مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل رشته مدیریت رسانه دانشگاه صداوسیما جمهوری اسلامی ایران

2 عضو هیئت علمی رشته مدیریت رسانه دانشگاه صداوسیما جمهوری اسلامی ایران .

10.22034/jcsc.2022.542109.2484

چکیده

27 بهمن ماه 1397 شبکه سوم صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران شاهد تحولی بزرگ در عرصه برنامه‌سازی خود بود. در آن شب اولین قسمت از برنامه استعدادیابی عصرجدید به روی آنتن رفت و در اندک زمانی تبدیل به پرمخاطب ترین برنامه تلویزیون بدل‌گشت. در این میان و در همین سال‌ها صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران دو برنامه دیگر را نیز در حوزه سرگرمی پخش می‌کرد که هر دو نیز مورد استقبال گسترده مخاطبان تلویزیون بودند؛ برنامه های خندوانه و دورهمی.
به‌دلیل عدم‌دسترسی به داده‌های تماشای این برنامه‌ها توسط مخاطبان، بررسی میزان اهمیت این سه برنامه در مهم‌ترین بستر تعاملی با هوادارانشان -یعنی رسانه‌اجتماعی اینستاگرام- به‌عنوان راهی ابتکاری انجام‌پذیرفت. روش انجام دادن این پژوهش نیز با استفاده از رویکردهای نوین علوم اجتماعی محاسباتی به‌صورت استخراج داده‌های صفحات این سه برنامه نظیر میزان دنبال‌کنندگان و لایک‌ها و تعاملات کاربران و... از طریق سایت «کرود تنگل» و تحلیل آن بوده است.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که رفتار کاربران با صفحه عصرجدید در مقایسه با دو برنامه دیگر با کنارهم قراردادن جمیع پارامترها (نظیر تعداد دنبال‌کننده و روند کاهش یا افزایش آن، نحوه تعاملات کاربران، و...) به لحاظ ثبات رفتاری، سالم‌تر و منطقی‌تر بوده و لذا علی‌رغم تعداد بسیار زیاد، کاربران آن واقعی هستند. بنابراین در مجموع اقبال کاربران اینستاگرامی به این برنامه بسیار بیش از دو برنامه دیگر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


