مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو گروه مطالعات اروپا، دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

2 عضو گروه مطالعات ایران، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران.

چکیده

این مطالعه تلاش می‌کند که با بررسی گزیده‌ای از فیلمهای علمی- تخیلیِ حوزه‌ی هوش مصنوعی، بخشی از تصویری که ما و خصوصا نویسندگان، فیلمسازان و آینده‌پژوهان ما از آینده‌ی جوامع انسانی دارند را ترسیم کند. در این مطالعه از تحلیل تماتیک استفاده شده و تلاش شده است که فیلم‌ها از نظر محتوایی به کوچکترین مؤلفه‌های تشکیل دهنده‌ی خود تفکیک شوند و این مؤلفه‌ها پالایش، دسته‌بندی و معرفی گردند. نتایج مقاله شامل سه بخش است: تکنولوژی‌های آینده که در فیلم‌های علمی تخیلیِ مورد مطالعه نشان داده شده‌اند؛ ویژگی‌های آرمانشهری جوامع آینده؛ و ویژگی‌های ویرانشهری جوامع آینده. این مقاله استدلال می‌کند که فیلم‌های حوزه‌ی هوش مصنوعی، بخشی از مسؤولیت ادبیات، اسطوره‌ها و همچنین فیلم‌های علمی - تخیلی پیش از عصر دیجیتال را در زمینه‌ی به تصویر کشیدن رویاها و امیدهای بشر امروز برعهده گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Natural intelligence's Life in the Era of Artificial Intelligence: A Glance at Future Societies from the Perspective of Sci-fi Movies based on Artificial Intelligence

نویسندگان [English]

  • Rohollah Hosseini 1
  • shaho Sabar 2

1 Department of European Studies, University of Tehran

2 Department of Iranian Studies, University of Tehran

چکیده [English]

The current study investigates a selection of sci-fi movies about Artificial Intelligence in order to understand how the writers, filmmakers and futurologists see the future of human societies. The study uses thematic analysis and tries to break down the content of the movies to the smallest possible features in order to provide three sets of results: “the future technologies depicted in the movies”, “the utopian characteristics of the future societies shown in the movies” and “the dystopian characteristics of the future societies shown in the movies”. The article argues that through the human history people have voiced their hopes and concerns through literature, mythology and more recently science fiction. Nowadays a part of that responsibility has fallen to the works in the field of artificial intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Movie
  • Science-fiction
  • Technology
  • Artificial Intelligence
  • Utopia
  • Dystopia

 

کمالی, ی. (1397). روش شناسی تحلیل مضمون و کاربرد آن در مطالعات سیاستگذاری عمومی. سیاستگذاری عمومی, 4(2), 189-208.
 

 

Bateman, J., & Schmidt, K.-H. (2012). Multimodal Film Analysis: How Films Mean. New York: Routledge. doi:https://doi.org/10.4324/9780203128220
Beauchamp, G. L. (1974). Future Words: Language and The Dystopian Novel. Style, 8(3), 462-476.
Calomme, V. (n.d.). The History of Artificial Intelligence. Retrieved May 15, 2019, from We Love AI: https://www.welove.ai/en/blog/post/history-of-artificial-intelligence.html
Freeman, R. B. (2007). The Challenge of the Growing Globalization of Labor Markets to Economic and Social Policy. In E. Paus (Ed.), Global Capitalism Unbound (pp. 23-39). New York: Palgrave Macmillan. doi:10.1057/9780230608849_2
Niiniluoto, I. (2001). Futures studies: science or art? Futures, 33(5), 371-377. doi:10.1016/S0016-3287(00)00080-X
Shear, J. (Ed.). (1999). Explaining Consciousness: The Hard Problem. MIT Press.
Top 30 languages of the world. (n.d.). Retrieved May 15, 2019, from Vistawide World Languages and Cultures: https://www.vistawide.com/languages/top_30_languages.htm
Vaismoradi, M., Turunen, H., & Bondas, T. (2013). Content analysis and thematic analysis: Implications for conducting a qualitative descriptive study. Nursing and Health Sciences, 15, 398-405. doi:10.1111/nhs.12048
Vaninskaya, A. (2003). Janus-Faced Fictions: Socialism as Utopia and Dystopia in William Morris and George Orwell. Utopian Studies, 14(2), 83-98.
Verne, J. (2006). Journey to the Center of the Earth (Kindle Edition). Public Domain Books .