مطالعات فرهنگی و ارتباطات

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 794
تعداد پذیرش 228
تعداد پذیرش بدون داوری 6
تعداد عدم پذیرش 276
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 127

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 67
تعداد مقالات 687
تعداد مشاهده مقاله 403090
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 206430
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 30 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 113 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 259 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 242 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 96 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 41 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 161 روز
درصد پذیرش 29 %