•    فرهنگی، علی‌اکبر؛ خواجه‌ئیان، داتیس. (1394). «مدیریت رسانه: رویکرد مدیریت زنجیره ارزش». چاپ اول، تهران: دانشگاه صداوسیما.
•    خواجه‌ئیان، داتیس. (1398). «درآمدی بر مدیریت شبکه‌های اجتماعی و کسب‌وکار‌های پلتفرمی». چاپ اول، تهران: ادیبان روز.
•    خواجه‌ئیان، داتیس؛ صلواتیان، سیاوش؛ کلی، شقایق؛ یزدانی، امیرحسین. (1399). «الگوی رفتاری نسل بومیان دیجیتال ایرانی در اینستاگرام: داده‌کاوی در کلان‌داده‌های شبکه اجتماعی». فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، دوره بیست‌وهفتم، شماره 1. صص 32-9.
•    شریفی، سیدمهدی؛ امیدی، افشین. (1398). «نظریه‌های رسانه (همراه با رویکردهای نوین)». چاپ اول، تهران: ادیبان روز.
•    مهدی‌زاده، سید محمدمهدی. (1389). «نظریه‌های رسانه: اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی». چاپ ششم، تهران: همشهری.
•    طالبیان، حامد؛ مولایی، محمدمهدی. (1398). «درخت توانش برنامه تلویزیونی نود در رسانه‌های اجتماعی». فصلنامه مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، دوره هفتم، شماره 25، صص 42-27.
•    شعبانی، یحیی؛ باقرپور شیرازی، امیررضا. (1398). «کلان‌داده و آینده علوم انسانی-اجتماعی». چاپ اول، تهران: پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی- گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
•    علی‌زاده، میثم. (1396). «بحثی بر محاسبه‌پذیری علوم اجتماعی- قسمت اول، انجمن علمی شناسا، دانشگاه صنعتی شریف»، دیدئو. بازنشانی شده در: 24، آبان،1400، 15:00 به نشانی: https://www.dideo.ir/v/ap/v9ljm
•     افتاده، جواد. (1395). «تحلیل شبکه‌های اجتماعی: همراه با آموزش نرم‌‌افزارهای تحلیل شبکه نودایکس‌ال و گفی». چاپ دوم، تهران: ثانیه.
- Alizadeh, Meysam. (2017). "A Discussion on the Computability of Social Sciences - Part One, Scientific Society of Shenasa, Sharif University of Technology”, Dideo. Retrieved on: November 24, 2021, 15:00at: https://www.dideo.ir/v/ap/v9ljm (In Persian)
•    - Farhangi, Aliakbar; Khajeheian, Datis. (2015). "Media Management: Value Chain Management Approach". First edition, Tehran: Islamic Republic of Iran Broadcasting University. (In Persian)
•    
- Khajeheian, Datis. (2020). "Introduction to Social Network Management and Platform-based Businesses". First edition, Tehran: Adiban Rooz. (In Persian)
•    
- Khajeheian, Datis; Salavatian, Siavash; Koli, Shaghayegh; Yazdani, Amirhossein. (2020). "Behavioral Pattern of Native Iranian Digital Generation on Instagram: Data Mining in Social Network Big Data". Communication Research Quarterly, Twenty-Seventh Volume, Issue 1, pp. 32-9. (In Persian)
•    
- Mehdi Zadeh, Seyed Mohammad Mehdi. (2010). "Media Theories: Common Thoughts and Critical Perspectives". Sixth edition, Tehran: Hamshahri. (In Persian)
•    
- Oftadeh, Javad. (2016). "Social Network Analysis: Accompanied by Training in Nodexl and Gephi Network Analysis Software". Second edition, Tehran: Saniye. (In Persian)
•    
- Shaabani, Yahya; Baqerpour Shirazi, Amir Reza. (2020). "Big Data and the Future of Humanities and Social Sciences". First edition, Tehran: National Virtual Space Research Institute - Cultural and Social Studies Group. (In Persian)
- Sharifi, Seyed Mehdi; Omidi, Afshin. (2020). "Media Theories (Accompanied by New Approaches)". First edition, Tehran: Adiban Rooz. (In Persian)
•    
- Talebian, Hamed; Molaie, Mohammad Mehdi. (2020). "The Power Tree of Program 90 in Social Media". Quarterly Journal of Communication Management in Sports Media, Seventh Volume, Issue 25, pp. 42-27. (In Persian)
•    Bail, C. Argyle, L. Brown, T. Bumpus, J. Chen, H. Fallin Hunzaker, M. Lee, J. Mann, M. Merhout, F and Volfovsky, A. (2018). "Exposure to Opposing Views on Social Media Can Increase Political Polarization". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), No. 115. PP: 9216-9221.
•    D'heer, E. and Verdegem, P. (2013). "What Social Media Data Mean for Audience Studies: A Multidimensional Investigation of Twitter Use During a Current Affairs TV Programme". Information, Communication & Society, No. 18. PP: 221-234.
•    Gollin, Maxwell. (October 5, 2018). "Instagram Analytics Explained: 5 Metrics You Need to Understand", falcon.io. accessed: https://www.falcon.io/insights-hub/topics/social-media-strategy/instagram-analytics-metrics-and-insights/
•    Munger, K. (2016). "Tweetment Effects on the Tweeted: Experimentally Reducing Racist Harassment". Springer Science + Business Media, No 39. 115. PP: 629-649.
•    Salganik, M. (2017). "Bit by Bit: Social Research in the Digital Age". Princeton: Princeton University Press.