مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار علوم ارتباطات اجتماعی دانشکاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال

4 دانشیار، گروه روزنامه نگاری و خبر، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صدا و سیما، تهران، ایران

10.22034/jcsc.2024.2017031.2716

چکیده

طراحی صحنه یکی از مهم ترین عواملی ست که در پیشبرد هدف اصلی داستان نقش دارد. لوازم صحنه، اسباب و ادوات، مکان صحنه، طراحی لباس و.. از جمله عواملی هستند که در طراحی صحنه نقش دارند. البته ابزار اصلی طراح صحنه عناصر گرافیکی است. طراح صحنه باید این عناصر را به درستی بشناسد و بکار گیرد. هدف این مطالعه شناسایی ویژگی های معماری های زیبایی شناسانه طراحی صحنه تلویزیون (نور ، رنگ، محتوا، جاذبه) بوده است. در این مطالعه از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. تحلیل محتوای کیفی درصدد حفظ مزیت های حاصل از تحلیل های محتوای کمی در مورد تفسیرهای متون کیفی هستند. به همین جهت ابتدا با طرح سوالات و سپس با انجام مطالعات کتابخانه ای، تعریف واحد تحلیل، کاهش داده ها، استفاده از نظام مقوله بندی، اصلاح نظام مقوله بندی بر اساس داده‌ها، ارائه گزارش از داده های کیفی (با استفاده از نرم افزارMAXQDA) و نهایتا، با ارائه تفاسیر به ارائه مطالبی تحلیلی درباره متون مورد پژوهش پرداخته شد. براساس کدهای اولیه و گزینشی مقوله های ی معیارهای زیبایی شناسانه ی طراحی صحنه\معیارهای زیبایی شناسانه صحنه ی تلویزیون\ آماده سازی صحنه، صحنه پردازی، تناسب دکور و محتوا، نورپردازی ، روانشناسی رنگ را تشکیل دادند. بنابراین می توان گفت دکور رابطه‌ای مستقیم با سطح مباحثی دارد که در یک برنامه تلویزیونی رد و بدل می‌شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات