مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه

2 کارشناس ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

رسانه‌ها به لحاظ نقشی که در تعیین اولویت‌های فکری مخاطبان خود دارند و تاثیری که بر فعالیت‌های رهبران سیاسی می‌گذارند، بارها مورد ­بررسی قرار گرفته‌اند. رسانه‌ها و به خصوص رسانه‌های آمریکایی، مانند مجله‌های مطرح و پرتیراژ تایم و نیوزویک، از طریق انعکاس رویدادهای مختلف در کشورها، تصویری از آن‌ها در اذهان مخاطبان خود ترسیم می‌کنند و همین امر می‌تواند دیدگاه مردم جهان را نسبت به کشورهای مختلف تعیین کند.
در مقاله حاضر برای شناخت تصویر ترسیم شده از ایران، در دوره‌های هفتم و نهم ریاست جمهوری، دو مجله تایم و نیووزیک مورد بررسی قرار گرفتند. به این ترتیب که 439 مطلب مربوط به ایران، از مجله‌های مذکور گردآوری و تحلیل محتوا شدند و در نهایت این نتیجه­گیری به دست آمد که؛ تصویر ایران در دوره هفتم تصویر کشوری است که خواهان دوستی با کشورهای دیگر و به­دنبال تغییرات در ساختار سیاسی و اجتماعی خود است. درحالی­که، ایران در دوره نهم به ­عنوان کشوری ترسیم شده که به دنبال ساخت سلاح‌های هسته ای و از بین بردن اسرائیل است، اما راه مقابله با آن جنگ نیست بلکه دوستی و مذاکره است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Images of Iran in the American Press Content Analysis of TIME and NEWSWEEK Magazines in the Seventh and Ninth Iranian Presidential Terms

نویسندگان [English]

  • mehdi Forghani 1
  • Mehrnaz Rahimi 2

1 Allameh Tabatabai

2 M.A Allameh Tabatabaei university

چکیده [English]

The media have been investigated for several times because they set the agenda of the audiences and influence the political leaders. The media and especially the U.S. media such as the prominent and highly circulated Time and Newsweek magazines illustrate images of countries by reflecting different events occurring there. Image making is actually to change people’s outlook on the world. In this study, Time and Newsweek magazines were analyzed for the purposes of understanding the images of Iran during the seventh and ninth Iranian presidential terms. After collecting and analyzing 439 items about Iran, the researchers concluded that the image of Iran in the seventh presidential term is a country that is seeking friendship with other countries and is pursuing changes in its political and social structures. While, in the ninth presidential term, Iran is represented as a country that is seeking the construction of nuclear weapons and wiping Israel out of the map. It is reflected as a country with which confrontation is not possible through war, unless in dialogue and friendship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Image Making
  • the Time, the Newsweek
  • Content Analysis
  • Seventh Iranian Presidential Term, Ninth Iranian Presidential Term