مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران .گروه انسان شناسی

2 دانشگاه تهران ،رشته دانش اجتماعی مسلمین

چکیده

در سال‌های اخیر اسلام‌هراسی و جریان سازی علیه مسلمانان مسائل و مشکلات عدیده ای را نه تنها برای شهروندان مسلمان در مناطق مختلف جهان به وجود اورده بلکه به یک معضل و چالش عمده و اساسی برای کل دنیا تبدیل شده. تاریخ اجتماعات بشری حاکی از این است که فقدان تعامل اجتماعی، زمینه‌ساز سوءتفاهم، سوءظن و تضاد اجتماعی بین جوامع انسانی بوده است ، متفکران، زمینه صلح پایدار را منوط به تعامل میان فرهنگی می‌دانند که نقش مهمی در کاهش خشونت، ترویج دوستی، مدارای اجتماعی و بردباری اجتماعی دارد. به این ترتیب در مقاله حاضر به نقش و تاثیر ارتباطات میان فرهنگی در کاهش اسلام هراسی در دنیا پرداخته ایم ،روش پژوهش حاضر با توجه به موضوع و مسئله از نوع اسنادی –تحلیلی است .یافته‌های حاصل از تحلیل جامعه شناختی پژوهش حاضر نشان می‌دهد ،ارتباطات میان فرهنگی می‌تواند سهم عمده ای در کاهش میزان اسلام هراسی در دنیای حال حاضر داشته باشد، مکانیسم‌های مؤثر در حوزه ارتباطات میان فرهنگی عاملی در جهت تقویت روح جمعی، ایجاد زمینه برای احساسات و تجربه دینی مشترک، بازیابی و خلق نمادهای مقدس مشترک، گفتگو میان مسلمانان و غربی‌ها، تسهیل اطلاع‏یابی از ادیان گوناگون است ، که در نهایت نقش موثری در کاهش اسلام هراسی و اسلام ستیزی در دنیا خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

