشگاه استونی بروک

 

آرش حیدری

 

 

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

 

اسد خالدی

 

 

مدرس دانشگاه فرهنگیان

 

کمال خالق پناه

 

 

 

 

علی خالق خواه

 

 

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

 

کریم خان محمدی

 

 

هیات علمی دانشگاه باقر العلوم و مدیر گروه فرهنگ و ارتباطات

 

هادی خانیکی

 

https://publons.com/researcher/4648217/hadi-khaniki/

مدیر مسئول

 

حسن خجسته

ارتباطات

 

دانشیار دانشگاه صدا و سیما

 

یوسف خجیر

 

 

هیات علمی و مدیرگروه ارتباطات دانشگاه سوره

 

رها خرازی آذر

 

 

رئیس دپارتمان علوم ارتباطات و رسانه ها و مطالعات جامعه شناسی - واحد الکترونیک دانشگاه آزاد استادیار و هیات علمی علوم و تحقیقات تهران

 

گیتی خزاعی

 

 

پژوهشگر

 

نسترن خواجه نوری

 

 

استاد ارتباطات دانشگاه تهران مرکز

 

عباس خورشیدنام

جامعه شناسی

 

استادیار جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

 

غلامرضا خوش فر

 

 

گروه علوم اجتماعی و سیاسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایزان.

 

علی داوری

 

 

عضو هیئت علمی گروه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

فریبرز درتاج

 

 

روانشناس بالینی دانشگاه علامه طباطبایی

 

هادی درویشی

 

 

 

 

منیژه دشتبان

 

 

 

 

مانا دشتگلی هاشمی

 

 

دکتری فرهنگ و ارتباطات

 

داود دعاگویان

 

 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی

 

ابوالفضل دلاوری

 

 

 

 

زهره دهدشتی شاهرخ

 

 

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

 

محمد رضا دهشیری

 

 

دانشیار دانشکده مطالعات جهان دانشیار دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه

 

علیرضا دهقان

 

 

دانشیار ارتباطات دانشگاه تهران

 

بهناز دوران

 


https://publons.com/researcher/3022725/behnaz-dowran/

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

 

علیرضا ذاکری

جامعه شناسی

 

استادیار جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس

 

سعید ذکایی

 

 

استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

 

حبیب راثی تهرانی

 

 

دانشکده علوم ارتباطات

 

نادر رازقی

 

 

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

 

کرامت الله راسخ

 

 

دانشکده علوم انسانی، گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد، واحد جهرم

 

حسین راغفر

ارتباطات

 

تخصص اقتصاد ( حوزه مطالعات فساد اقتصادی ) استاد دانشگاه الزهرا تهران ، ایران

 

اعظم راودراد

 

https://publons.com/researcher/3114587/azam-ravad-rad/

دانشگاه تهران

 

سید علی رحمان زاده

 

 

استادیار علوم ارتباطات اجتماعی دانشکاه ازاد اسلامی واحد تهران شرق

 

جبار رحمانی

 

 

هیات علمی

 

علی رحمانی

 

 

دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد واحد بابل

 

داریوش رحمانیان

 

 

هیئت علمی تهران

 

محمد مهدی رحمتی

جامعه شناسی

 

گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان

 

ماریا رحیمی

 

 

عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان ایلام

 

عباس علی رستگار

 

 

دانشیار مدیریت رفتار، گروه مدیریت، دانشگاه سمنان

 

محمدعلی رستمی نژاد

 

 

استادیار دانشگاه بیرجند

 

محمدرضا رسولی

 

 

عضو هیئت علمی

 

علی رشیدپور

 

 

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

 

احمد رضایی

 

 

عضو هئیت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازنداران

 

محمد رضایی

 

 

دانشگاه تربیت مدرس

 

حسن رضایی بحراباد

 

 

دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

 

سید علی محمد رضوی

 

 

دانشکده صدا و سیما قم، دانشگاه صدا و سیما تهران

 

کمال رضوی

 

 

دانشگاه بهشتی تهران، دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی، متخصص حوزه جامعه شناسی روحانیت و مرجعیت

 

جلال رفیع فر

 

 

گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگا تهران

 

علی احمد رفیعی راد

 

 

دانشجوی دکتری جامعه شناسی ،دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 

مجتبی رمضانی

 

 

هیات علمی دانشگاه

 

محمود رنجبر

زبان و ادبیات

 

زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان

 

