مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی-دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- دانشکده مدیریت-تهران-ایران

3 معاون پژوهشی

4 دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مقاله بررسی تطبیقی خط‌مشی‌گذاری اقتصاد سینمای ایران با کشورهای موفق در این زمینه و ارائه راهکار و راهبردهایی برای خط‌مشی‌گذاری در ایران است. روش مورد استفاده الگوبرداری (بنچمارکینگ) و از نظر شیوه انجام آن کاربردی، استراتژیک و غیررقابتی است. شرکای بنچمارک چهار کشور آسیایی کره جنوبی، ژاپن، چین و هند هستند که در 10 کشور نخست دارای اقتصاد شکوفا به لحاظ درآمد سینما هستند. پس از بررسی خط‌مشی‌های اقتصاد سینما در چهار کشور یادشده، بر اساس ملاک‌ها و معیارهایی که به تأیید صاحب‌نظران رسیده است، با خط‌مشی‌گذاری در ایران مورد مقایسه قرار می‌گیرد. در نهایت، راهبردها و راهکارهایی برای کشور ارائه می‌شود. از نتایج مهم این مقاله، لزوم و ضرورت یک سند بالادستی و خط‌مشی‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان برای اقتصاد فرهنگ کشور و به طور ویژه اقتصاد سینما است، چراکه درغیر این‌صورت خط‌مشی‌گذاری‌های مقطعی و کوتاه‌مدت به دلیل سلیقه‌محور بودن و سیاست‌زدگی به شکوفایی و رونق اقتصاد در حوزه فرهنگ به ویژه سینما منجر نخواهد شد. راهبردهای خط‌مشی‌گذاری اقتصاد سینما، در ملاک‌های افزایش سرانه سالن‌های سینما، تولید، اکران و نمایش، اشتغال‌زایی، آموزش و سرانه سینما رفتن در کشور ارائه شده است

کلیدواژه‌ها