مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

توسعه شبکه‌های اجتماعی برخط (آنلاین) و ظهور جامعه بن‌سازه‌ای (پلتفرمی) در دهه‌های اخیر، تأثیر اجتماعی و سیاسی شگرفی بر روابط میان آدمیان در سرتاسر جهان گذاشته است. در پلتفرم توییتر از جمله در میان کاربران ایرانی آن، مسأله سیاست بسیار پررنگ است. امروزه این پلتفرم به یکی از مهم‌ترین ابزارهای اطلاع رسانی وارتباطات سیاسی در جهان تبدیل شده به طوری که بسیاری از دیپلمات‌ها و مقامات عالی سیاسی جهان نیز نظرات خود را در مورد رویدادها و مسائل سیاسی و بین‌المللی در این پلتفرم ابراز می‌کنند. از آنجا که علاوه بر محتوای هر نوع رسانه‌ای، شکل و فضای ارتباطی آن رسانه نیز تأثیرات خاص خود را بر مخاطبان و کاربران دارد، پرسش این است که فضای توییتر چه تأثیری بر بینش سیاسی و روابط میان کاربران ایرانی گذاشته‌است؟ در این مقاله، با استفاده از کلان‌داده‌های توییتری، به این موضوع پرداخته شده؛ و برای پاسخ به سوال پژوهش از دو روش مشاهده مشارکتی و موردکاوی، و برای جمع‌آوری اطلاعات از روش داده‌کاوی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که توییتر فارسی باعث ایجاد «اجتماعات همفکر» و «حباب فیلتر» در میان کاربرانش شده و کاربران از ابزارهای موجود در این پلتفرم در جهت اجتناب از چالش‌های اختلاف‌نظر استفاده می‌کنند. مجموعه این عوامل منجر به ایجاد یک «مارپیچ سکوت» و «چرخه دوقطبی» شده است. به عبارت دیگر، فضای توییتر، دوقطبی سیاسی در میان کاربران توییتری را تشدیده کرده است. این وضعیت باعث شده فضای کلی سیاست در جامعه ایران نیز از فعالان سیاسی حاضر در توییتر اثر پذیرد و قطب‌بندی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Twitter, echo chamber and intensifying political polarization Case study: reactions of Persian Twitter users to events in Iran (years 1400-1401)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rahbari 1
  • Abolfazl Delavari 1
  • Hadi Safari 2

1 Political Science Department, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 IT Management Department, Faculty of Management & Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The development of social media and the emergence of platform society in recent decades have had a tremendous social and political impact on the relationships between people around the world. On the Twitter platform, especially among its Iranian users, the issue of politics is very prominent. Today, this platform has become one of the most important means of political communication in the world, so that many diplomats and high political officials of different countries express their opinions on political and international events on this platform. Since, in addition to the content of any type of media, the form and communication space of that media has its own effects on the users, the question of this research is about the effects of Twitter on the political insight and relationships among the Iranian users. In this article, using Twitter’s big data, this issue is addressed; And to answer the research question, participatory observation and case study were used as research method. Additionally, data mining method was used to collect information. The findings of the research show that Persian Twitter has created like-minded communities and filter bubbles among its users, and users use the tools available on this platform to avoid the challenges of disagreement. The set of these factors has led to the creation of a spiral of silence and bipolar cycle. In other words, the Twitter has intensified political polarization among Twitter users. This situation is polarized the general atmosphere of politics in Iran by the political activists in Twitter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Twitter
  • Political Polarization
  • Echo Chamber
  • Big data
  • Social media