مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه تهران.

2 دانشگاه تهران

چکیده

در سال‌های اخیر استفاده از ماهواره و وجود کانال‌های سرگرم‌کننده و تفریحی و پخش سریال‌های خانوادگی (ژانر سوپ‌اپرا) در کشور گسترش یافته‌است. این امر در جامعه ایرانی هر چند به صورت غیررسمی، به بخش مناقشه‌برانگیزی از زندگی روزمره بخشی از مردم به ویژه درصدی از زنان تبدیل شده است. این امر، توجه بسیاری از صاحبنظران فرهنگی و اجتماع و نیز سیاستگزاران را به خود جلب کرده است.
پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که چگونه چالش‌های هویتی زنان ایرانی در نتیجة تماشای سریال‌های خانوادگی در جامعۀ مدرن به مواضع گفتمانی و ارزش‌های متفاوت می‌انجامد. برای نیل به پاسخ از رویکرد مطالعات فرهنگی و روش‌شناسی کیفی (با مصاحبه عمیق با 30 نفر از زنان تهرانی) استفاده شده و در مدل نظری نیز مصرف و سپس دریافت مخاطبان - در سه لایۀ خوانش شخصی، خوانش ارجاعی و خوانش انتقادی – مورد مطالعه قرار گرفته است.
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که زنان در سه تیپولوژی هویتی سنتی، اسلامی و مدرن قرار می‌گیرند. تأثیر عوامل ساختاری مانند خانواده، آموزش و اشتغال در قشرهای مختلف زنان که در جریان مدرنیته هستند موجب بازسازی هویت آنان شده است. تأثیر عوامل ساختاری مانند خانواده، آموزش و اشتغال در قشرهای مختلف زنان که در جریان مدرنیته هستند موجب بازسازی هویت آنان شده و عده‌ای در برابر هویت‌های سنتی مقاومت نشان می‌دهند و فعالانه برای ایجاد هویت جدید تلاش می‌کنند. زنان ایرانی با به منابع فرهنگی(ارزش‌ها و نگرش‌ها) و منابع مادی(درآمد و دارایی) به تأمل و بازاندیشی در موقعیت‌ها و هویت‌های سنتی خود پرداخته اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

using and reading of Tehrani women from Turkish Series

نویسندگان [English]

  • Mehdi Montazerghaem 1
  • roya sharifi 2

2 University Of Tehran

چکیده [English]

In recent years, the use of satellites and the existence of fun and entertainment channels and the proliferation of family series (the genre of the Sopapra) has expanded in the country. This in Iranian society, though unofficially, has become part of the conflict of everyday life, is part of the population, especially the percentage of women. These series, either via satellite networks such as Jam-Class, Manoto, Persian and Turkish networks, or via Deviyou and Underground broadcasting, etc. are provided. The high volume of the use of the broadcast channel has attracted the attention of many cultural and community experts as well as politicians.
The present research seeks to answer the question of how the Iranian women's identity challenges as a result of watching family serials in modern society lead to discursive positions and different values. To reach the answer, the approach of cultural studies and qualitative methodology (with deep interview with 30 women of Tehrani) was used and studied in the theoretical model and then received by the audience - in three layers of personal readings, referral readings and critical reading - studied Has taken.

کلیدواژه‌ها [English]

  • women
  • reception
  • critical reading
  • soup opera series
  • identity
 
Akahane, Michie (2006). An investigation into audience perception of Mononoke Hime: Construction  and  reconstruction  of  contemporary Japanese identity. A thesis submitted for the degree of Master of Arts. University of New South Wales.
Alasuutari,Pertti(1999).Rethinking the media audience. London: Sage publications Ltd.
Byerly,Carlyn M & Ross,Karen(2006). Women and Media.A critical introduction. UK:Blackwell publishing
Ford, sam & Kosnik,Abligail & Harrington,Lee(2011). The survival of soap opera:transformations for a new media era. United States of America: university Press of Mississippi.
Hand, Martin and Elizabeth,Shove(2007). Media consumption. Sage publication:journal of consumer culture.
Mandel,Ruth (2014). Structural adjustment and soap opera. Londen: Routledge
Paluck, Elizabeth & Trujillo,Matthew(2011). The devil knows best: experimental effects of a televised soap opera on Latino attitudes. Analyses of social issues and public policy. 1-20