مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

چکیده

هدف این مقاله تحلیل شیوه‌های حکمرانی و چالش‌های اعمال حکمرانی پلتفرمهای آنلاین-به طور خاص فیس‌بوک- و پیامدها و دلالتهای آن برای اکوسیستم پلتفرمی در ایران است. است. آنچه تحت عنوان تعدیل محتوا شناخته می‌شود، شامل تحلیل سازوکارهای نظارت بر محتوای کاربرساخته توسط پلتفرم رسانه اجتماعی فیس‌بوک است. یک موضوع دیگر، تحلیل حکمرانی بر پلتفرم فیس‌بوک در زمینه اجتماعی-سیاسی آمریکا و چالش‌های اعمال حکمرانی بر پلتفرم‌های آنلاین است. نتایج این مطالعه نشان داد که برخی قوانین همانند عدم مسئولیت پلتفرم دربرابر محتواهای کاربران طبق قوانین آمریکا، افشای اطلاعات کاربران و درآمدزایی از داده‌های کاربران و انحصارگرایی این پلتفرم شرکتی مهمترین چالش‌های حکمرانی بر پلتفرم‌ها در اکوسیستم آمریکا است. پلتفرم‌ها تاکنون سازوکارهای مختلفی را برای نظارت بر محتوا به اجرا گذاشته‌اند که شناخته‌شده‌ترین آنها شرایط ارائه خدمت است. اقدامات خودحکمرانی پلتفرم‌ها همیشه در حال تحول و بهبود بوده است. گواه آن سند استانداردهای اجتماعی فیس‌بوک است. بر اساس مدل فعالیت پلتفرم‌های بزرگ جهانی، ضرورت دارد پلتفرم‌های ایرانی نیز اقداماتی برای تعدیل محتوای همزمان محتوای کاربرساخته با ملاحظه ارزش‌های محلی انجام دهند. طیفی از اقدامات گوناگون از توسعه پلتفرم‌های بومی، مذاکره برای فعالیت قانون‌مند پلتفرم‌های جهانی در ایران و توسعه حکمرانی داده‌ها و حاکمیت دیجیتال را می‌توان برای مواجهه با پلتفرم‌هایی همانند فیس‌بوک پیشنهاد کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Challenges of Governing Global Online Platforms and its Implications for Iran; Case Study: Facebook

نویسنده [English]

  • Hossein Hassani

Assistant professor, RICAc

چکیده [English]

The purpose of this article is to analyze the governance practices and challenges of governing online platforms specifically Facebook and its consequences and implications for the platform ecosystem in Iran. What is known as content moderation involves analyzing the mechanisms for monitoring user-generated content by Facebook's social media platform. Another issue is the analysis of Facebook's governance in the US socio-political context and the challenges of governing online platforms. The results of this study showed that some laws such as platform irresponsibility to user content under US law, disclosure of user information and revenue from user data and the monopoly of this corporate platform are the most important challenges to governing platforms in the US ecosystem. Platforms have already implemented various mechanisms for content monitoring, the most well-known of which is the terms of service. The self-governance measures of the platforms have always been evolving and improving. Proof of that is Facebook's Community Standards document. According to the activity model of large global platforms, it is necessary for Iranian platforms to take measures to moderate the content of user-generated content at the same time, taking into account local values. A range of measures such as the development of native platforms, negotiations for the legitimate operation of global platforms in Iran, and the development of data governance and digital governance can be suggested to deal with platforms such as Facebook.

کلیدواژه‌ها [English]

  • platform governance
  • social media
  • content moderation
  • Facebook