مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات علامه طباطبایی

2 گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

به اعتقاد برخی انتخابات سال 1388 یکی از جنجال‌برانگیزترین انتخابات ایران شناخته می‌شود ازاین‌رو تحقیق حاضر به بررسی امواج سیاسی- رسانه‌ای ایجادشده از مناظرات این انتخابات پرداخته است. هر مناظره بازتاب خاصی در رسانه‌های خبری دارد و تحقیق حاضر با استفاده از تحلیل محتوای کمی و کیفی به دسته‌بندی اخبار منبعث از هر مناظره، با درنظرگرفتن معیارهایی همچون میزان پوشش خبری، میزان پراکندگی زمانی پوشش در چند رسانه مختلف، می‌پردازد. که موضوعات مطرح‌شده در روزنامه‌ها دسته‌بندی‌شده در قالب موج سیاسی نام‌گذاری شدند. امواج سیاسی به‌تبعیت از ولفسفلد در مدل نظری سیاست-رسانه-سیاست در ابتدا در محیط سیاسی (در اینجا همان عرصه مناظره) آغاز می‌شوند، در رسانه‌ها با پوشش گسترده و طرح داستان‌های مختلف خبری شکل می‌گیرند و ضمن التهاب در فضای سیاسی، با واکنش و تغییرات در محیط سیاسی پیگیر می‌شوند. در تحلیل امواج شناسایی‌شده نیز این منطق در نظر گرفته شد تا بتوان امواج به‌طور عمیق‌تری بررسی شوند. در این دوره از انتخابات بازتاب تمامی مناظرات به‌صورت یکپارچه در 9 رسانه خبری دنبال شد؛ درنتیجه امواج شناسایی‌شده، ناشی از تمامی مناظرات در نظر گرفته شد. در انتخابات 1388 امواج شامل «اظهارات دروغ و بی‌اساس» و «برخورد و افشای فساد اقتصادی»، «اشرافیت و فساد اطرافیان ‌هاشمی ‌و ناطق نوری» ایجاد شد.

کلیدواژه‌ها

منابع
افتخاری، اصغر. (1381) درآمدی بر خطوط قرمز در رقابت‌های سیاسی. تهران: فرهنگ گفتمان.
افخمی، حسینعلی، دشتگلی هاشمی، مانا. (1396). تحلیل گفتمان انتقادی فیلم‌های تبلیغاتی نامزدهای پیروز کارزارهای انتخاباتی بررسی موردی دوره‌های هفتم و نهم انتخابات ریاست جمهوری ایران. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 13(49)، 105-128.
باتلر، جرمی جی. (1388). تلویزیون: شیوه‌های نقد و کاربردها. ترجمه: مهدی رحیمیان، تهران: دانشکده صداوسیما.
بنت، دابلیو لنس، انتمن، رابرت ام. (1389). سیاست رسانه‌ای‌شده: ارتباطات در آینده دمکراسی. ترجمه: مسعود آریایی نیا، تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
بهنود، مسعود. (1388). «از کندی تا موسوی و احمدی‌نژاد»، منتشره در وبسایت شخصی مسعود بهنود، لینک بازنشانی: http://masoudbehnoud.com/2009/06/blog-post_04.html
خسروی، صبا. (1393). تحلیل نشانه - اسطوره شناختی عکس و سرخط روزنامه های ایران انتخابات ریاست جمهوری سال 1392. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 10(37)، 67-93.
روزنامه شرق. (1392). «سهم روزنامه‌ها و مجلات از یارانه مطبوعات»، صفحه 22، بازدید شده در تاریخ 6/ 4/ 96.
رهبر، مصطفی، گوهریان، الهام. (1396). بررسی میزان پایبندی مطبوعات ایران به عینی‌گرایی. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 13(47)، 215-240.
عقیلی، سیدوحید، روشندل اربطانی، طاهر، فرجیان، محمدمهدی. (1396). تاثیر تلویزیون در شکل‌دهی به مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری در ایران با توجه به ظهور شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر موبایل. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 13(49)، 129-160.
مصری، کتایون. (1388). «مناظره، شفافیت فضای سیاسی-اجتماعی» وبسایت جام‌جم آنلاین، کد خبر: 670333125039067611، منتشره در 16 خرداد 1388، لینک بازنشانی: http://jamejamonline.ir/online/670333125039067611.
ولفسفلد، گادی. (1389). «امواج سیاسی و گفتمان دموکراتیک: امواج تروریسم در اثنای فرایند صلح اسلو»، سیاست رسانه‌ای‌شده: ارتباطات در آینده دموکراسی. ویراستاران: دابلیو، لنس بنت؛ رابرت ام. انتمن، ترجمه: مسعود آریایی‌نیا، تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
ولفسفلد، گادی. (1397). «اصل سیاستِ رسانه‌محور: پیش به‌سوی رویکردی جامع‌تر در ارتباطات سیاسی»، فصلنامه ترجمان پژوهش‌های ارتباطی. ویژه‌نامه سواد رسانه‌ای. صص 102-81. بهار.
هاریس، ریچارد جکسون. (1390). روان­شناسی شناختی وسایل ارتباط‌جمعی، ترجمه: حسن اسدزاده و گروه مترجمان، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.
 
Wolfsfeld, G. (2001). Political waves and democratic discourse: Terrorism waves during the Oslo Peace Process, In W. L. Bennett & R. Entman (Eds.), Mediated politics: Communication in the future of democracy. New York: Cambridge University Press.
Wolfsfeld, G. (2004). Media and the Path to Peace. New York: Cambridge University Press.
Wolfsfeld, G. (2008). When the press fails: Political power and the news media from Iraq to Katrina-by W. Lance Bennett, Regina G. Lawrence, & Steven Livingston. Journal of Communication, 58(1), 198–199.
Wolfsfeld, G. (2011). Making sense of media and politics: Five principles in political communication. New York: Routledge.
Wolfsfeld, G., Segev, E., & Sheafer, T. (2013). Social Media and the Arab Spring Politics Comes First. The International Journal of Press/Politics, 18(2), 115–137.
 Wolfsfeld, G. Eitan Y. Alimi and Wasfi Kailani, (2008). News Media and Peace Building in Asymmetrical Conflicts: The Flow of News between Jordan and Israel, political studies: vol 56, 374–398
Wolfsfeld, Gadi (1997). Media and Political Conflict: News from the Middle East, Cambridge: Cambridge University Press
Wolfsfeld, Gadi (2000). "Political waves and democratic discourse" in Mediated Politics: Communication in the Future of Democracy, editors: W. Lance Bennett, Robert M. Entman, Cambridge: Cambridge University Press.
Wolfsfeld, gadi, and Sheafer, Tamir (2006). “Competing Actors and the Construction of Political News: The Contest Over Waves in Israel.” Political Communication 23(3):333–54.