مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

این تحقیق، تلاش می­کند تا به شناخت رفتارهای مخاطبان در حوزه یکی از پر­طرفدارترین بخش­های ادبیات؛ یعنی رمان­های عاشقانه عامه­پسند بپردازد. رویکرد نظری این پژوهش، بر این است که، مخاطب فردی فعال است که نیات و انگیزه­های خود را با روی آوردن به آثار عاشقانه نشان می­دهد. در این نگاه، مخاطب آثار عامه­پسند نیز می­تواند درک خود را از این آثار، با ­توجه به تجربیات، اطلاعات و محیط اجتماعی و فرهنگی خود داشته باشد، و به امر تفسیر بپردازد. مخاطبین آثار عامه­پسند، نه­تنها مطرود نمی­شوند بلکه دلایل روی آوردن آن­ها به این آثار، نیز مورد بررسی قرار می­گیرد. چرا­که در این دیدگاه، فرض بر این است که؛ مخاطب فعالانه و با آگاهی بر اساس نیازی که دارد، دست به انتخاب این آثار زده است. این پژوهش، با استفاده از نظریه استفاده و رضامندی و پژوهش ردوی صورت گرفته است. شناخت مشخصه­های فردی خوانندگان، علایق مخاطب در ­رابطه با رمان و علل روی­آوردن خوانندگان به آثار عاشقانه، از دیدگاه خود آن­ها از جمله اهداف پژوهش بوده است.

کلیدواژه‌ها

 
Braket, kim Pettigrew (2000)Facework strategies among romance fiction readers, social science journal . 37(3): 347-360.
Radway,  Janic (1987) Reading popular romanceLondon: verso.