مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشکده خبر

چکیده

 هدف اصلی این مقاله، تحلیل رابطه متقابل استفاده از رسانه‌های اجتماعی و ساختارها در ایران است. رسانه‌های اجتماعی از آغاز ورود به ایران، مورد استقبال کاربران بوده‌اند و همین امر، ضرورت تحقیق درباره این رسانه‌ها را نشان می‌دهد. با وجود استفاده گسترده از رسانه‌های اجتماعی، تحقیق جامعی که دلایل و رویه‌های استفاده کاربران ایرانی از این رسانه‌ها را نشان دهد وجود ندارد. بنابراین در این تحقیق تلاش کرده‌ایم با استفاده از نظریه«ساخت‌یابی گیدنز» و روش مصاحبه کیفی، رسانه‌های اجتماعی مرجح و دلایل ترجیح آن‌ها را مطالعه کرده و مشخص سازیم که استفاده از این رسانه‌ها و ساختارها در جامعه چگونه بر یکدیگر اثر می‌گذارند. برای نمونه‌گیری از روش‌های در دسترس، گلوله برفی و موارد ویژه استفاده کرده‌ایم. تعداد افراد مصاحبه شونده 11 نفر بود و مصاحبه‌ها با نرم افزار «مکس کیو دی ای» تحلیل شدند. یافته‌ها در چند بخش، ابتدا نشان می‌دهد که چه رسانه‌هایی در ایران مورد توجه کاربران بوده‌اند و دلایل ترجیح آن‌ها چیست. سپس، رویه‌های استفاده و تغییرات آن‌ها مشخص می‌شود و در ادامه آثار رسانه‌های اجتماعی و دلایلی که موجب تغییر رویه‌های استفاده شده‌اند مشخص می‌شوند. در نهایت، چگونگی تاثیر متقابل استفاده از رسانه‌های اجتماعی و ساختارها مورد بحث قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Game of structure: An analysis of the history of social media usage in Iran

نویسندگان [English]

  • Hossein Kermani 1
  • Ali Atash Zar 2

2 News faculty

چکیده [English]

This paper tries to evaluate the relationship between society structures and social media usage in Iran. Regarding the popularity of social media in Iran, doing studies into this field and its diverse dimensions is necessary to shed light on Iranian users’ life on social media. Despite this fact, there are not much research which have been done about the users’ motivations and processes in using social media. Therefore, we tried to fill this gap in this study. We based this research on Giddens’ structuration theory and carried out the study by doing qualitative interviews with 11 heavy old social media users. Furthermore, purposive, snowball and critical cases samplings were combined to gather the sample. Analyzing the interviews, several themes were emerged. We summarized and presented them into several parts. First, we identified the preferred social media in Iran. Then, we listed the reasons which have made them popular social media in Iran. Next, we explored the processes and procedures in using social media. In the same time, we explained the changes in these processes and procedures and identified the reasons behind them. Finally, we analyzed the mutual relationship between society structures and social media usage in Iran. In fact, we tried to assess how structures shape social media usage and were altered and changed by that.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social media
  • Facebook
  • Telegram
  • Structuration
  • Giddens
 
آزاد ارمکی، تقی؛ (1389)، نظریه‌های جامعه‌شناسی، تهران: سروش (انتشارات صداوسیما)، چاپ ششم.
استونز، راب (1392) متفکران بزرگ جامعه‌شناسی، مترجم: میردامادی، مهرداد. تهران: نشر مرکز.
ربیعی، علی و کرمانی، حسین (1394) مطالعه دلایل ترجیح یک شبکه اجتماعی مجازی بر شبکه‌های اجتماعی مجازی دیگر؛ مطالعه موردی: رقابت گوگل پلاس و فیس‌بوک، مجله جهانی رسانه، نسخه فارسی، شماره 19.
ریتزر، جرج (1394) نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر، مترجم: ثلاثی، محسن. تهران: علمی.
سعادت، علی؛ رحمانی، شادی و تیمورپور، بابک (1393) بررسی شبکه‌های اجتماعی موبایلی، ارائه شده در دومین کنفرانس دانش‌پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات، ایران: تهران.
سلطانی فر، محمد؛ بخشی، شیرزاد و فرامرزیانی، سعید (1392) بررسی تأثیرات شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و توییتر بر گرایش اعضا به این شبکه‌ها، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، (76) 20. صص 171-191
ضیایی پرور، حمید و عقیلی، سید وحید (1388) بررسی نفوذ شبکه‌های اجتماعی و مجازی در میان کاربران ایرانی، فصلنامه رسانه، (80) 4. صص 23-43
صدیقی، بهرنگ (1389) تئوری ساخت یابی آنتونی گیدنز: پیامدهای تئوریک و روش‌شناختی و کاربرد عملی آن در جامعه‌شناسی، پژوهش اجتماعی: دوره 3، شماره 9. صص 141-167
مشرق نیوز (1392) چند میلیون ایرانی کاربر فیس‌بوک هستند؟/ ایران اولین کشور در ضریب نفوذ اینترنت در خاورمیانه، بازیابی شده در تاریخ 17 تیر 1396 از: https://goo.gl/L8sa9s
یاسری، طاها (1396) دریافت شده از کانال تلگرامی @TahaYasseri در تاریخ 16 اردیبهشت 1397 از آدرس: https://t.me/TahaYasseri/8
یاسری، طاها (1397) دریافت شده از کانال تلگرامی @TahaYasseri در تاریخ 16 اردیبهشت 1397 از آدرس: https://t.me/TahaYasseri/54
 
