مطالعات فرهنگی و ارتباطات

 

هدف از انتشار فصلنامه علمی –پژوهشی «مطالعات فرهنگی و ارتباطات »، فراهم آوردن زمینه­ی ارتقاء وانعکاس پژوهش و مطالعات در سطوح آکادمیک و حرفه ایی که از سوی  استادان، محققان، دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی و کنشگران حرفه ایی به انجام می رسد. به این اعتبار فصلنامه میدان و مجالی برای گفتگو، مفاهمه و نقد اندیشه هاو تجربه ها فراهم خواهد ساخت. فرهنگ و ارتباطات دو مقوله بنیادین برای زیست و بالندگی هر جامعه­ای محسوب می شود. به خصوص کشور ایران با فرهنگی کهن، همراه با تنوع فرهنگی قابل توجه و فراز و نشیبهای تاریخی، اهمیتی مضاعف میابد. از سویی دیگر ارتباطات با مفاهیم نوین و ابزارهای متحول یافته به ویژه در عصر ارتباطات نیازمند تعمق، تامل و مطالعه بیشتر برای پویایی جامعه در این حوزه ها می باشد.  اصلی ترین زمینه ها و مواردی که این مسئولیت می تواند محقق کند عبارتند از:سیاستگذاری فرهنگی، سیاسگذاری رسانه، شناخت و  خلق فرصت های نو، آسیب شناسی و بحران­های فرهنگی،  شناخت و  خلق فرصت های نو آسیب شناسی رسانه، تجربه­های ایرانی در زمینه های فرهنگ، ارتباطات و رسانه، بررسی نظریه­ها آرا و اندیشه­های مطرح در حوزه های ذکر شده مطالعه نسبت دین، اقتصاد، فناوری، سیاست، جنسیت و.. با حوزه­های فرهنگ و ارتباطات و رسانه، ­و نیز ببین و ترویج دو گفتمان در این حوزه ها تمام نویسندگان باید مقاله خود را از طریق سامانه فصلنامه به آدرس http://www.jcsc.ir و در قالب فرمت پیوست بارگزاری نمایند.

فرمت آماده سازی مقالات

اخلاق در نشر

خط مش فصلنامه ی مطالعات فرهنگی و ارتباطات انتشار مقاله هایی است که، زالزاما همراه با رعایت اصول اخلاقی باشد. نویسندگانی که آثار خود را به عنوان مقاله اصیل به این فصلنامه ارسال می‌کنند به این وسیله گواه این مطلب هستند که مقاله حاصل تحقیق خودشان است. نویسندگان موظف هستند هرگونه تضاد منافع را به فصلنامه اعلام کنند. مهمترین مواردی که نویسندگان باید به لحاظ اخلاقی اجتناب کنند شامل: داده‌سازی، یافته‌سازی، سرقت علمی، بارگزاری مقاله‌هایی که همپوشانی دارد و بارگزاری یک مقاله بیش از یک بار.

سرقت علمی

نویسندگان باید بدانند سرقت علمی به هر شکل و در هر سطحی تخلف اخلاقی است. هدف فصلنامه انتشار مقاله‌های باکیفیت و اصیل است و هرگونه سرقت علمی و ذکر مطالب دیگران بدون ارجاع قابل پذیرش نخواهد بود. بنابراین اگر نویسنده‌ای از بخشی از مقاله‌های منتشرشده سایر نویسندگان (به هر زبانی) استفاده می‌کند باید منبع آن را ذکر کند. در صورت مشاهده هرگونه سرقت علمی علاوه بر قرار دادن در لیست سیاه قرار خواهد گرفت.

تضاد منافع

نویسندگان موظف هستند تضاد منافع مرتبط با مقاله خود را اعلام کنند. تضاد منافع بخشی از اخلاق پژوهشی است و لازم است پیش از انتشار مقاله، در ترتیب نام نویسندگان در مقالاتی که مستخرج از پایان نامه یا پژوهش هایی علمی است، بنا بر قاعده دانشگاه یا موسسه ذیربط و در غیر اینصورت مبتی بر رضایت طرفین باشد. در صورت داشتن حامی مالی، نویسندگان موظفند در قسمت تقدیر و تشکر نام آنهارا ذکر نمایند.. در صورت تضاد منافع بین نویسندگان یا حامیان مالی، فصلنامه به اختلافات و شکایات نویسندگان پاسخ نخواهد داد و مقاله رد خواهد شد. همچنین نویسندگان نباید به دلیل منافع شخصی از گزارش دهی شفاف و اصولی چشم پوشی کرده و و به شکل گزینشی و فقط نتایج مورد پسند خود را مطرح کنند. در صورتی که تضاد منافع وجود ندارد باید به طور آشکارا بیان شود.

