مطالعات فرهنگی و ارتباطات

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 877
تعداد پذیرش 245
تعداد پذیرش بدون داوری 6
تعداد عدم پذیرش 321
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 166

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 71
تعداد مقالات 716
تعداد مشاهده مقاله 481717
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 236886
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 29 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 111 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 258 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 242 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 98 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 46 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 1348 روز
درصد پذیرش 28 %