مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی-دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- دانشکده مدیریت-تهران-ایران

3 معاون پژوهشی

4 دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مقاله بررسی تطبیقی خط‌مشی‌گذاری اقتصاد سینمای ایران با کشورهای موفق در این زمینه و ارائه راهکار و راهبردهایی برای خط‌مشی‌گذاری در ایران است. روش مورد استفاده الگوبرداری (بنچمارکینگ) و از نظر شیوه انجام آن کاربردی، استراتژیک و غیررقابتی است. شرکای بنچمارک چهار کشور آسیایی کره جنوبی، ژاپن، چین و هند هستند که در 10 کشور نخست دارای اقتصاد شکوفا به لحاظ درآمد سینما هستند. پس از بررسی خط‌مشی‌های اقتصاد سینما در چهار کشور یادشده، بر اساس ملاک‌ها و معیارهایی که به تأیید صاحب‌نظران رسیده است، با خط‌مشی‌گذاری در ایران مورد مقایسه قرار می‌گیرد. در نهایت، راهبردها و راهکارهایی برای کشور ارائه می‌شود. از نتایج مهم این مقاله، لزوم و ضرورت یک سند بالادستی و خط‌مشی‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان برای اقتصاد فرهنگ کشور و به طور ویژه اقتصاد سینما است، چراکه درغیر این‌صورت خط‌مشی‌گذاری‌های مقطعی و کوتاه‌مدت به دلیل سلیقه‌محور بودن و سیاست‌زدگی به شکوفایی و رونق اقتصاد در حوزه فرهنگ به ویژه سینما منجر نخواهد شد. راهبردهای خط‌مشی‌گذاری اقتصاد سینما، در ملاک‌های افزایش سرانه سالن‌های سینما، تولید، اکران و نمایش، اشتغال‌زایی، آموزش و سرانه سینما رفتن در کشور ارائه شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative study of cinema economics policymaking in Iran and presenting strategies for future

نویسندگان [English]

  • farnaz sarbandi 1
  • seyed reza salehi amiri 2
  • ebrahim hajiani 3
  • meisam mousaei 4

1 cultural management & planning, IAU

2 Department of Cultural Management and Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Faculty of Management, Tehran-Iran

3 research deputy

4 tehran university

چکیده [English]

This article goal is comparative study of cinema economics policymaking in Iran and successful Asian countries and presenting strategies for cinema economics in Iran. Functional, strategic and collaborative benchmarking is used as a method. Benchmarking partners are four Asian countries (South Korea, Japan, China and India) which are in ten top countries of cinema economics. Cinema economics policies of selected countries are compared with Iran' policies on the basis of selected index that are verifies by experts. One of the important results of this article is necessity of a comprehensive policymaking for cultural economics, especially in cinema, because the policymaking in short period does not lead to economic brightness in culture area and cinema economics. Finally strategies of policymaking are presented. This article goal is comparative study of cinema economics policymaking in Iran and successful Asian countries and presenting strategies for cinema economics in Iran. Functional, strategic and collaborative benchmarking is used as a method. Benchmarking partners are four Asian countries (South Korea, Japan, China and India) which are in ten top countries of cinema economics. Cinema economics policies of selected countries are compared with Iran' policies on the basis of selected index that are verifies by experts. One of the important results of this article is necessity of a comprehensive policymaking for cultural economics, especially in cinema, because the policymaking in short period does not lead to economic brightness in culture area and cinema economics. Finally strategies of policymaking are presented

کلیدواژه‌ها [English]

  • policymaking
  • cultural policymaking
  • cinema economics
  • cultural economics