 
احمدی، حمید (1386)، بررسی تحول گفتمان اسلام سیاسی در قرن بیستم. پژوهشکده مطالعات راهبردی
اسلامی تنها،علی اصغر(1393)، نظریه پدیدارشناختی فرهنگ وسیاستگذاری فرهنگی،شورای عالی انقلاب فرهنگی : فصلنامه ،دین و سیاست فرهنگی،ش2
اسماعیلی، محسن (1383)، تعامل دین و رسانه از دیدگاه حقوق، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) 21 (بهار 1383)، 7 ـ 40.
افتخاری، اصغر (1389)، صلح و امنیت بین‌الملل، در: حسین پوراحمدی، اسلام و روابط بین‌الملل. امام صادق (ع)
------- (1389)، قدرت ‌نرم و سرمایه اجتماعی، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
------- (1389)، قدرت نرم، فرهنگ و امنیت، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
خامه ای، انور (1369)از خود بیگانگی و پراکسیس،تهران : به نگار
باربرو، جیزس مارتین (1385)، رسانه‌های گروهی به مثابه جایگاه مقدس‏سازی دوباره فرهنگ‏های معاصر، در بازاندیشی درباره رسانه، دین و فرهنگ، تهران: سروش
بهار، مهری (1386)، تلویزیون، ابژه‏های دینی و سکولاریسم، در: دین و رسانه (مجموعه مقالات)، تهران، دفتر پژوهش‏های رادیو.
پالس، دانیل (1382)، هفت نظریه در باب دین، ترجمه و نقد محمّدعزیز بختیاری، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
جیروند، عبداللّه (1368)، توسعه اقتصادی:مجموعه عقاید، تهران: مولوی
دادگران، محمد (1393)، مبانی ارتباطات جمعی، تهران: فیروزه و مروارید
دفلور، ملوین و اورت دنیس (1389)، شناخت ارتباط جمعی، ترجمه سیروس مرادی، تهران، دانشکده صدا و سیما
راودراد، اعظم (1386)، تعامل دین و رسانه، در: دین و رسانه (مجموعه مقالات)، تهران، دفتر پژوهش‏های رادیو
رضایی، علی اکبر و محمدعلی، زهراه ای (1390)، دیپلماسی فرهنگی، تهران: نشر جامعه شناسان
روح الامینی، محمود (1372)، زمینه فرهنگ شناسی، تألیفی در انسان شناسی فرهنگی و مردم شناسی، تهران: انتشارات عطار
زیبا کلام، صادق و بیات، جلیل (1394)، سینما و قدت نرم، فصلنامه مطالعات میان فرهنگی، شماره 10، سال 24.
سارتر،ژان پل(1396) هستی و نیستی،ترجمه مهستی بهرینی،تهران : نیلوفر
 ساروخانی، باقر (1370)، دایرة المعارف علوم اجتماعی، تهران: انتشارات کیهان
سعید، ادوارد (1378)، پوشش خبری اسلام در غرب. عبدالرحیم گواهی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی
سمور، لاری اِ ودیگران (1389)، ارتباط بین فرهنگ‌ها، ترجمه غلامرضا سبحانی و دیگران، تهران: نشر باز
سید احمد، رفعت و الشبوکی عمرو (1387)، آینده جنبش‌های اسلامی پس از 11 سپتامبر. ترجمه میثم شیروانی، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)
شکر خواه، یونس (1382)، جنگ روانی رسانه‌ای، فصلنامة عملیات روانی، سال اول، شماره 1
صادقی، هادی (1386)، جهان مجازی تلویزیون، مجموعه مقالات همایش سراسری رسانه تلویزیون و سکولاریسم، قم: مرکز پژوهش‏های اسلامی صدا و سیما
صالحی، عباس (1389)، مطالعه زمینه‌های پیدایش و استمرار اسلام هراسی در غرب با تأکید بر مسئله تروریسم. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرکزی
فیاض، ابراهیم(1389) تعامل دین فرهنگ و ارتباطات؛ تهران: چاپ و نشر بین‏الملل
کچوئیان، حسین(1386) فرهنگ عمومی در سیاست، فرهنگ و دین؛ به کوشش اصغر افتخاری؛ تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)
کریستیانز، کلیفورد جی (1385)، فناوری و نظریه سه‏وجهی رسانه در: بازاندیشی درباره رسانه، دین و فرهنگ، تهران: سروش
کلارک، لین اسکافیلد و استوارت ام هوور (1385)، فصل مشترک رسانه، فرهنگ و دین، در: بازاندیشی درباره رسانه، دین و فرهنگ، تهران: سروش
کریمی، غلامرضا (1390)، ارتباطات فرهنگی بین المللی و تأمین امنیت جهانی، فصلنامه سیاست. شماره 2، سال 41
لو، آندرودی و دیگران (1386)، مدیریت ارتباطات ترجمه داود ایزدی و دیگران، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی
لیوتار، ژان فرانسوا(1382)،پدیده‏شناسی؛ ترجمه عبدالکریم رشیدیان؛ تهران: نشر نی،
مجیدی، محمدرضا و صادقی، محمد مهدی (1393)، اسلام هراسی غربی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق
محسنیان راد، مهدی (1369)، ارتباط شناسی، ارتباطات انسانی (میان گروهی، جمعی)، تهران: انتشارات سروش.
محمّدی، مجید (1390)، دین و ارتباطات، تهران: نشر کویر
مرادی، مجید (1389)، جنبش‌های اسلامی معاصر، تهران: باشگاه اندیشه
مرشدی‌زاد، علی (1388)، تبعیض و ناشکیبایی علیه مسلمانان در اتحادیه اروپا بعد از یازده سپتامبر، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
مک کوایل، دنیس (1392)، درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، ترجمه پرویز اجلالی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‏ها
مجتهدی،کریم(1370)درباره هگل و فلسفه او، دکتر کریم مجتهدی، تهران :امیرکبیر
مولانا، حمید (1371)، گذر از نوگرایی، ترجمه یونس شکرخواه، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها
نصر، صلاح (1380)، جنگ روانی، ترجمه محمود حقیقت کاشانی، تهران: سروش
نوالی،محمود(1371)،پدیدار شناسی در فلسفه اسلامی،تهران : کیهان اندیشه
نوذری، حسینعلی (1383)، نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت در علوم اجتماعی و انسانی: نشر آگه
هانسون، اریک (1389)، دین و سیاست در نظام بین‌الملل معاصر، ترجمه ارسلام قربانی، تهران: امام صادق (ع)
همایون، محمدهادی (1391)، جهانگردی ارتباطی میان فرهنگی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
هوسرل، ادموند(1381)، تأملات دکارتی؛ ترجمه عبدالکریم رشیدیان؛ ج اول، تهران: نشر نی
 
