مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه تهران.

2 کارشناسی ارشد

چکیده

پژوهش حاضر به مطالعه توصیفی نقش توأمان قومیت و جنسیت در نحوۀ مصرف و دریافت سریال قهوۀ تلخ توسط زنان شهر سنندج می‌پردازد. علاوه بر این، تحلیل چگونگی شکل گرفتن گونه‌های متفاوت خوانش در میان مخاطبان و مطالعۀ تأثیرگذاری عوامل فردی و اجتماعی بر نحوۀ خوانش مخاطبان با توجه به متغیرهای سن، تحصیلات، وضعیت تأهل و شغل، مورد مطالعه قرار می‌گیرد. بدین منظور از روش کیفی و تکنیک مصاحبۀ عمیق با 28 نفر از زنان شهر سنندج با اتکا به رویکرد مطالعات فرهنگی و تئوری دریافت استفاده شده است.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد که از یک سو سریال قهوۀ تلخ به‌دلیل قرار گرفتن در ژانر طنز، باعث ابهام در زمینۀ جدی بودن و طنز بودن محتوا می‌شود. بنابراین امکان چندخوانی را برای مخاطب فراهم می‌کند و به همین دلیل، خوانش مرجح ندارد. از سوی دیگر زنان شهر سنندج با مصرف این سریال، تشکیل جماعتی تفسیری را می‌دهند که به‌دلیل تجربه‌های روزمره مشابه، قومیت و جنسیت مشابه در برخی زمینه‌ها دارای تحلیل‌های مشابه هستند. به‌گونه‌ای که بیشتر آنها از روایت سریال برای صحبت در مورد دغدغه‌ها، مشکلات اجتماعی و فردی خود استفاده می‌کنند، اما همین زنان به‌دلیل تفاوت در متغیرهای ذکر شده، تفاوت‌هایی در نحوۀ مصرف و دریافت سریال با یکدیگر دارند. به‌عنوان نمونه، زنان دارای تحصیلات بالا، سریال را با دقت و تمرکز تماشا کرده و به موازات لذت بردن از سریال، نسبت به آن انتقاداتی محتوایی نیز مطرح می‌کردند. علاوه بر این زمینه‌های اجتماعی و سیاسی جامعه، وجود گفتمان دیگری، قومیتی و فمینیستی حاکم بر شهر سنندج نیز یکی از عوامل تأثیرگذار بر خوانش مخاطبان بوده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Ethnicity and Gender in Media Reception; A Study of Sanandaji Women Reception of Qahve Talkh Series

نویسندگان [English]

  • Mehdi Montazerghaem 1
  • Roya Hakimi 2

1 Tehran University

2 MA in Media and Cultural Studies

چکیده [English]

The present descriptive study addresses the women's manner of consumption and reception of Qahve Talkh sitcom series in Sanandaj City. We analyze the formation of various types of readings among viewers and also investigate the individual and social factors affecting these readings, including age, educational level, marital status, and employment. We used qualitative method and the technique of in-depth interview with 28 women, relying on cultural studies and reception theory approaches. The findings show that Sanandaji women form interpretive communities within which they develop similar analyses of the series in some areas due to their similar everyday experiences, ethnicity, and gender. However, they have some differences in their consumption and reception of the series regarding the above-mentioned variables. In addition to these issues, social and political contexts at the time of release also affected viewers' readings of this media artefact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qahve Talkh sitcom series
  • Consumption and reception
  • Women of Sanandaj City
  • age
  • education
  • employment
  • Marital status

 

