مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم ارتباطات دانشکده علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری ارتباطات علامه طباطبائی

چکیده

اهمیت یافتن بیش از پیش فضای مجازی و رسانه های اجتماعی در میان کاربران کودک و نوجوان خصوصاً در دوران کرونا موضوعی نیازمند توجه در فضای علوم ارتباطات است. کشورهای گوناگون سالهاست درصدد فهم تجربه این گروه سنی در فضای آنلاین برآمدند. در ایران منابع نظری در این خصوص به شدت محدود است، بر این اساس هدف مقاله پیش رو تبیین ابعاد و رویکردهای نظری پشتیبانی کننده زیست مجازی کودکان و نوجوان با رویکردی توصیفی- تحلیلی است.
این مقاله با تشریح مفاهیم محوری مرتبط الگویی برای تبیین چگونگی رفتار ارتباطی کودکان و نوجوانان در فضای رسانه‎های اجتماعی با نگاهی همه جانبه نگر و در نظر گرفتن رویکردهای مختلف نسبت کودکان و رسانه (کودک محور و رسانه محور) و همچنین رویکردهای مختلف به فناوری‏های نوین ارتباطی (از جمله دیدگاه های جبرگرا، ابزارگرا، مطالعات فرهنگی و شکل گیری اجتماعی رسانه) طراحی کرده است. و در نهایت با تبیین جنبه‎های مختلف به این نتیجه رسیده است که در سطح خرد، ارتباط مقولات دسترسی به رسانه های اجتماعی، الگوی تعاملات و یادگیری در رسانه‏های اجتماعی با چگونگی هویت‌یابی در این فضا می‏تواند منجر به شکل گیری خود رسانه‏ای کودکان و نوجوانان شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development of a conceptual model of children and adolescents virtual world life in social media

نویسندگان [English]

  • hadi khaniki 1
  • fateme noorirad 2

1 professor

2 University of Applied Science and Technology

چکیده [English]

The growing importance of cyberspace and social media among children and adolescents, especially during the COVID-19 pandemic, is a topic that needs attention in the field of communication sciences. Various countries have long sought to understand the experience of the age group in the online environment. In Iran, theoretical resources in this regard are severely limited. Therefore, the purpose of this article is to explain the dimensions and theoretical approaches that support the virtual life of children and adolescents with a descriptive-analytical approach.
Describing the relevant central concepts, this article has designed a model for explaining children and adolescents communication behavior in social media with a holistic view and considering different approaches to children and media (child-oriented and media-oriented) as well as different approaches to modern communication technologies (including deterministic, instrumentalist, cultural studies, and social media formation perspectives). Finally, by explaining various aspects, it has been concluded that at the micro-level, the connection between social media access categories, the pattern of interactions, and learning on social media with the quality of the identification in this space can lead children and adolescents to be self-media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-media
  • identification
  • interactions
  • learning
  • social media