مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان

2 گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان

3 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان

چکیده

شهرت مجازی در دسترس مردم معمولی‌ای قرار گرفته است که به انتشار تصاویر شخصی، متون دوستانه و ویدئوهای سرگرم‌کننده می‌پردازند و «توجه» سایر کاربران را به خود جلب می‌کنند. پژوهشگران فرهنگ سلبریتی، چهره‌های مشهور مبتنی بر رسانه‌های اجتماعی را با اسامی مختلفی توصیف کرده‌اند که از میان آنها واژه «خرده‌سلبریتی» بیشتر از سایرین مورد استناد قرار گرفته است.
با ظهور و گسترش رسانه‌های اجتماعی و عضویت میلیون‌ها کاربر ایرانی در آنها، «مورد توجه قرار گرفتن» به کالایی دلچسب و خواستنی تبدیل شده است؛ به گونه‌ای که افراد از هر گروه و از هر سنی متقاضی آن هستند. برخی از این افراد معمولی هم اکنون سلبریتی‌های رسانه‌های اجتماعی هستند. ولی محققان ایرانی کمتر به دلایل شهرت آنان توجه نشان داده اند.
در این مطالعه، بر پایه رویکرد قوم نگاری به فضای مجازی، ما زنان ایرانی را که به دلایل مختلف در سال‌های اخیر در اینستاگرام شهرت به دست آورده‌اند شناسایی کردیم و وجوه تشابه و تفاوت بین آنها را یافتیم. تقسیم بندی میکروسلبریتی‌های ایرانی به هفت مقوله و توصیف ویژگی‌های هر مقوله از مهم‌ترین اقدامات و یافته‌های این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها

 
او فریس، کری (1394). جامعه شناسی سلبریتی، مترجم: فردین علیخواه، پایگاه اینترنتی انسان‌شناسی و فرهنگ، تاریخ دسترسی: 10/11/1394، از http://anthropology.ir/article/30729.
بصیریان جهرمی، حسین و نحوی نظام آبادی، مرضیه (1395). نشانه شناسی عناصر بازنمایی هویت آنلاین (مطالعة کاربران پرطرفدار ایرانی در اینستاگرام). فصلنامه رسانه، 105، ص 5-28.
راودراد، اعظم و گیشنیزجانی، گلنار (1396). گونه شناسی الگوهای بازنمایی بدن رسانه ای کاربران ایرانی در اینستاگرام، فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، 10، ص 259-304.
رزم پا، هاجر (1395). پرونده‌ای برای ایسنتاگرامرهای محبوبم یا ما را رها کنید ای اینفلوئنسرهای تقلبی {نوشته کانال تلگرام}. تاریخ دسترسی: 30/3/1396، از https://web.telegram.org/#/im?p=@simpletales.
رشیدی، صادق و صبورنژاد، زهرا (1394). ستارگان سینما و هویت آنلاین: مطالعه نشانه شناختی بازسازی مفهوم ستارگی پس از اینترنت (مطالعه موردی تصاویر منتشر شده در اینستاگرام الناز شاکردوست). فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، 3، ص 165-199.
سامانی، سمانه و اعظم، فراهانی (1395). هویت آنلاین و اینستاگرام (مطالعه چگونگی نمایش هویت جوانان در اینستاگرام). فصلنامه رسانه، 103، ص 85-104.
عربی، م. (1395)، «کالت بازی در دنیای صفر و یک»، هفته‌نامه چلچراغ. تاریخ دسترسی: 20/11/1395، از http://40cheragh.org.
فلیک، اووه (1387). درآمدی بر تحقیق کیفی. (ترجمه هادی جلیلی). تهران: نشر نی.
وبسایت خبرگزاری مهر، (1395). آمار ایرانی‌ها در تلگرام و اینستاگرام {اخبار}. تاریخ دسترسی: 10/4/1396، از https://www.mehrnews.com/news/3762521.
وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان، (1395). اینستاگرام در پله نخست شبکه‌های اجتماعی در ایران {اخبار}. تاریخ دسترسی: 15/4/1396 از https://www.yjc.ir/fa/news/5987438
 
 
Chaykowski, K. (2016, Dec 15). Instagram Reaches 600 Million Monthly Users, Doubling In Size In Two Years. Retrieved 2017, May 7, from https://www.forbes.com/sites/kathleenchaykowski/2016/12/15/instagram-reaches-600 million-monthly-users-doubling-in-size-in-two-years/#247c5cd41b24
 
Driessens, O. (2015). The Democratization of Celebrity: Mediatization, Promotion, and the Body. A Companion to Celebrity, 371-384. doi:10.1002/9781118475089.ch20
 
Gamson, J. (2011). The Unwatched Life Is Not Worth Living: The Elevation of the Ordinary in Celebrity Culture. PMLA, 126(4), 1061-1069. doi:10.1632/pmla.2011.126.4.1061
 
Kozinets, R. V. (2010). Netnography: Doing ethnographic research online. Los Angeles: Sage.
Marshall, P. D. (2006). The celebrity culture reader. New York: Routledge.
 
Marwick, A., & Boyd, D. (2011). To See and Be Seen: Celebrity Practice on Twitter. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 17(2), 139-158. doi:10.1177/1354856510394539
 
Marwick, A.E. (2013). “They're really profound women, they're entrepreneurs”: Conceptions of Authenticity in Fashion Blogging.
 
Marwick, A. E. (2015). You May Know Me from YouTube: (Micro-)Celebrity in Social Media. A Companion to Celebrity, 333-350. doi:10.1002/9781118475089.ch18
 
Marwick, A. E. (2015). Status Update: Celebrity. New Haven: Yale University Press.
 
Marwick, A. E. (2015). Instafame: Luxury Selfies in the Attention Economy. Public Culture, 27(1 75), 137-160. doi:10.1215/08992363-2798379
 
Seligson, H. (2016, June 7). Why Are More Women Than Men on Instagram? Retrieved 2017, May 25, from  https://www.theatlantic.com/technology/archive/2016/06/why-are-more-women-than-men-on-instagram/485993/
 
Senft, T. M. (2008). Camgirls: Celebrity & community in the age of social networks. New York: Lang.
Senft, T. M. (2013). Microcelebrity and the Branded Self. A Companion to New Media Dynamics, 346-354. doi:10.1002/9781118321607.ch22
 
Thomas-Jones, A. (2010). The host in the machine: Examining the digital in the social. Oxford: Chandos.
 
Turner, G. (2006). The mass production of celebrity. International Journal of Cultural Studies, 9(2), 153-165. doi:10.1177/1367877906064028
 
Turner, G. (2015). Celebrity, Participation, and the Public. A Companion to Celebrity, 83-97. doi:10.1002/9781118475089.ch5