مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کاندیدای دکتری مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات و چالش‌های پیش روی فعالیت‌های بازاریابی در سازمان‌ها، عدم رعایت اخلاق در فعالیت‌های بازاریابی است. معیارهای اخلاقی، مبتنی بر فرهنگ، آداب‌ورسوم هر جامعه است. ازآنجایی‌که جامعه ما، جامعه‌ای اسلامی است بنابراین در این پژوهش سعی شده است تا به تدوین الگوی جامع برای شناسایی مقیاس‌های ممیزی اخلاق در فعالیت‌های بازاریابی از دیدگاه اسلام پرداخته شود. پژوهش حاضر در حوزه علوم انسانی اسلامی، استقرائی است و به شیوه تحلیل مضمون با استفاده از متون معتبر اسلامی انجام‌شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که حدود 180 گزاره اولیه در رابطه با موضوع در متون اسلامی استخراج گردید و پس از ادغام مشابهت‌ها و حذف برخی از شناسه‌های غیر مرتبط، تعداد 32 مضمون و شاخص پایه در قالب 4 مضمون سازمان دهنده قیمت‌گذاری اسلامی(حرمت نجش، نفی تبعیض قیمتی، نفی گران‌فروشی، حفظ منافع هر دو طرف مبادله و...)، ترفیع اسلامی(وفای به عهد و نفی غبن مسترسل، نفی تخریب برند رقیب، پرهیز از تدلیس و عدم ارائه کامل اطلاعات، ساده زیستی، اجتناب از ترویج مصرف‌گرایی غیرضروری، صراحت و بلاغت در انتقال پیام و...)، توزیع اسلامی(نفی استفاده از واسطه‌های غیرضروری، ایجاد ارزش‌افزوده‌ها توسط واسطه‌ها، نفی احتکار کالای موردنیاز مردم، توزیع گسترده و قرار دادن کالا در معرض دید خریدار، تحویل محصول در موعد مقرر و...) و درنهایت محصولات اسلامی(قاعده عدم تثبیت، قاعده عدم اتلاف، تولید محصولات طیّب و باکیفیت، نهی غش در تولید، توجه به اصل احتیاجات عمومی، ممنوعیت غرر و...) استخراج گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Model of Audit Scales ethical rules governing on marketing mixes with emphasis on communication in Islam

نویسنده [English]

  • Amir Aslani Afrashteh

PhD Candidate of marketing management, Faculty of Management and accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the most controversial issues and challenges facing marketing activities in organizations is the lack of ethics in marketing activities. Ethical criteria in each society are based on their culture and Customs. Since our society is an Islamic society, this paper attempts to develop a comprehensive model for identifying ethical audit scales in marketing activities from the point of view of Islam. The research in the field of Islamic human sciences is inductive and has been carried out in the form of thematic analysis using reliable Islamic texts. The results showed that 180 initial statement on the subject in the Islamic texts were extracted. After integrating similarities and removing some unbiased identifiers, 32 themes and indexes in the form of the four themes of Islamic pricing (NAJSH Forbidden, Negation of price discrimination, Expensive selling, maintenance Mutual benefits...) Islamic promotion) Keep the promise, Destroy the competitor brand, Avoiding the lack of complete information, Simple Living, Avoiding unnecessary consumption, Transparent clear message…). Islamic distribution (negating the use of unnecessary intermediaries, creating value added by intermediaries, negating the necessary goods for people, product delivery on time). And ultimately, Islamic products (non-stabilization rules, non-waste rules, the production of high quality products, the prohibition of Ghashh in production, the principle of public requirements, the prohibition of GARAR, etc.) has been extracted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • Marketing
  • Islam