 راهنمای ارسال مقاله جدید

نویسنده محترم؛ پیش از ارسال مقاله به نکات زیر توجه فرمایید:

تمامی مکاتبات با نویسنده مسئول (ارسال‌کننده مقاله) انجام می‌شود. پیگیری تمام امور مربوط به مراحل و نتایج داوری، اصلاحات، پذیرش و چاپ مقاله تنها ازسوی نویسنده مسئول (رابط) انجام می‌شود. دفتر فصلنامه از پاسخگویی به سایر نویسندگان همکار مقاله معذور است.

اخلاق در نشر

خط مش فصلنامه ی مطالعات فرهنگی و ارتباطات انتشار مقاله هایی است که، زالزاما همراه با رعایت اصول اخلاقی باشد. نویسندگانی که آثار خود را به عنوان مقاله اصیل به این فصلنامه ارسال می‌کنند به این وسیله گواه این مطلب هستند که مقاله حاصل تحقیق خودشان است. نویسندگان موظف هستند هرگونه تضاد منافع را به فصلنامه اعلام کنند. مهمترین مواردی که نویسندگان باید به لحاظ اخلاقی اجتناب کنند شامل: داده‌سازی، یافته‌سازی، سرقت علمی، بارگزاری مقاله‌هایی که همپوشانی دارد و بارگزاری یک مقاله بیش از یک بار.

سرقت علمی

نویسندگان باید بدانند سرقت علمی به هر شکل و در هر سطحی تخلف اخلاقی است. هدف فصلنامه انتشار مقاله‌های باکیفیت و اصیل است و هرگونه سرقت علمی و ذکر مطالب دیگران بدون ارجاع قابل پذیرش نخواهد بود. بنابراین اگر نویسنده‌ای از بخشی از مقاله‌های منتشرشده سایر نویسندگان (به هر زبانی) استفاده می‌کند باید منبع آن را ذکر کند. در صورت مشاهده هرگونه سرقت علمی علاوه بر قرار دادن در لیست سیاه قرار خواهد گرفت.

تضاد منافع

نویسندگان موظف هستند تضاد منافع مرتبط با مقاله خود را اعلام کنند. تضاد منافع بخشی از اخلاق پژوهشی است و لازم است پیش از انتشار مقاله، در ترتیب نام نویسندگان در مقالاتی که مستخرج از پایان نامه یا پژوهش هایی علمی است، بنا بر قاعده دانشگاه یا موسسه ذیربط و در غیر اینصورت مبتی بر رضایت طرفین باشد. در صورت داشتن حامی مالی، نویسندگان موظفند در قسمت تقدیر و تشکر نام آنهارا ذکر نمایند.. در صورت تضاد منافع بین نویسندگان یا حامیان مالی، فصلنامه به اختلافات و شکایات نویسندگان پاسخ نخواهد داد و مقاله رد خواهد شد. همچنین نویسندگان نباید به دلیل منافع شخصی از گزارش دهی شفاف و اصولی چشم پوشی کرده و و به شکل گزینشی و فقط نتایج مورد پسند خود را مطرح کنند. در صورتی که تضاد منافع وجود ندارد باید به طور آشکارا بیان شود.

  راهنمای نویسندگان فصلنامۀ مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نکات لازم و ضروری برای ارسال مقاله جدید

راهنمای تنظیم مقاله: قبل از ارسال مقاله راهنمای نگارش مقاله را که در بخش راهنمای نویسندگان در بخش فرم‌ها و دستورالعمل‌ها درج شده است به دقت مطالعه فرمایید.