 
Altheide, D. L. & Scheneider, C. J. (2013). Qualitative Media Analysis (2nd ed). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
Arsenault, Amelia H. (2011) Networks: The Technological and the Social In Gerard Delanty and Steven Turner (Eds.) Handbook of Contemporary Social and Political Theory. London: Routledge, 259 – 269.
Baek, K. (2018). The Geographic Dimension of Citizenship in Digital Activism: Analysis of the Relationships Among Local and Global Citizenship, the Use of Social Networking Sites, and Participation in the Occupy Movement. American Behavioral Scientist, 62(8), 1138–1156. https://doi.org/10.1177/0002764218764242
Bailly, Jordan (2012) The Impact of Social Media on Social Movements: A Case Study of the 2009 Iranian Green Movement and the 2011 Egyptian Revolution, M.A thesis: Washington State University.
Baym, Nancy K. (2015) Social Media and the Struggle for Society, Social Media + Society, 1–2.
Bourdieu, P. (1984). Distinction: A social critique of the judgement of taste. London: Routledge & Kegan Paul.
Bohannan, Paul and Mark Glazer, eds. (1988) High Points in Anthropology. McGraw-Hill, Inc.: New York.
Boyd, D. Ellison, N. (2007) Social Network Sites. Definition, History, and Scholarship, Journal of Computer-Mediated Communication, Vol. 13, No. 1, pp: 210-230.
Bourdieu, P. (1984). Distinction: A social critique of the judgement of taste. London: Routledge & Kegan Paul.
Brenne, S. (2016). Political Discussion on Social Media and the Public Sphere. Sociology and Anthropology, 4(4), 270–275. https://doi.org/10.13189/sa.2016.040410
Davies, H. (2014). Social media and personal relationships: online intimacies and networked friendship. Information, Communication & Society, 17(2), 279–281. https://doi.org/10.1080/1369118X.2013.850527
Donovan, J. (2018). After the #Keyword: Eliciting, Sustaining, and Coordinating Participation Across the Occupy Movement. Social Media + Society, 4(1), 205630511775072. https://doi.org/10.1177/2056305117750720
Ems, L. (2014). Twitter’s place in the tussle: how old power struggles play out on a new stage. Media, Culture & Society, 36(5), 720–731. https://doi.org/10.1177/0163443714529070
Hansen, D. L. (2011). Exploring social media relationships. On the Horizon, 19(1), 43–51. https://doi.org/10.1108/10748121111107726
Internetworldstats.com (2017) Iran, retrieved from http://www.internetworldstats.com/me/ir.htm
Johnson, Matthew.  (2007) Archaeological Theory.  Johnson, Matthew.  (2001) Archaeological Theory.
Karnowski, V. & Jandura, O. (2014). When lifestyle becomes behavior: A closer look at the situational context of mobile communication. Telematics and Informatics, 31(2), 184–193. https://doi.org/10.1016/j.tele.2013.11.001
Kaplan, Andreas M. and Haenlein, Michael (2010) Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, Business Horizons 53, 59—68.
Kemp, Simon (2017) Digital in 2017: Global Overview, retrived from http://wearesocial.com/uk/blog/2017/01/digital-in-2017-global-overview
Lassala, L. (2007) "The ethical implications of social networking websites", 9th Conference on Ethics across the Curriculum, Dublin.
Laughey, Dan (2007) Key Themes in Media Theory, London: Open University Press.
Lindlof, Thomas R. & Bryan C. Taylor (2002) Qualitative Communication Research Methods (2nd edition), Thousand Oaks: Sage Publications.
Meraz, S. & Papacharissi, Z. (2013). Networked Gatekeeping and Networked Framing on #Egypt. The International Journal of Press/Politics, 18(2), 138–166. https://doi.org/10.1177/1940161212474472
Messinger, P. R., Stroulia, E. & Lyons, K. (2008) "A Typology of Virtual Worlds: Historical Overview and Future Directions", Virtual Worlds Research: Past, Present & Future, Vol. 1, No. 1, Available:https://journals.tdl.org/jvwr/index.php/jvwr/article/view/291
Moghanizadeh, S. (2013). The role of social media in Iran ’ s Green Movement. University of Gothenburg. Retrieved from https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/34206/1/gupea_2077_34206_1.pdf
Papacharissi, Z. (2014). Affective Publics: Sentiment, Technology, and Politics. New York, NY: Oxford University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Papacharissi, Z. (2015) We Have Always Been Social, Social Media + Society Vol 1, Issue 1.
Porter, C. E. (2004) A Typology of Virtual Communities: A Multi-Disciplinary Foundation for Future Research. Journal of Computer-Mediated Communication. Vol. 10, No. 1, pp: 1-18.
Rahmandad, Hazhir, Sara Sarkhili, Mohammad Hafezi, Ali Mostashari, Farzan Parsinejhad, Nima Saeidi and Ali Khademhosseini (2006) Iranians on Orkut: Trends and Characteristics, ISG research report.
Spence, J. (2008) Demographics of virtual worlds. Journal of Virtual Worlds Research, Vol.1, No.2.
Sturrock, John.  (2003)  Structuralism: Second Edition.  Blackwell Publishing: Oxford, UK.
Teddlie C, Yu F. Mixed methods sampling. Journal of Mixed Methods Research 2007; 1 (1): 77-100.
White, M. (2014) What Types of Social Networks Exist, Available at: http://socialnetworking.lovetoknow.com/What_Types_of_Social_Networks_Exist, Accessed: 14 July 2017.