مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،

2 رئیس دانشکده خبر دانشگاه آزاد واحد مرکز

3 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش با تمرکز بر بعد نظارتی رسانه‌های اجتماعی و با بررسی اخبار مطرح‌شده مرتبط با کارکرد نظارتی رسانهها، به بررسی تأثیر رسانه‌های نوین در نظارت بر افراد مشهور و مقامات پرداخته است. جامعه آماری، صفحات سیاسی شبکه اجتماعی اینستاگرام می‌باشد و نمونه شامل سه صفحه سیاسی اینستاگرام با گرایش اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل است. روش نمونه‌گیری به‌صورت تمام شماری همه پست‌های مربوط به موضوع پژوهش می‌باشد. بدین معنا که از طریق بررسی محتوای این سه صفحه مهم اینستاگرام در بازه سال 1396، کلیه پست‌های مربوط به نظارت شبکه‌های اجتماعی بر افراد مشهور، مسئولین و مقامات استخراج و تا زمان نگارش این پژوهش سرنوشت هرکدام بررسی‌شده است. از میان حدوداً یک هزار پست، 13 موضوع شناسایی شد که با موضوع این پژوهش در ارتباط است. با بررسی این 13 موضوع مشخص شد که همه موارد نهایتاً با پیگیری که در این رسانه اجتماعی انجام‌شده، ظرف حداکثر یک هفته منجر به عذرخواهی و عقب‌نشینی مسئول مربوطه شده است. این مهم بیانگر آن است که نه‌تنها کارکرد نظارتی رسانه از طریق رسانه‌های اجتماعی محقق شده، بلکه هرکجا این رسانه‌ها به موضوعی ورود کرده‌اند، به‌واسطه ماهیت این مدل رسانه‌ها، به‌سرعت و در حداقل زمان، مسئول مربوطه مجبور به تمکین به خواست عمومی شده است. بر این اساس می‌توان گفت که با ظهور رسانه‌های اجتماعی، نظارت رسانه‌ها بر ساختار قدرت بسیار مؤثرتر از قبل پیگیری می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social media and overseeing the power of the authorities Case Study of Instagram in Iran

نویسندگان [English]

  • taher roshandel arbati 1
  • Seyyed Vahid Aghili 2
  • Mohammad Mahdi Farajian 3

1 professor

2 Faculty chairman

3 PhD student, Tehran University

چکیده [English]

This study focuses on the social media monitoring dimension and examines the news related to the regulatory oversight of the media and examines the impact of the new media on monitoring celebrities and authorities. The statistical population is the political pages of the social network of Instagram, and includes three Instagram-based political pages with a reformist, principled, and independent tendency. The sampling method is the total number of all posts related to the research topic. This means that through reviewing the content of these three major pages of Instagram in the 1396, all social network monitoring posts were extracted from celebrities, officials, and until the writing of this research, the fate of each one has been explored. Of the approximately 1,000 posts, 13 issues have been identified that relate to the subject of this research.. By reviewing these 13 issues, it became clear that all cases were eventually subject to an apology and retraction of the responsible person within a maximum of one week of follow-up in this social media. This implies that not only the regulatory function of the media has been achieved through social media, but also wherever the media came into the subject, due to the nature of this media model, promptly and in a minimum amount of time, the authority has been forced to accept public demand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supervision
  • Social Media
  • Instagram
  • Power