علی روحانی

 

 

دانشکده علوم اجتماعی یزد

 

محمد روزخوش

جامعه شناسی

 

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

 

بهروز روستاخیز

مطالعات فرهنگی

 

استادیار مردم‌شناسی و عضو پژوهشکده مطالعات و سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی؛ تهران، ایران

 

طاهر روشندل اربطانی

 

 

 

 

کبری روشنفکر

 

 

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

 

سیدابوالحسن ریاضی

 

 

سازمان امور دانشجویان/ معاون سازمان

 

مرضیه زارع

 

 

دانشجوی دانشگاه الزهرا

 

داود زارعیان

 

 

 

 

مریم زارعیان

 

 

 

 

زرین زردار

 

 

 

 

نسیبه زنجری

 

 

Evin, Kodakyar

 

بهار زند رضوی

 

 

 

 

بهنام زنگی

 

 

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

 

فرهاد ساسانی

 

 

دکتر فرهاد ساسانی دانشیار زبانشناسی تخصص نشانه شناسی تحلیل گفتمان

 

منصور ساعی

 

 

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

عبدالرضا سبحانی

 

 

عضو هیئت علمی و رئیس دانشگاه تربیت معلم تهران

 

بتول سبزه

 

 

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان تهران

 

امیر عبدالرضا سپنچی

 

 

 

 

یونس سخاوت

 

 

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

 

حسن سراج زاده

 

 

 

 

فرهاد سراجی

 

 

هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

حسن سلاجقه

 

 

نقاشی دانشکده هنر دانشگاه شهید باهنر کرمان. کرمان .ایران

 

سید علی اصغر سلطانی

 

 

رئیس دانشکده زبانهای خارجی و مطالعات بینافرهنگی، دانشگاه باقرالعلوم، قم

 

محمد سلطانی فر

 

 

گروه علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات. تهران

 

مجید سلیمانی ساسانی

ارتباطات

 

استادیار گروه ارتباطات دانشگاه تهران

 

مهدی سلیمانیه

 

 

مدیر گروه نظرسنجی و افکارسنجی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

 

محمدمهدی سمتی

 

 

استاد دانشگاه نورسن الینویز

 

سید محمد علی سید حسینی

 

 

مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال

 

علی شاکر

ارتباطات

 

روزنامه‌نگار/همشهری

 

محسن شالباف

علوم اجتماعی

 

علوم سیاسی، علوم اجتماعی، دانشگاه آریزونا شمالی، فلگ استف، آمریکا

 

سمیه شالچی

 

 

 

 

وحید شالچی

 

 

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

 

وحیده شاه حسینی

ارتباطات

 

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

 

احسان شاه قاسمی

 

 

 

 

نیره شاه محمدی

 

 

عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برتامه ریزی آموزشی

 

تهمینه شاوردی

جامعه شناسی

 

گروه جامعه شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، جهاددانشگاهی

 

معصومه شجاعی

 

 

گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، پرند، ایران

 

نیما شجاعی باغینی

 

 

دانشگاه علامه طباطبائی

 

آسیه شریعتمدار

 

 

گروه مشاوره دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

 

زینب شریفی

 

 

مشاور

 

سید مهدی شریفی

 

 

استادیار

 

نفیسه شریفی

 

 

پژوهشگر پسادکتری گروه انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

محیا شعیبی

 

 

معاونت اجتماعی شهرداری

 

حمید شفیع زاده

 

 

مرکز تحقیقات استراتژیک

 

سمیه سادات شفیعی

 

 

عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

عالیه شکربیگی

 

 

دانشگاه ازاد

 

علی شکوری

 

 

دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

صدیقه شکوری راد

 

 

مرکزمطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران

 

حسین شکوهی فر

 

 

دانشگاه بیرجند- دانشکده علوم تربیتی

 

مرتضی شمس

 

 

پژوهشگر/صدا و سیما

 

مجید شمسه

 

 

افکار سنجی

 

محمد شهبا

 

 

گروه سینما، دانشکده سینما و تئاتر، دانشگاه هنر، تهران، ایران

 

پرویز شهریاری

 

 

استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)

 

عبدالوهاب شهلی بر

 

 

دکتری

 

ملیحه شیانی

 

 

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

 

علی شیخ مهدی

 

 

عضو هیات علمی گروه سینما و انیمیشن،دانشکده هنر و معماری،دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران.

