مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران،

چکیده

محوریت دادن به ساخت و معماری مهدکودک‌ها در جهان، انقلابی در برنامه آموزشی کودکان بود که از سال‌ ۱۸۳۰ شروع شد و همچنان ادامه دارد. از این زمان به بعد است که معماران و سازندگان مهدکودک‌ها تلاش بسیاری در نوسازی مهدکودک ها کردند. گروهی از آنها بیشترین وقت خود را صرف دوام، فضا و هزینه‌های طراحی در مهدکودک‌ها کردند و ایجاد خلاقیت و ارتباط با محیط را در این فضاهای انسان‌ساخت محوریت بخشیدند. امروزه در طراحی معماری خاص کودک معیارهایی فراتر از ابعاد و اندازه‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرند؛ هرچند در ایران همچنان مهدکودک‌های طراحی شده در استانداردهای اولیه دارای نواقصی بسیار هستند. مسئله‌ای که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است، شناخت مقایسه‌ای بین معماری مهد کودک در تهران و تورنتو (دو شهر مهم و پر جمعیت و چالش) می‌باشد. در مطالعه صورت گرفته بر اساس بهره‌گیری از رویکرد نظری کریستوفر دی، از روش مشاهده و مصاحبه، به مقایسه تعدادی مهدکودک در تهران و در مقابل تعدادی در تورنتو کانادا پرداخته‌ایم. حاصل این تحقیق نشان از این دارد که معماری مهدکودک‌های ایران در زمینه‌هایی چون استانداردهای فضایی، ابعاد و دید و منظر دارای ضعف می‌باشند در حالی که در معماری مهدکودک‌های تورنتو، معماری وابسته به آموزش، هنر و خلاقیت طراحی شده است. با توجه به نیاز اولیه معماری مهدکودک به ملاحظات کودکانه به چنین جمع‌بندی دست یافتیم که در معماری مهدکودک ایرانی بر خلاف معماری مهدکودک غربی ملاحظات کودکانه در کمترین حد خود دیده شده‌ است.

کلیدواژه‌ها

 
- DAY, Christopher, (2007), Environment and Children, Architectural Press
-FEINBERG, Sandra (2010) Designing space for children and teens in libraries and public place, American Library Association
 
-GALINDO, Michelle. (2011) Kindergartens:educational spaces, Braun Press
 
- JOEL, Shack (1983) From the child's point of view: an evaluation of outdoor spaces in Neilson Creek Housing Cooperative, Ottawa: Canada Mortgage and Housing Corporation
- LINCH, Kevin (1960 ), Image of the City, MIT Press
- LOUV, Richard (2010) Last Child in the Woods, Atlantic Books
- MARVASTI, Amir (2004) Qualitative Research in Sociology, Sage Publications, London
- POPE, Catherine & Nicholas Mays (2006) Qualitative research in health care, Blackwell Publications
-  RUTH, Linda Cain (1999) Design standards for children's environments, McGraw-Hill Press
 
- SCARR, Sandra and Katheleen McCartney (2010) How people make their own environments: a theory of genotype: Environmental effects
 
- SCARR, Sandra and Kathleen McCartney (1983) How people make their own environments: a theory of genotype: Environmental effects Child Development, Society for Research in Child Development
 
- خوشنویس، احمد و مهندس المیرا میررحیمی، معماری برای کودکان،  نوشته والتر کرونر، نشر
 - عظمتی و دیگران، "بررسی نگرش استفاده کنندگان در طراحی فضای پارک های شهری به منظور ارتقا خلاقیت پذیری فضای بازی کودکان"، معماری و شهرسازی آرمان شهر: پاییز و زمستان 1391 , دوره 5 , شماره 9
- منصوری، امیر و مینو قره بیگلو، " کیفیت فضای باز شهری در تعامل با دیگران"، مجله مطالعات شهر ایرانی اسلامی، زمستان 1390 ، دوره 2، شماره 6