مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت اطلاعات و دانش، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران و کارشناس ارشد کتابخانه مرکزی دانشگاه شاهد، (نویسنده مسئول)

2 دانشیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

3 استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران،

چکیده

چکیده
هدف این پژوهش مطالعه علم‌سنجی مقاله‌های مصرف کالاهای فرهنگی است.این پژوهش از نوع کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی و علم‌سنجی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل (556 عنوان) مقاله‌ علمی نمایه‌شده در پایگاه استنادی کلریویت آنالیتیک از سال 1986-2018 است. ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات نرم‏افزارهایHisCite, VOSwiever, و اکسل است. یافته‌ها نشان داد که روند انتشار مقاله‌ها با کمی نوسان در سال‌های مختلف صعودی بوده و بیشترین استنادها به مقاله-های قدیمی صورت گرفته و بیشترین موضوع‌های مقاله‌ها به ترتیب در حوزه‏های موضوعی تجارت، اقتصاد، جامعه‏شناسی، انسان‎‏شناسی، مطالعات فرهنگی، اکولوژی، علوم اجتماعی و علوم زیستی است. همچنین یافته‌ها نشان داد که کشورهای آمریکا، انگلیس، کانادا، ایتالیا و اسپانیا بیشترین تولید مقاله و استنادهای محلی و جهانی و دانشگاه‏های لندن، گلف، مکواری، لنکستر و سوری بیشترین تولید مقاله و بیشترین استناد محلی و جهانی را دریافت کرده‏اند و مجله‌ پژوهش مصرف‏کننده و اقتصاد فرهنگی بیشترین انتشار مقاله و استناد محلی و جهانی را دریافت کرده‌ و بیشتر مقاله‌ها در مجله‌های با ضریب تأثیر بالا (Q1) چاپ شده‌اند. علاوه بر این یافته‌ها نشان داد که همکاری استنادی نویسندگان کشورها و سازمان‌ها درکل کمتر است و شبکه هم‌خدادی کلیدواژه‌ها نیز پراکندگی بیشتری دارد.نتایج نشان داد که استنادهای محلی به مقاله‌ها و همکاری علمی نویسندگان در سط محلی بسیار پایین‌تر از از سطح جهانی است. لذا سیاستگذاران حوزه فرهنگی باید به تقویت همکاری‌های علمی در سطح محلی و بین‏المللی پرداخته و انگیزه‌های لازم برای افزایش همکاری‌های علمی را در بین نویسندگان، کشورها و سازمان‌ها ایجاد کنند.

کلیدواژه‌ها