 

طهمورث شیری

 

 

دانشیار گروه جامعه شناسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

 

حسین صادقی

 

 

عضو هیئت علمی، گروه کسب و کار، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران

 

رسول صادقی

 

 

دانشگاه تهران

 

علیرضا صادقی

 

 

دکترای جامعه شناسی توسعه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

صادق صالحی

 

 

استادیار جامعه‌شناسی محیط زیست، دانشگاه مازندران

 

شاهو صبار

ارتباطات

 

دانشکده مطالعات جهان

 

زهیر صباغ پور

 

 

مدیرکل روابط عمومی و دانشگاه جهاددانشگاهی

 

بهرنگ صدیقی

ارتباطات

 

دانشگاه کانادا

 

ربابه صدیقی

 

 

گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد تهران مرکز،تهران، ایران

 

محسن صفاریان

 

 

عضو هیأت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور

 

فاطمه صفری

 

 

علوم اجتماعی

 

عبدالله صلواتی

 

 

دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 

سیاوش صلواتیان

 

 

دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

 

مهران صمدی

ارتباطات

 

مدیر گروه و هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تبریز،گروه علوم ارتباطات اجتماعی، تبریز-ایران

 

رضا صمیم

 

 

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی

 

نادر صنعتی شرقی

 

 

استادیار علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور مشهد

 

ماندانا صنیعی

 

 

استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 

شادی ضابط

 

 

استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

 

حمیده طائب

 

 

دانشجوی دکتری مطالعات زنان/ دانشگاه تربیت مدرس

 

حامد طالبیان

 

 

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

 

آرین طاهری

 

 

دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

 

نسرین طباطبایی حصاری

 

 

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

محمد صادق طلوع برکاتی

 

 

دانشگاه تربیت مدرس

 

وحید طلوعی

 

 

دانشگاه تورنتو

 

غلامرضا ظریفیان

 

 

 

 

حمید عابدی

 

 

دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

 

محبوبه عارفی

 

 

عضو هیات علمی/دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

مریم عالم زاده

مطالعات فرهنگی

 

پست دکتری امریکا

 

اسماعیل عالی زاد

 

 

عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

 

حمید عباداللهی چنذانق

 

 

گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

 

محمد تقی عباسی شوازی

 

 

عضو هیئت علمی

 

حمید عبداللهیان

 

 

دانشگاه تهران

 

علیرضا عبداللهی نژاد

 

 

ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

 

سیروان عبدی

ارتباطات

 

گروه علوم ارتباطات، دانشکده مطالعات رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

 

مهرداد عربستانی

 

 

گروه انسان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

 

فرید عزیزی

 

 

دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی، گروه علوم ارتباطات

 

لیلا سادات عزیزی

مطالعات زنان

 

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

 

میترا عظیمی

 

 

دانشگاه علامه طباطبایی

 

سیدوحید عقیلی

 

 

رئیس دانشکده خبر دانشگاه آزاد واحد مرکز

 

زهره علیخانی

 

 

دکتری ارتباطات

 

فردین علی خواه

 

 

 

 

مسعود علیدادی

ارتباطات

 

دانشگاه علامه طباطبایی

 

رحمان علیزاده

ارتباطات

 

استادیار علوم ارتباطات دانشگاه گلستان

 

امیررضا علیزاده مجد

 

 

گروه کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین،قزوین، ایران

 

ناصرالدین غراب

 

 

هیئت علمی، دانشگاه علم و فرهنگ

 

فریبا غروی منجیلی

 

 

گروه هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

 

هدی غفاری

 

 

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

 

فرزاد غلامی

ارتباطات

 

استادیار مطالعات ارتباطی گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

احمد غیاثوند

 

 

دانشگاه علامه طباطبایی

 

نعمت الله فاضلی

 

 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

زینب فاطمی امین

 

 

گروه علوم اجتماعی.دانشکده ادبیات و علوم انسانی.دانشگاه فردوسی مشهد

 

محمدرضا فتحی

 

 

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری, پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

سردار فتوحی

 

 

دکترای سیاستگذاری فرهنگی، پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 

محمد مهدی فتوره چی

 

 

قائم مقام موسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران

 

مقصود فراستخواه

 

 

عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

 

سعید فرامرزیانی

 

 

عضو هیات علمی گروه علوم ارتباطات اجتماعی/ دانشگاه آزاد اسلامی

 