اولین و مهم‌ترین معیار: مقاله باید با اهداف فصلنامه مرتبط باشد و از نظر موضوع/مساله و از جهت رویکرد و روش و نگرش مطالعات فرهنگی و ارتباطات باشد. نویسنده ملزم است در چکیده و مقدمه و نتیجه به‌طور دقیق و روشن میان‌رشتگی مقاله را تبیین نماید. در غیر این صورت فارغ از کیفیت مقاله، مقاله رد اعلام خواهد شد.

 نوآوری: نوآوری در مقاله، جدید بودن و کیفی و کاربردی بودن آن بسیار مهم است. 

 به‌روز بودن مقاله: تمام مقاله‌های بارگزاری شده باید از منابع به‌روز داخلی و همچنیین از مقاله‌های معتبر جهانی در پایگاه های معتبر ISI و JCR و SCOPUS استفاده کرده باشند. لطفا به مقاله‌های مندرج در سایت www.jscm.ir و www.jcsc.ir نیز ارجاع بفرمایید.

 تایید مقاله توسط اساتید : در مقاله‌هایی که با همکاری اساتید نوشته شده است (اعم از مقاله‌های دانشجویی و غیردانشجویی)، تایید علمی مقاله از نظر کیفیت و روش و علمی پژوهشی بودن از سوی اساتید محترم ضروری می‌باشد. لازم است به همراه بارگزاری مقاله، تأییدیه کتبی استاد خود را نیز ضمیمه نمایند.

 تعداد صفحات مقاله:به طور معمول مقاله به همراه چکیده پاورقی منابع و پیوست باید بین 6000 کلمه تا 8000 کلمه باشد و از حداکثر مذکور بیشتر نباشد در غیر این صورت به نویسندگان بازگردانده خواهد شد. از آنجا که چکیده انگلیسی مقاله مورد داوری قرار خواهد گرفت بسیار مهم است که با واژگان و گرامر صحیح نوشته شود.

 تعداد کلمات چکیده: چکیده باید بین 150 کلمه تا 250 کلمه تنظیم شود و از حداکثر مذکور بیشتر نباشد.

 تنظیم منابع: فهرست منابع باید با ذکر کامل اطلاعات و براساس سبک APA تنظیم شود.

 قبلاً در نشریه‌ها‌ی داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ نشده یا بطور همزمان برای انتشار به جایی دیگر واگذار نشده باشند.

 بارگزاری مقاله: هر مقاله را فقط باید یک بار بارگزاری نمایید تا یک کد منحصر به آن مقاله دریافت نمایید. بارگزاری یک مقاله طی دو مرحله و با دو کد متفاوت بررسی مقاله شما را به تعویق خواهد انداخت. هر نویسنده باید فایلهایی به شرح زیر را بارگزاری نمایند:

1. اصل مقاله بدون نام حاوی چکیده فارسی و انگلیسی و متن کامل مقاله (از ذکر نام نویسنده روی عنوان فایل خودداری کنید) راهنمای شیوه تنظیم مقاله

2. صفحه عنوان شامل عنوان مقاله و مشخصات کامل تمام نویسندگان شامل (مرتبه علمی، رشته، دانشگاه و آدرس الکترونیکی و شماره تلفن شهر و کشور) 

3. فرم تکمیل شده تعارض منافع (دریافت فرم)

4. فرم اصالت مقاله و تعهدنامه (دریافت فرم)

5. فرم تنظیم منابع و رفرنس دهی (دریافت فرم)

 در صورتی که موارد فوق را رعایت نکرده‌اید برای جلوگیری از اتلاف وقت، لطفا دست نگه‌دارید و پس از انجام موارد مذکور مقاله را بارگذاری نمایید.

 پذیرش: مقاله‌های ارسالی مورد ارزیابی داوران تعیین شده از طرف هیا‎‎ت تحریریه قرار خواهند گرفت و پذیرش نهایی آن ها منوط به تائید هیات تحریریه است.

 مسئولیت مطالب: مسئولیت مطالب، نظریات و اطلاعات ارائه شده در مقاله ها و صحت و سقم آنها برعهده مؤلف یا مؤلفان است.

 هزینه انتشار مقاله: 1200000تومان می‌باشد به شماره کارت 1606-0192-8370-5859 به نام انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات