مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه روزنامه نگاری/دانشگاه علامه طباطبایی

2 گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

سلبریتی‌ها نقش مهمی در بازتولید رویه‌های زندگی روزمره و مناسک در قاب رسانه‌های جدید ایفا می‌کنند. سوگواری آنلاین یکی از ساحت‌هایی است که آنان در بازآرایی و رسانه‌ای کردن آن نقش ایفا می‌کنند. این مطالعه می‌کوشد با استفاده از تحلیل روایت مضمونی، چگونگی بازتولید سوگ در صفحات اینستاگرامی و ابعاد تجربه سوگواری آنلاین سلبریتی‌ها را واکاوی کند. به همین منظور، سه سلبریتی سوگوار (بهاره رهنما، نسیم ادبی و رضا صادقی) به صورت غیرتصادفی هدفمند انتخاب و پست‌های مرتبط با سوگواری آنان اعم از متن، ویدیو، صوت و تصویر تحلیل شدند.
تحلیل روایت نشان داد نمایش سوگ در رسانه‌های اجتماعی، صحنه اجرا را تا فضای زندگی خصوصی سلبریتی‌ها گسترش داده و مجال بیشتری برای بازتعریف هویت به مثابه فرد سوگوار فراهم کرده است. رهنما و ادبی از این فضا برای خود – برندسازی و صادقی برای برندینگ آثار خود بهره برده‌اند. همچنین مطالعه نشان داد سه سلبریتی خط روایتی متفاوتی را در پیش گرفته‌اند اما هر سه نفر به بازتولید مناسک مذهبی یا سنت در فضای آنلاین دست زده‌اند و از سوگواری برای تقویت پیوندهای اجتماعی خود (با اشخاص مهم و هواداران) استفاده کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات