مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه بیرحند،

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه بیرحند، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه بیرجند، ایران

4 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر استفاده از شبکه‏های اجتماعی مجازی در فرآیند یاددهی و یادگیری است. این مطالعه با روش مرور نظام‌مند انجام‌شده است. جستجوی مقالات با استفاده از کلیدواژه‏های شبکه‏های اجتماعی، آموزش، یادگیری، پیشرفت تحصیلی، عملکرد تحصیلی، یاددهی و یادگیری انجام شد. برای جستجوی مقالات فارسی از پایگاه‏های اطلاعاتی جهاد دانشگاهی ، پایگاه اطلاعاتی جامع علوم انسانی، بانک اطلاعات نشریات کشور و پایگاه مجلات تخصصی نور و برای جستجوی مقالات انگلیسی از پایگاه‌های اطلاعاتی گوگل اسکولار، پروکویست، ساینس دایرکت و الزیویر استفاده شد. بر اساس معیارهای ورود و خروج تعداد 33 مقاله وارد مطالعه شدند. یافته‏ها نشان داد که اکثر مطالعات انجام‌شده تأثیرات مثبت استفاده از شبکه‏های اجتماعی را برای موفقیت تحصیلی، برقراری روابط، مشارکت فعال مدرس، کسب اطلاعات جدید، ارزشیابی تکوینی، یادگیری زبان، ارتباط فراگیران با محتوا و مدرسین، افزایش خودکارآمدی، تسهیل یادگیری، علاقه بیشتر به تحصیل بیان کرده‏اند. تعداد کمی از مقالات تأثیر منفی استفاده از شبکه‏های اجتماعی را بر پیشرفت تحصیلی فراگیران و روابط بین فردی گزارش کرده‏اند. همچنین تعدادی از مقالات استفاده بهینه از شبکه‏های اجتماعی در آموزش را منوط به برنامه‏ریزی قبلی، حفظ حریم خصوصی و رفع محدودیت فنی شبکه‏های اجتماعی را ذکر کرده‏اند. همچنین یافته‌ها انواع کاربردهای عمومی و آموزشی شبکه‌های اجتماعی و انواع تعاملات شبکه‌ای فراگیران مانند ارتباط فراگیر با فراگیر، مدرس، همسال و ... را نشان داد. به‌طورکلی برای استفاده هدفمند و بهینه از شبکه‏های اجتماعی لازم است محدودیت‌های استفاده از شبکه‌های اجتماعی برداشته شود و زیرساخت‌های فنی و فرهنگی لازم فراهم شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Using Virtual Social Networks on the Teaching and Learning Process: A Systematic Review

نویسندگان [English]

  • Sadegh Hamedinasab 1
  • Mohsen Ayati 2
  • mohammad ali Rostaminejad 3
  • Farhad Seraji 4

1 Curriculum PhD student, Department of Education, Faculty of Education and Psychology, University of Birjand

2 Associate Professor, Department of Education, Faculty of Education and Psychology, University of Birjand, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Education, Faculty of Education and Psychology, University of Birjand,

4 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Bu-Ali Sina University,

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of using virtual social networks in the process of teaching and learning. This study was conducted by systematic review method. Articles were searched using the keywords social networks, education, learning, academic achievement, academic performance, teaching and learning. To search for Persian articles, the databases of Jihad Daneshgahi, the comprehensive database of humanities, the database of national journals and the database of Noor specialized journals were used, and to search for English articles, the databases of Google Scholar, Proquist, Science Direct and Elsevier were used. Based on inclusion and exclusion criteria, 33 articles were included in the study. Findings showed that most of the studies have shown the positive effects of using social networks for academic success, relationships, teacher active participation, acquisition of new information, formative assessment, language learning, learners' relationship with content and teachers, increasing self-efficacy, facilitating They have expressed more interest in learning. Few articles have reported the negative impact of using social media on learners' academic achievement and interpersonal relationships. A number of articles have also mentioned that the optimal use of social networks in education is subject to prior planning, privacy and removal of technical limitations of social networks. The findings also showed the types of general and educational applications of social networks and types of learners' network interactions such as inclusive communication with the learner, teacher, peer, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Social Networks
  • Teaching and Learning
  • Education
  • Systematic Review