مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه ارتباطات داتشگاه تهران

2 دانشگاه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد ارتباطات دانشگاه سوره

چکیده

 حرکت جوامع به سمت فردگرایی و آشنایی هرچه بیشتر افراد با سبک‎های متنوع زندگی به‎واسطه رسانه‎ها و شبکه‎های اجتماعی مجازی، سبک‎زندگی را به موضوعی مهم در عرصه حیات فردی و اجتماعی بدل کرده است. این مقاله با تکیه بر ادبیات مفهومی موجود در حوزه سبک‎زندگی، با بهره‎گیری از شیوه مردم‎نگاری مجازی، مشاهده مشارکتی و روش تحلیل مضمون صفحات اینستاگرامی 53 نفر از کاربران زن فعال در شبکه اجتماعی اینستاگرام را که مولفه‎های سبک‎زندگی در پست‎ها و تصاویر به اشتراک گذاشته شده ایشان به چشم می‎خورد، از منظر بازنمود سبک ‎زندگی در طول مدت تقریبی شش ماه مطالعه کرده است. پژوهش حاضر نشان داد که زنان با نمایش تجارب روزمره و نقش‎های گوناگون خود هم‎چون نقش‎های خانوادگی، شغلی، تحصیلی و... در فضای عمومی اینستاگرام به دنبال بازتعریف زندگی زن ایرانی و معنا و ارزش بخشیدن به اموری هستند که از نگاه عموم غایب مانده یا کم‎اهمیت جلوه می‎کند. به تعبیر آن‎ها این زنان هستند که به نقش‎هایی که بر عهده دارند ارزش و اعتبار می‌بخشند. زنان با شرایط اجتماعی مختلف، علایق گوناگونی را از طریق صفحات کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی دنبال کرده یا به نمایش می‎گذارند و از طریق بازنمود اشیاء و موقعیت‌های مختلف بر تمایز خود با دیگران تاکید می‎ورزند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Representation of the Lifestyle of Iranian's Young Women on Instagram

نویسندگان [English]

  • Abdollah Bicheranloo 1
  • Siavash Salavatian 2
  • Azita Lajevardi 3

1 Tehran University

2 IRIBU

3 Sooreh University

چکیده [English]

Moving societies towards individualism and becoming more familiar with the various lifestyles through media and virtual social networks has made lifestyle an important issue in the field of individual and social life. This research, by relying on the conceptual literature in the field of lifestyle, and using virtual ethnographic method and collaborative observation with use of the qualitative content analysis method, has studied the Instagram pages of 53 active female users in this social network which lifestyle features and components were visible in posts and images women shared, from the perspective of the way they represent their life style in this social network over a period of approximately six months. The present study showed that women, by displaying their everyday experiences and roles, such as family roles, occupation roles, education roles and etc. in the public domain of Instagram, seek to provide a new definition of the life of Iranian women and make sense of the activities which seems to be missing or insignificant in public point of view. In their words, these are women who give value and credibility to the roles they play. Women with different social conditions, pursue or display a variety of interests in their user pages on social networks. and try to emphasize on their differentiation with others by re-presenting various situations and things.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lifestyle
  • Social Networks
  • Instagram
  • Re-presentation
  • Young Women
 
