مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران.

2 استاد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی (نویسنده مسئول)

3 استاد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی نحوه پوشش اخبار آسیب‌های اجتماعی در صفحه حوادث روزنامه کیهان به عنوان روزنامه منتقد دولت و ایران به عنوان روزنامه دولت است. هدف این پژوهش پاسخگویی به این پرسش که چگونه و به چه میزان اخبار مربوط به آسیب‌های اجتماعی در صفحات حوادث دو روزنامه ایران و کیهان پوشش داده‌ شده است. ازآنجا که واحد تحلیل این پژوهش، اخبار و مطالب مربوط به انواع آسیب‌های اجتماعی است؛ بنابراین تمام مطالب مرتبط با انواع آسیب‌های اجتماعی از صفحه حوادث دو روزنامه مذکور در سال 1397 به عنوان جامعه آماری و به صورت هدفمند استخراج شد سپس به‌عنوان متغیرهای پژوهش بررسی و کدگذاری شدند. نتایج کدگذاری با نرم‌افزار spss نسخه بیست و چهار تجزیه ‌وتحلیل سپس داده‌ها براساس آمار توصیفی و استنباطی تحلیل‌شدند. روش نمونه‌گیری این پژوهش روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی‌شده است. در جریان پژوهش، چهل و هشت شماره از یک سال دو روزنامه و در هر فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان 6 شماره از آنها به‌صورت تصادفی انتخاب ‌شدند. یافته‌ها نشان داد که تمامی آسیب‌های اجتماعی همانند یک زنجیر به هم متصل هستند و افزایش یک آسیب باعث افزایش آسیب دیگر خواهد شد. از مهم‌ترین و اثرگذارترین آسیب‌های اجتماعی که بیشترین تاثیر را بر سایر آسیب‌ها دارد فقر است. اگر جامعه‌ای آسیب‌ها را نشناسد و یا به دلیل عدم آگاهی لازم به نوعی بر آن سرپوش بگذارد، این امر باعث رشد آسیب‌ها و ناهنجاری‌ها به طور پنهانی در لایه‌های زیرین جامعه خواهد شد لذا برای آشناساختن افراد جامعه با آسیب‌ها، رسانه‌ها می‌توانند نقش موثری را ایفا کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative comparison of the cover of social damage in the events of the two newspapers of the keyhan and Iran

نویسندگان [English]

  • masoumeh karimi 1
  • Mehdi Forghani 2
  • shahnaz hashemi 3

1 PhD Student

2 Allameh tabatabaei university

3 azad university

چکیده [English]

Abstract
This article examines the coverage of social damages in both Keyhan and Iran newspapers in order to reduce and prevent social damages, which requires identifying and explaining the types of damages, identifying preventive methods and their advantages and disadvantages. This study seeks to answer the question of how both Iran and Keyhan newspapers have covered the news of social damage in their event pages. Since the unit of analysis; news and content about of social injuries, so all the contexts related to the types of injuries are extracted from Keyhan and Iran newspapers events page 97, as a statistical population and as a research variable. The data were analyzed by descriptive and inferential statistics. Sampling Method is classified type, so that 48 issues of one year, 6 issues from each of the two newspapers were randomly selected. The findings of the study indicate that each social issue originates from the roots and factors related to different aspects of social life and each solution requires consideration in different directions. Due to the impact of the press and the media on shaping and directing public opinion, it is necessary to review their positioning in the event of accidents and crimes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social damage
  • iranian newspapers
  • کیهان newspaper
  • accidents page
  • comparative comparison