Abbas, Tahir. Muslim Minorities in Britain:Integration, Multiculturalism and Radicalism in the Post_ 7/7 Period, Journal of Intercultural Studies, Vol. 28, No. 3, August 2007, pp. 287 -300.
Ahmed, Young British Muslims: Social Space and Active Identity, Leicester University, 2002, inwww.lse.ac.uk/collections/EMTEL/Conference/papers/Ahm ed.doc
Baktiari, Bahman. Cybermuslim and the Internet: Searching for Spiritual Harmony in a Digital World, 2000. in Bahmanpour, m. s. and Bashir, H (eds). Muslim Identity in the 21st Century. Institute of Islamic Studies, London: BookExtra.
Brislin, Richard W. Cross- cultural Encounters, Face- to -Face Interaction, Boston, Allyn and Bacon, 1981
Bunt, Gary. Virtually Islamic, Computer- Mediated Communication and Cyber Islamic Environments, Cardiff: University of Wales Press, 2000.
Casmir, Fred L. Nobleza C. Asuncion-Land,”Intercultural communication Revisited: conceptualization, paradigm Building, and Methodological Approaches “ , Communication Yearbook 12, sage,1989,pp.278-309
Encyclopedia of Race and Ethnic studies, Routledge 2003
Fauzia, Ahmad, British Muslim Perceptions and Opinions on News Coverage of September 11, Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 32, No. 6, August 2006
Fischer, Nancy L. “Forword”, in Gary R.weaver,Culture, Communicat
Conflict:Readings in Intercultural Relations,1996, pp. XIII-XIV
Fourie, P.J. (Ed), Media Studies. Volume One: Institutions, Theories and Issues. Landsdowne: Juta Education, 2001.
Fredman Sandra, Discrimination and Human Rights, Oxford University Press, 1992.
Islamophobia: A Challenge for Us All, Runnymede Trust 1997, p. 1, Cited in Quraishi, Muzammil. Muslims and Crime: A Comparative Study, Ashgate Publishing Ltd, 2005
Kupchan, Ch. (2010). How Enemies Become Friends: The Sources of Stable Peace. Princeton University Press
Kuper, Adam, Jessica Kuper, The Social ScienceEncyclopedia,London,
Routledge & Kegan paul, 1985
Lewis, Philip, Islamic Britain: Religion,Politics and Identity among British Muslims_ Bradford in the 1990s, London: I.B. Tauris, 1994.
Longxi, Zh. (2009). Openness and the Dialogue of Civilizations - a Chinese Example, in Michális, S. M, and F. Petito. (eds). Civilizational Dialogue and World Order. Palgrave Macmillan.
Mitchell, J. M. (1986). International cultural relations. London: Allen and unwin Publishers.
Moon, Dreama G. “Concepts of Culture: Impilications for Intercultu
Communication Research”, Communication Quarterly,Vol. 44, No. 1, 1996, pp.
70- 84
O|Sullivan, Tim, John Hartley, Danny Saunders, MartinMontgomeryand JohnFiske, Key Concepts in Communication andCulturalStudies,London, Routledge,
1994
Prosser, Michael H. “Intercultural Communication TheoryandResearch
Overview of Major Constructs”,in B.O.Ruben,Communication Yearbook 2,
Transaction Press, 1978, pp.335-350
Rohrlich, Paul Egon, "Why Do We Study Intercultural Communication?  
International Journal of InterculturalRelations,II,1987, pp. 123-128
Rohrlich, Paul Egon, “Why Do We Study Intercultural Communication?”
International Journal of InterculturalRelations,II,1987, pp. 123-128
Ryniejska Kiełdanowicz, M. (2009). Cultural Diplomacy as a Form of International Communication. University of Wrocław.
Samovar. Larry A. Richard E. Porter,Intercultural Communication:A
Belmont, Wadsworth,1994
Stankova, M. (2015). Raising cultural awareness of local traditions through festival tourism. Tourism & Management Studies, 11 (1), pp. 120-127.
Weaver, Gary R. “Preface”, in Gary R. Weaver,Culture, Communicat
and Conflict:Readings in InterculturalRelations,1996(a), pp.XV-XV1
Whitaker, B. “Islam and the British Press After September 11”.http://www.albab.com/media/ articles/ bw 02620.htm
Winter, T. J, Profiling the Cyberconvert, Paper presented at AMSS First Annual31 October 1999, LSE