مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

2 دانشیار جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نهاد خانواده نقش مهمی در بازتولید نظام فرهنگی و جامعه‌پذیری افراد دارد. اما این نهاد همواره در وضعیت متعادل به سر نمی-برد و در موارد متعددی، روال متعارف زندگی روزمره به چالش کشیده می‌شود و اعضای خانواده به جستجوی راه حل‌ها و چاره‌های جدید برای حل مسایل رخ داده می‌پردازند. یکی از رایج‌ترین بحران‌ها در زندگی خانوادگی ناشی از تنش بین والدین و فرزندان و عدم درک مشترک آنها از موضوعات مختلف است. این مقاله با بهره‌گیری از روانکاوی لکانی و خوانش سمپتماتیک فیلم «من مادر هستم» به این مسئله می‌پردازد که یک مادر در چنین موقعیت چالش‌برانگیزی ممکن است دست به چه انتخابی بزند و چگونه ممکن است بر این بحران‌ها غلبه کند. فیلم از خلال وقایع و رویدادهایی درهم‌تنیده، موقعیتی را به تصویر می‌کشد که در بسیاری از خانواده‌ها رخ می‌دهد و از اینرو توجه به موقعیت پارادوکسیکالی که مادر در این فیلم دارد، به خوبی از بن-بست روابط والدین و فرزندان در خانواده‌ها پرده برمی‌دارد. یافته‌ها نشان می‌دهد که آنچه در نگاه اول فداکاری بی‌دریغ مادرانه برای حل مشکلات و مصائب خانوادگی به نظر می‌آید، تلاشی منحرفانه و ریاکارانه برای تملک و به انحصار خود دراوردن روابط و مناسبات خانوادگی است. از اینرو، روابط خانوادگی که در بسیاری از موارد حول فداکاری مادر یا زن می‌گردد، همواره مستعد آسیب‌های پیش‌بینی نشده و غیر مترقبه است. این ادعا به معنای زیر سوال بردن اهمیت و ارزش فداکاری زنان در خانواده نیست. اما در بسیاری از موقعیت‌ها، منطق حاکم بر وضعیت با آنچه کنشگران می‌پندارند تفاوت بنیادین دارد.

کلیدواژه‌ها

 
استوری، جان (1383) داستان‌های عامه‌پسند، ترجمۀ حسین پاینده، فصلنامه ارغنون، شماره 25.
اونز، دیلن (1387)، فرهنگ مقدماتی اصطلاحات روانکاوی لکانی، ترجمه مهدی رفیع و مهدی پارسا، نشر گام نو.
ژیژک، اسلاوی (1388) وحشت از اشک‌های واقعی، ترجمۀ فتاح محمدی، تهران: نشر هزاره سوم.
ژیژک، اسلاوی (1384) رخداد؛ مجموعه مقالات، ترجمۀ مراد فرهادپور و دیگران، تهران: نشر گام نو.
سالکل، رناتا (1396) درباره اضطراب، ترجمۀ عباس خورشیدنام و سیاوش طلایی‌زاده، تهران: نشر شوند.
مایرز، تونی(1385) اسلاوی ژیژک، ترجمۀ فتاح محمدی، تهران: نشر هزاره سوم.
 
Ferrell Robin (1996) Passion in Theory, Conceptions of Freud and Lacan, Routledge.
Fink Bruce (1997) A Clinical Introduction to Lacanian Psychoanalysis, Harvard University Press.
McMillan Chris (2008) Symptomatic Readings: Žižekian theory as a discursive strategy, in International Journal of Zizek Studies, Vol 2, No 1.
Zizek Slavoj (2001) Did Somebody Say Totalitarianism?, Verso.
Zizek Slavoj (2008) the Sublime Object of Ideology, Verso.