مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی، دانشکده هنرهای رایانه ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، ایران

2 هیات علمی، دانشکده هنرهای رایانه ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

سینمای انیمیشن ایران، برای دست‌یابی به موفقیت بایستی از هر دو جنبه فنی و محتوایی رشد نماید. یکی از معضلات امروزی سینمای تجاری انیمیشن در ایران کاستی‌ و یا فقدان داستان با محتوای مناسب برای سینمای انیمیشن و مخاطب ایرانی می‌باشد. ازآنجایی‌که در جهان کنونی، فرهنگ‌عامه رابطه نزدیکی با رسانه‌های جمعی داشته و پراهمیت می‌باشد؛ بسیاری از تولیدکنندگان انیمیشن تجاری از داستان‌های فولکلور پریان با موضوعات عاشقانه برای موفقیت تجاری و تأثیرگذاری بر مخاطب بهره ‌می‌جویند. در این تحقیق این فرضیه مطرح می‌باشد که داستان‌های عاشقانه پریان یکی از بهترین منابع الهام در تولید محتوا برای سینمای انیمیشن تلقی می‌شوند. لذا به نظر می‌رسد داستان‌های عاشقانه فولکلور آذری دارای این توانمندی بالقوه برای الهام‌بخشی باشند. سؤال اصلی در این پژوهش این می‌باشد که چرا و چگونه داستان‌های عاشقانه در ادبیات فولکلور آذربایجان که در سنت عاشقی اجرا می‌گردند؛ می‌توانند منابع الهام متناسب با ویژگی‌های سینمای انیمیشن برای تولید آثار، چه از منظر محتوایی و چه ساختار داستانی محسوب گردند؟ برای پاسخ به آن، ابتدا ویژگی‌های داستان‌های مناسب برای انیمیشن بررسی و چهار شاخصه سنجش به‌دست‌آمده و سپس با تحلیل 9 داستان فولکلور در منطقه آذربایجان با شیوه ریخت‌شناسی ولادیمیر پراپ، به تطبیق این چهار شاخصه با ویژگی‌های داستان‌های مورد مطالعاتی پرداخته‌ایم. ابزار گردآوری کتابخانه‌ای بوده و از شیوه توصیفی- تحلیلی برای تبیین نتایج تحقیق استفاده‌شده است. درنتیجه‌ی این تحقیق، می‌توان گفت که این داستان‌ها هر چهار ویژگی فانتزی، عاشقانه بودن، موزیکال بودن، و ماجراجویانه بودن را دارند و می‌توانند منابع الهام ارزشمندی برای سینمای انیمیشن ایران محسوب گردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Folklore Literature in Animation Cinema and Content Production Feasibility Based on Azeri Romantic Folktales

نویسندگان [English]

  • Maryam Solhkonnadeh sardrod 1
  • Yoones A. Sekhavat 2

1 Tabriz University

2 Assistant professor of Multimedia department, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Eastern Azerbaijan province, Iran.

چکیده [English]

Iranian animation cinema has to grow in both content and technology in order to succeed. One of the problems of today's animated commercial cinema in Iran is the lack of good stories that are appropriate to both animation cinema’s features and the Iranian audience’s interests. Because in today's world, popular culture is closely linked to the mass media, many commercial producers use fairy-tales with romantic themes for commercial success and impact on audiences. Therefore, this hypothesis has been raised that fairy-tales are considered one of the best sources of inspiration for producing content for animation cinema. Regarding to this hypothesis, it appears that Azeri romantic folk-tales have the enough potential to inspire. The main question is why and how can romantic tales in Azeri folklore literature, which run in the tradition of Aşıqliğ, be considered as valuable sources of inspiration according to the characteristics of animation cinema to produce works, both in terms of content and structure? To answer this question, first, the characteristics of suitable stories for animation are investigated and four indicators are obtained, and then, nine Azeri folk-tales have been analyzed by Vladimir Prop’s morphology. Finally, we compare the tales with four indicators. The collection tool is bibliographic and a descriptive-analytical method is used to explain the research results. Consequently, it can be said that these nine tales have all the characteristics of fantasy, romance, musicality, and adventure and can be valuable sources of inspiration for Iranian animation cinema, especially for commercial purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azeri Folklore Literature
  • Commercial Animation Cinema
  • Popular Culture
  • Vladimir Propp’s Morphology
  • Romantic Fairy-tales