مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 استادیار گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

انگاره‌های بین‌فرهنگی تصاویر ذهنی انتزاعی هستند که انسان‌ها از یکدیگر و چیزهای موجود در جهان می‌سازند و بدین وسیله جهان را فهم‌پذیرتر می‌کنند. این پژوهش به مطالعه انگاره‌های بین‌فرهنگی دانشجویان روس جامعه‌المصطفی پیش و پس از ورود به ایران، می‌پردازد. به این جهت از نظریه انگاره‌های بین‌فرهنگی به عنوان بخش نظری پژوهش استفاده شده‌است. از میان انواع انگاره‌های بین‌فرهنگی، دو انگاره خویشتن و شخصی مورد استفاده قرار گرفت. روش پژوهش حاضر، کیفی است و برای گردآوری داده‌ها از تکنیک مصاحبه نیمه‌ ساختاریافته استفاده شده‌است. در مجموع با 12 نفر از دانشجویان روس جامعه‌المصطفی براساس مدل اشباع نظری، مصاحبه شد. برای تحلیل داده‌ها نیز از روش تحلیل مضمون استفاده شد. به طور کلی روند انگاره‌های بین‌فرهنگی دانشجویان، پیش از ورود، خطی، مثبت و یکدست بوده است، اما پس از ورود دستخوش تغییراتی شده و چندگانه می‌شود. انگاره‌های پیشینی دانشجویان روسی، «متدین»، «همراه با نظام سیاسی ایران» و «اخلاق‌مدار» بوده‌است؛ اما این انگاره‌ها پس از ورود به ایران تغییر پیدا کرده و مخالف آن‌ها انگاره‌های بین‌فرهنگی دانشجویان روسی را برساخته‌است. دانشجویان روسی پس از ورود به ایران انگاره‌های مثبتی مانند«بازنمایی قدرتمندی»، «نیک‌کنشی» و «مناسک‌گرایی» را نیز برساختند. همچنین رفتار مردم ایران در خصوص تحصیل دانشجویان در ایران باعث ساخت انگاره خویشتن منفی(انگاره‌های منفی دیگران درباره آن‌ها) مانند «رفاه در کشور روسیه» و «سازنده فقر» در مصاحبه‌شوندگان روسی شده‌است. به عبارتی دانشجویان دچار پروتوتایپ و مگاپروتوتایپ شناختی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Intercultural Schemata Russian Students of Jame’atol Mustafa Have of Iranian People

نویسندگان [English]

  • َAli Momeni 1
  • Ehsan Shahghasemi 2

1 University of Tehran

2 استادیار گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده [English]

Intercultural schemata are abstract mental representations that people make of other people and make them understandable. This study explores intercultural schemata Russian students at Jame’atol Mustafa have of Iranians, both before and after their stay in Iran. We have employed cultural schema theory as our conceptual framework. Among Intercultural schemata, two schemata -namely, self and personal schemata- were used. This is a qualitative study, and we employed semi-structured interviews to gather our data. Overall, 12 Russian students at Jame’atol Mustafa were interviewed based on the theoretical saturation model. We used theme analysis to categorize and analyze our responses. Overall, the students have more flat and positive views towards Iranians: “religious,” “accompanying the political system of Iran,” and “ethical and moral.” But, after coming to Iran, these intercultural schemata went through some changes, and sometimes these schemata have been shattered. Russian students in Iran created positive ideas such as " powerful representation ", " beneficence" and "ritualism". Also, the behavior of the Iranian people about the education of Russian students in Iran has created a negative Self Schemas(Negative schemas of others about themselves) Such as “richly life in Russia” and “creator of poverty” in the interviewees. In other words, these students have gone through cognitive prototype and mega-prototype.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jame’atol Mustafa
  • Cross-cultural Schemata
  • Self-schema
  • Personal Schema, Russian Students