مهدی فرجی

 

 

 

 

میثم فرخی

 

 

 

 

فرزام فرزان

 

 

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

 

سیف الله فرزانه

جامعه شناسی

 

استادیار گروه جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

 

علیرضا فرزین

 

 

 

 

ساحل فرشباف

 

 

 

 

زهرا فرضی زاده

 

 

 

 

مهدی فرقانی

 

 

هیئت علمی دانشگاه علامه

 

رائد فریدزاده

 

 

گروه زبان و ادبیات آلمانی، دانشکده ادبیات، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

 

حامد فلاح تفتی

 

 

استادیار دانشگاه علم و هنر یزد

 

مجید فولادیان

 

 

 

 

فاطمه قاسمپور

 

 

استادیار مرکز تحقیقات زن و خانواده

 

مژگان قاسمعلی

 

 

مدرس/ دانشگاه

 

یارمحمد قاسمی

 

 

عضو علمی دانشگاه

 

علیرضا قبادی

 

 

 

 

مهدی قدیری

 

 

مدیر پژوهشی در سازمان صدا و سیما

 

اکرم قدیمی

 

 

مدیرگروه ترویج علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 

علی قرطاسی

 

 

 

 

عباس قنبری

 

 

 

 

سلیم کاظمی

 

 

دانشگاه محقق اردبیلی

 

عباس کاظمی

 

 

 

 

افسانه کامران

 

 

استادیار

 

لیدا کاووسی

 

 

عضو هیئت علمی گروه روزنامه نگاری/دانشگاه علامه طباطبایی

 

افشار کبیری

جامعه شناسی

 

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه ارومیه، ایران

 

حمیدرضا کرکه

 

 

nhka'hi

 

حسین کرمانی

 

 

دانشگاه تهران

 

محمدتقی کرمی

 

 

مطالعات زنان علامه طباطبایی

 

مهدی کروبی

 

 

تهران. دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده مدیریت و حسابداری. مدیر گروه مدیریت جهانگردی

 

علی کریمی مله

 

 

عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

 

خدیجه کشاورز

 

 

گروه مطالعات زنان. پژوهشکده مطالعات اجتماعی فرهنگی وزارت علوم. ایران. تهران

 

مجید کفاشی

 

 

دانشگاه ازاد اسلامی / علوم تحقیقات / علوم اجتماعی

 

حسین کلانتری

 

 

 

 

عبدالحسین کلانتری

 

 

گروه آموزشی جامعه شناسی دانشگاه تهران

 

محمدرضا کلاهی

 

 

عضو گروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

 

مسعود کوثری

 

 

دانشیار دانشگاه تهران و مدیر گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی

 

حامد کیا

 

 

دکتری رشته سیاست‌گذاری فرهنگی در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

علی اصغر کیا

 

 

مدیر گروه دانشگاه علامه طباطبایی

 

اصغر کیوان حسینی

 

 

دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

 

علی گرانمایه پور

 

 

دانشگاه آزاد

 

مجتبی گنجعلی

 

 

استاد دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

 

محمد گنجی

 

 

عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان

 

عبدالله گیویان

 

 

 

 

سمیه لبافی

 

 

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

 

مهدی لبیبی

 

 

دانشگاه آزاد

 

رضا ماحوزی

علوم اجتماعی

 

عضو هیأت علمی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

 

مژده ماهرخ مقدم

ارتباطات

 

علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

 

جمال محمدی

 

 

استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کردستان

 

نریمان محمدی

 

 

دانشجوی دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه/ دانشگاه اصفهان

 

احمد محمودی

مطالعات فرهنگی

 

استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 

بهارک محمودی

ارتباطات

 

دانشگاه علامه طباطبایی

 

فتانه محمودی

 

 

عضو هیئت علمی و معاون آموزشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران

 

حمیدرضا مدقق

 

 

سردبیر علمی، فرهنگی و هنری شبکه خبر

 

حسین مدی

مطالعات فرهنگی

 

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

 

همایون مرادخانی

جامعه شناسی

 

هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه رازی

 

شیوا مرادی

 

 

استاد

 

علی مرادی

جامعه شناسی

 

دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد اسلام آبادغرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آبادغرب، کرمانشاه، ایران.