-         آتشین‎صدف، عبدالرضا (1393). مفهوم‌شناسی، پیشینه و مولفه‌های سبک‎زندگی دینی. مجله پایش سبک‎زندگی، رصدنامه تحلیلی علمی و اطلاع رسانی سبک‎زندگی.
-         آزاد ارمکی، تقی و شالچی، وحید (1384). دو جهان ایرانی: مسجد و کافی شاپ. فصلنامه فرهنگی و ارتباطات، شماره 4.
-         بهنوئی‎گدنه، عباس (1391)، جوانان، سبک‎زندگی و هویت اجتماعی. فصلنامه مطالعات سبک‎زندگی، سال اول.
-         بودریار، ژان (1389). جامعه مصرفی. برگردان پیروز ایزدی، تهران: نشر ثالث.
-         بودریار، ژان (1393). نظام اشیا. برگردان پیروز ایزدی، تهران: نشر ثالث.
-         بوردیو. پی‌یر (1999)، ترجمه حسن چاووشیان (1390) تمایز: نقد اجتماعی قضاوت‌های ذوقی، تهران: ثالث.
-         بی‎بک آبادی، غزال (1391). بررسی مولفه‎های سبک‎زندگی و الگوهای رفتار در فیلم‎های سینمایی پرفروش سه دهه سینمای ایران. فصلنامه مطالعات سبک‎زندگی، سال اول، شماره 2.
-         چاوشیان، حسن (1381). سبک‎زندگی و هویت اجتماعی: مصرف و انتخاب‎های ذوقی به عنوان تمایز و تشابه اجتماعی در دوره مدرنیته اخیر. پایان‎نامه دکتری، دانشکده علوم‎اجتماعی دانشگاه تهران.
-         حسنی، حسین (1395)، تحلیل پدیدارشناختی تجربه‎های زیسته کاربران شبکه‎های اجتماعی موبایلی با تمرکز بر اینستاگرام. پروژه دکتری، دانشکده علوم‎اجتماعی دانشگاه تهران.
-         ذکایی، محمدسعید (1386)، جامعه‎شناسی جوانان. تهران: آگه.
-         ذکایی، محمدسعید و خطیبی، فائزه (1385). اینترنت و تغییرات هویتی: پژوهشی در میان کاربران جوان حرفه‎ای. فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال دوم، شماره 7.
-         سامانی، سمانه و فراهانی، اعظم (1395). هویت آنلاین و اینستاگرام (مطالعه چگونگی نمایش هویت جوانان در اینستاگرام). فصلنامه رسانه، شماره 2.
-         سلیمانیان، علی‎اصغر (1392). روند بازنمایی سبک‎زندگی در سریال‌های خانوادگی-اجتماعی پربیننده سیمای ج.ا.ا. پایان‎نامه کارشناسی‎ارشد، دانشگاه صدا و سیما.
-        صبورنژاد، زهره (1395). هویت دخترانه و تلفن همراه هوشمند: کاربردهای تلفن همراه هوشمند در برساخت روایی هویت. پایان‎نامه کارشناسی‎ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
-         عینی‎فر، مینا (1395). مطالعه شیوه‌های خودابرازی زنان با عکس‌ در شبکه‌های اجتماعی (مطالعه موردی اینستاگرام). پایان‎نامه کارشناسی‎ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
-         فاضلی، محمد‌ (1382). مصرف و سبک‎زندگی. قم: نشر صبح صادق.
-         فرشباف‎شاکر، ساحل (1389). بازنمایی زیست‌جهان زنان در فضای وبلاگی ایران. پایان‌نامه کارشناسی‎ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
-         فیضی، مجتبی (1392). سبک‎زندگی: پیشینه، واژه و مفهوم‎شناسی. نشریه آموزشی و اطلاع‌رسانی معارف.
-         گشنیزجانی، گلنار (1395). تیپولوژی بدن رسانه‎ای و تحلیل کردارهای بدنی کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام. پایان‌نامه کارشناسی‎ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
-         گیویان، عبدالله و جعفری، مجتبی و خیرخواه، ملیحه (1392). نظر مخاطبان جوان تهرانی در مورد تمایل به پذیرش سبک‎های زندگی به نمایش درآمده در سریال‎های فارسی زبان ماهواره‎ای و علل جذابیت آنها. فصلنامه مطالعات سبک‎زندگی، سال دوم، شماره 4.
-         لیندلف، تامس و تیلور، برایان (1388). روش‎های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات. ترجمه عبدالله گیویان، تهران: همشهری.
-         مهدوی‎کنی، محمدسعید (1387). دین و سبک‎زندگی. تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ دوم.
-         مهدی‎زاده، سیدمحمد (1387). رسانه و بازنمایی. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‎ها.
-         ولی‎زاده، محمد جواد (1391). ضرورت ارائه تعریف بومی از سبک‎زندگی. پایگاه تحلیلی تبیینی برهان.