مطالعات فرهنگی و ارتباطات

در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

لطفا به دقت مطالعه فرمایید:

مقاله هایی که شیوه‌نامه نگارش مقاله که در بخش «راهنمای نویسندگان» درج شده است را رعایت نکردند، برای داوری ارسال نخواهد شد.

مقاله هایی که به لحاظ فنی و ظاهری مخدوش باشد به نویسنده برگردانده خواهد شد.

اولین و مهم‌ترین معبار: مقاله باید با اهداف فصلنامه مرتبط باشد و از نظر موضوع/مساله و از جهت رویکرد و روش و نگرش میان‌رشته‌ای باشد. نویسنده ملزم است در چکیده و مقدمه و نتیجه به‌طور دقیق و روشن میان‌رشتگی مقاله را تبیین نماید. در غیر این صورت فارغ از کیفیت مقاله، مقاله رد اعلام خواهد شد.

 نوآوری: نوآوری در مقاله، جدید بودن و کیفی و کاربردی بودن آن بسیار مهم است. 

 به‌روز بودن مقاله: تمام مقاله‌های بارگزاری شده باید از منابع به‌روز داخلی و همچنیین از مقاله‌های معتبر جهانی در پایگاه های معتبر ISI و JCR و SCOPUS استفاده کرده باشند. لطفا به مقاله‌های مندرج در سایت www.scm.iaocsc.ir نیز ارجاع بفرمایید.

 نتیجه‌گیری مقاله: در نتیجه‌گیری مقاله ارائه مدل و تئوری و دستیابی به نتایج و ارائه پیشنهاد و راهکارهای کاربردی بسیار مهم است. 

 علمی پژوهشی بودن مقاله: مقاله باید در قالب مقالات علمی – پژوهشی نوشته شود. مقاله‌هایی که علمی پژوهشی نباشد از قبیل مروری تطبیقی و ترویجی فارغ از کیفیت محتوای آن در بررسی اولیه رد خواهد شد.

 تایید مقاله توسط اساتید : در مقاله‌هایی که با همکاری اساتید نوشته شده است (اعم از مقاله‌های دانشجویی و غیردانشجویی)، تایید علمی مقاله از نظر کیفیت و روش و علمی پژوهشی بودن از سوی اساتید محترم ضروری می‌باشد. لازم است به همراه بارگزاری مقاله، تأییدیه کتبی استاد خود را نیز ضمیمه نمایند.

 تعداد صفحات مقاله: به طور معمول مقاله به همراه چکیده پاورقی منابع و پیوست باید بین 6000 کلمه تا 8000 کلمه باشد و از حداکثر مذکور بیشتر نباشد در غیر این صورت به نویسندگان بازگردانده خواهد شد. از آنجا که چکیده انگلیسی مقاله مورد داوری قرار خواهد گرفت بسیار مهم است که با واژگان و گرامر صحیح نوشته شود.

 تعداد کلمات چکیده: چکیده باید بین 150 کلمه تا 250 کلمه تنظیم شود و از حداکثر مذکور بیشتر نباشد.

 تنظیم منابع: فهرست منابع باید با ذکر کامل اطلاعات و براساس سبک APA تنظیم شود.

 قبلاً در نشریه‌ها‌ی داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ نشده یا بطور همزمان برای انتشار به جایی دیگر واگذار نشده باشند.

 بارگزاری مقاله: هر مقاله را فقط باید یک بار بارگزاری نمایید تا یک کد منحصر به آن مقاله دریافت نمایید. بارگزاری یک مقاله طی دو مرحله و با دو کد متفاوت بررسی مقاله شما را به تعویق خواهد انداخت. هر نویسنده باید حداقل سه فایل به شرح زیر را بارگزاری نمایند:

الف) اصل مقاله بدون نام حاوی چکیده فارسی و انگلیسی و متن کامل مقاله (از ذکر نام نویسنده روی عنوان فایل خودداری کنید)

ب) صفحه عنوان شامل عنوان مقاله و مشخصات کامل تمام نویسندگان شامل (مرتبه علمی رشته دانشگاه و آدرس الکترونیکی و شماره تلفن شهر و کشور) (Title Page)

ج) عهد نامه نویسندگان و بیان تضاد منافع

د) فایل مقاله بایستی به صورت مرتب با فونتها و تیتربندی‌های و رسم شکل و نمودار مرتب ارائه شود.

 در صورتی که موارد فوق را رعایت نکرده‌اید برای جلوگیری از اتلاف وقت، لطفا دست نگه‌دارید و پس از انجام موارد مذکور مقاله را بارگذاری نمایید.

 پذیرش: مقاله‌های ارسالی مورد ارزیابی داوران تعیین شده از طرف هیا‎‎ت تحریریه قرار خواهند گرفت و پذیرش نهایی آن ها منوط به تائید هیات تحریریه است.

 مسئولیت مطالب: مسئولیت مطالب، نظریات و اطلاعات ارائه شده در مقاله ها و صحت و سقم آنها برعهده مؤلف یا مؤلفان است.

 

هزینه انتشار مقاله: 15 میلیون ریال معادل،یک میلیون  و پانصد تومان  است.

 شماره کارت 1606-0192-8370-5859 به نام انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات

اسامی نویسندگان: بعد از ارسال مقاله، به هیچ عنوان نویسندگان مجاز به اضافه کردن اسامی نویسندگان دیگر در مقاله خود نیستند. 

دستورالعمل‌های لازم برای ارسال مقاله جدید در زیر آورده شده است. برای ارسال مقاله جدید، 1. مقاله براساس فرمت فصلنامه و چکیده کوتاه داخل آن، 2. فرم تعارض منافع، 3. فرم اصالت اثر