 

یعقوب مرادیان

 

 

کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

 

راحله مرتضی حسینی

 

 

دانشگاه خوارزمی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

مرتضی مردیها

مطالعات فرهنگی

 

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

 

داریوش مطلبی

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

 

افسانه مظفری

 

 

گروه ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران(مسوول مکاتبات)

 

سمانه معظم

 

 

 

 

نازنین ملکیان

 

 

استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

 

مرتضی منشادی

 

 

عضو هیت علمی گروه علوم سیاسی داشنگاه فردوسی مشهد

 

سیدمحمد مهدی زاده

 

 

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، گروه ارتباطات

 

شراره مهدی زاده

مطالعات فرهنگی

 

دانشگاه الزهرا

 

جمال الدین مهدی نژاد

 

 

دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

 

داوود مهرابی

 

 

 

 

مقداد مهرابی

ارتباطات

 

دانشکده ارتباطات و فناوری اطلاعات وی کیم وی نانیانگ سنگاپور NTU, WKWSCI school

 

مجید موحد

جامعه شناسی

 

بخش جامعه شناسی دانشگاه شیراز

 

احسان موحدیان

 

 

 

 

میثم موسایی

 

 

دانشگاه تهران

 

زهرا موسوی خامنه

 

 

صنایع دستی، دانشکده هنر دانشگاه الزهرا

 

صلاح الدین مولانایی

هنر

 

هیات علمی رسمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان- عضو مرکز نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان کردستان

 

حمیده مولایی

 

 

 

 

محمد مهدی مولایی

ارتباطات

 

دکتری ارتباطات دانشگاه تهران

 

سمیه مومنی

جامعه شناسی

 

دانشجو دکتری دانشگاه تهران

 

مجید رضا مومنی

 

 

استادیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

 

ندا میلانی

 

 

 

 

احمد نادری

مردم شناسی

 

دانشگاه تهران

 

عباس ناصری طاهری

 

 

مدیرکل امور بین المل سازمان صدا و سیما

 

سید حسین نبوی

 

 

دانشگاه خوارزمی

 

محمود نجاتی حسینی

 

 

دانشگاه آزاد

 

امیلیا نرسیسیانس

انسان شناسی

 

گروه انسان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

 

زهرا نژادبهرام

 

 

سعادت آباد بلوار 24 متری کوجه اول غربی شماره 12 طبقه سوم شرقی

 

آرش نصراصفهانی

 

 

اداره کل مطالعات اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران

 

فاطمه نصراصفهانی

 

 

گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

 

اکبر نصرالهی

ارتباطات

 

استاد مدیریت رسانه دانشگاه آزاد تهران مرکز

 

روح اله نصرتی

انسان شناسی

 

هیئت علمی گروه انسانشناسی و معاون اداری و مالی دانشکده

 

عبدالله نعامی

جامعه شناسی

 

استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

 

داود نعمتی انارکی

 

 

عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسمای جمهوری اسلامی ایران

 

نهال نفیسی

جامعه شناسی

 

عضو هیأت علمی گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی

 

سید رضا نقیب السادات

 

 

دانشگاه علامه طباطبایی

 

مریم نهاوندی

 

 

دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

مرتضی نورمحمدی

 

 

 

 

فاطمه نوری راد

ارتباطات

 

مدیر گروه ارتباطات دانشگاه علمی کاربردی رسانه

 

محسن نوغانی

ارتباطات

 

دانشیار جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

 

محسن نیازی

جامعه شناسی

 

استاد دانشگاه کاشان

 

مریم نیامی

زبان

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

لیلا نیرومند

ارتباطات

 

استادیار و عضو هیئت علمی، واحد تهران‌شرق، دانشگاه آزاد اسلامی

 

شهرزاد نیری

 

 

دانشگاه تربیت مدرس

 

علیرضا نیکخواه ابیانه

ارتباطات

 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

 

علیرضا نیکویی

 

 

گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان

 

شهناز هاشمی

ارتباطات

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

حبیب هنری

 

 

دانشگاه علامه طباطبائی

 

نجمه وکیلی

روانشناسی

 

مدیر گروه مشاوره و فلسفه تعلیم تربیت،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد تهران مرکز،تهران،ایران

 

سیده راضیه یاسینی

 

 

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

 

سبحان یحیائی

ارتباطات

 

استادیار دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

 

فریبا یزدخواستی

روانشناسی

 

گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان

 

امیر یزدیان

 

 

استاد

 

سید مهدی یوسفی

جامعه شناسی

 

مدرس دانشگاه علامه طباطبایی