- استریناتی، دومینیک، (1379)، مقدمه‌ای بر نظریه‌های فرهنگ عامه، ترجمۀ ثریا پاک‌نظر، تهران: گام نو.
- استوری، جان، (1386)، مطالعات فرهنگی دربارۀ فرهنگ عامه، ترجمۀ حسین پاینده، تهران: نشر آگه.
- استیک، رابرت‌ای، (1379)، هنر پژوهش موردی، ترجمۀ محمدعلی حمید رفیعی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
-اوث ویت، ویلیام (1386) هابرماس: معرفی انتقادی، ترجمه لیلا جوافشانی و حسن چاووشیان، تهران: نشر اختران.
- بارکر، کریس، (1382)، مطالعات فرهنگی: نظریه و عملکرد، ترجمۀ مهدی فرجی، نفیسه حمیدی، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
- برویین سن، مارتین وان، (1378)، جامعه‌شناسی مردم کرد: ساختارهای اجتماعی و سیاسی کردستان، ترجمۀ ابراهیم یونسی، تهران: انتشارت پانیذ.
- سرکاراتی، پریسا، (1387)، تفسیر زنان از بازنمایی هویت زنانه در تلویزیون، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
- سلبی، کیت و کاودری، ران، (1380)، راهنمای بررسی تلویزیون، ترجمۀ علی عامری مهابادی، تهران: اداره کل پژوهش‌های سیما.
- سولیوان، او؛ هارتلی، جان؛ فیسک، جان و ساندرز، دانی، (1385)، مفاهیم کلیدی ارتباطات، ترجمۀ حسین رئیس‌زاده، تهران: فصل نو.
- شهلی‌بر، عبدالوهاب، (1384)، مصرف محلی فرهنگ عامه جهانی: دریافت و تبیین خوانش‌ تماشاگران زاهدانی از فیلم‌های هندی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
- عسگرپور، سید ابوالحسن، (1390)، مطالعۀ خوانش لرهای ساکن استان کهگیلویه و بویراحمد از سریال جومونگ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه، دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
- علی‌اصغر، فاطمه، (1390)، تحلیل دریافت زنان تهرانی از سریال‌های فارسی‌وان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه، دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
-فدرستون، مایک (1380) زندگی قهرمانی و زندگی روزمره، ترجمه هاله لاجوردی، ارغنون، شماره 19.
- فغانی، زهره، (1387)، تحلیل دریافت جوانان تحصیلکردۀ تهرانی از فیلم‌های علمی تخیلی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد ارتباطات، دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
- محمدی، جمال، (1385)، تلویزیون و هژمونی فرهنگی (قرائت زنان از سریال‌های تلویزیونی)، پایان‌نامه دورۀ دکتری جامعه‌شناسی نظری فرهنگی، دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
- مختاری، یاسر، (1390)، مطالعه دریافت فیلم های کردی توسط مخاطبین فارس‌زبان، ترک‌زبان، و کردزبان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه، دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
- مک‌کوایل، دنیس، (1385)، مخاطب‌شناسی، ترجمۀ مهدی منتظرقائم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
- مینوریسکی، ویلادیمیر، (1373)، کردها، ترجمۀ جلال جلالی‌زاده، سنندج: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان.
- ویندال، سون؛ سیگنایرز، بنو و اولسون، جین، (1376)، کاربرد نظریه‌های ارتباطات، ترجمۀ علیرضا دهقان، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
- هال، استوارت، (1382)، «رمزگذاری و رمزگشایی» در مطالعات فرهنگی، ویراستار سایمون دورینگ، ترجمۀ نیما ملک محمدی، تهران: تلخون.
-  Ang, I (1996) Living room Wars: rethinking media audiences for a post modern world, London: Rout ledge
- Ang, I (1985) Watching Dallas: Soap opera and the Melodramatic Imagination, translated by Della Couling, London and New York:Routledge.
- Bobo, J. (1995) The Color Purplel: Black women as cultural readers, New York: ColumbiaUniversity.
- Cheers, I (2010) African-American Women as a Television Audience Watching Living Single, WashingtonD.C:HowardUniversity.
- Downing, J؛ Husband, Ch (2005), Representing ‘Race’ Racisms, Ethnicities and Media, London: Sage.
- Hall, S (1980) Encoding/Decoding. In S. Hall, D. Hobson, A. Lowe, & P. Willis (Eds.),Culture, Media, Language. London: Hutchinson.
 -Hobson, D (1982) Crossroads: The Drama Of Soap Opera, london: Methuen.
 -  Hunter, Russ, (2009) A Reception Study of the Films of Dario Argento in the UK and Italy, Department of Theatre and Television Studies, Aberystwyth University.
-Livingstone,S. (2000) Television and the active audience. Manchester,UK: ManchesterUniversity Press, 175-195
 -Livingstone, S (2003), The Changing Nature of Audiences: From the Mass Audience to the Interactive Media User, pp. 337–59 in A. Valdivia (ed.) The Blackwell Companion to Media Research. Oxford: Blackwell.
 -Livingstone,S (2000) Television and the active audience. Manchester,UK: ManchesterUniversity Press, 175-195.
 
       - Meehan, R. E. (2002). Sex & Money:Feminism and Political Economy in the Media. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 -Morely, D (1994) Television Audience and Cultural Stydies, London: Routledge.
- Morely, D (1986) Family Television, London: comedia.
- Staiger, Janet (1992) "Film, Reception, and Cultural Studies", Centennial Review, Vol. XXVI, No. 1 (Winter): 89-104.
 -Thombre, A ,Chitnis, K.S, Rogers. E.M., Singhal, A and Sengupta, A. (2006). (DIS) Similar readings. Indian and American Audiences’ Interpretation of Friends. London, Thousand oaks & new dehli.  vol 68(2): 131–145.
- White, Mimi and James Schwoch (2006),Questions of Method in Cultural Studies, Malden: Blackwell Publishing
- Van zoonen, liesbet (2002) feminist media studies, sage publications.