مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه ارتباطات دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی گروه بهداشت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

3 عضو هیات علمی دانشگاه مالایا مالزی

چکیده

 هدف اصلی این پژوهش مطالعه و شناسایی "مسیرها و روندها" در تحقیقات و مطالعات مرتبط با "ارتباطات سلامت" در خارج از ایران است.
از آنجایی که مقوله "ارتباطات سلامت" در ایران به خصوص از منظر علوم اجتماعی، حوزه ای جدید محسوب می شود، بسیار مهم است که بتوان با ایجاد ارتباط بین مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، و از طریق ارایه نمایی جامع و منسجم از آن، به یک نتیجه هدفمند برای تحقیق و توسعه آتی در این حوزه در کشور دست یافت.
در این تحقیق، از روش فراتحلیل از نوع "علم سنجی" استفاده شده و جامعه آماری تحقیق نیز، کلیه پژوهش های مربوط به "ارتباطات سلامت" در بازه زمانی 1996 تا 2017 میلادی می باشد.
با توجه به نتایج تحقیق و تصویر کلی که از "مسیر و روند" تحقیقات در زمینه ارتباطات سلامت بدست آمد، می توان گفت که این حوزه با سرعت در اقصی نقاط جهان به رشد و متنوع شدن خود ادامه خواهد داد. به خصوص اینکه با ورود زمینه های تحقیقاتی جدید و نیز خصلت بین رشته ای این حوزه، پویایی خاصی به پژوهشگران این عرصه داده است.
در این بین، کشورهایی همچون مالزی، هندوستان، آفریقای جنوبی، کره جنوبی و... در سالهای اخیر از طریق ایجاد شبکه های علمی بین المللی و انجام تحقیقات مشترک تجارب خوبی کسب کرده اند که می توان از آنها به عنوان الگو برای تعیین سمت و سو و روند توسعه و تحقیقات مرتبط با آن در آینده بنماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Research & Development in "Health Communication": A Meta Analysis

نویسندگان [English]

  • Abbas Ghanbari Baghestan 1
  • Mehrnoosh Akhtari-Zavare 2
  • Nader Ale Ebrahim 3

1 Assistant Professor, Department of Communication, University of Tehran

2 Academic Member, Islamic Azad University

3 Academic Member, University of Malaya, Malaysia

چکیده [English]

"Health Communication" is new phenomenon in Iran, comparing to other countries especially in North-West. Using Meta Analysis (Scientometrics Approach) as a research method, the purpose of this study was to review over the past trends of Reteach & Practice in the area of Health Communication.

The population of this study was all scientific documents (Articles, Conference papers, Review, etc) indexed in Scopus databases from 1996 until November 2017. 

With focus on the new emerging countries in the area of "Health Communication", the result of the study can be used as fruitful guidelines for the further researches and studies of this phenomenon in Iran. 

The most important finding of this study was the way in which Iran also can be considered as a leading country in the region in the are of Health Communication. Like all other new emerging countries such as Malaysia, India, South Africa, South Korea, and etc, there is a need for establishing international networks of scholars and researchers to conduct research and share their finding with other counterparts across the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Health Communication"
  • "Research & Development"
  • "Scientometrics Approach"
  • "Meta Analysis"
  • "Scopus"
خانیکی، هادی (1393)، "ارتباطات سلامت؛ زمینه‌ها و دورنمای آن در توسعه". http://www.khaniki.com/?p=252 (تاریخ مراجعه: 30 شهریور 1396).
خالقی، نرگس (1386)."شاخص های ارزیابی علم و فناوری". فصلنامه کتاب 71، شماره پاییز.
 
Atkins, P. Mardeen, Marshall, Brenda Stevenson, and Javalgi, Rajshekhar G. (1996), Happy employees lead to loyal patients, Journal of Health Care Marketing 16, 4, 14-23.
Booth-Butterfield, M. (2003). Embedded health behaviors from adolescence to adulthood: The impact of tobacco. Health Communication, 15(2), 171-185.
Dearing, J. W., Rogers, E. M., Meyer, G., Casey, M. K., Rao, N., Campo, S., & Henderson, G. M. (1996). Social marketing and diffusion-based strategies for communicating health with unique populations: HIV prevention in San Francisco. Journal of Health Communication, 1, 343-363.
Kevin B. Wright, Lisa Sparks, H. Dan O'Hair. (2012). Health Communication in the 21st Century. John Wiley & Sons, Second Edition.
Kreps, G. L. (2003). Impact of communication on cancer risk, incidence morbidity, and quality of life [Special issue]. Health Communication, 15(2), 163 170.
Kreps, G. L. (2003b). Opportunities for health communication scholarship to shape public health policy and practice: Examples from the National Cancer Institute. In T. L.
 
Korsch, B., & Negrete, F. (1972). Doctor–patient communication. Scientific American, 227, 66–74.
 
Paisley, W. J. (2001). Public communication campaigns: The American experience. In R. E. Rice & C. K. Atkin (Eds), Public communication campaigns (3rd ed., pp. 3-21). Thousand Oaks, CA: Sage.
Thompson, T. L., Robinson, J. D., Anderson, D. J., & Federowicz, M. (2005). Where have we been and where can we go? In K. B. Wright & S. C. Moore (Eds). Applied health communication: A sourcebook. Cresskill, NJ: Hampton Press.