مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت اطلاعات و دانش، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران و کارشناس ارشد کتابخانه مرکزی دانشگاه شاهد، (نویسنده مسئول)

2 دانشیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

3 استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران،

چکیده

چکیده
هدف این پژوهش مطالعه علم‌سنجی مقاله‌های مصرف کالاهای فرهنگی است.این پژوهش از نوع کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی و علم‌سنجی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل (556 عنوان) مقاله‌ علمی نمایه‌شده در پایگاه استنادی کلریویت آنالیتیک از سال 1986-2018 است. ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات نرم‏افزارهایHisCite, VOSwiever, و اکسل است. یافته‌ها نشان داد که روند انتشار مقاله‌ها با کمی نوسان در سال‌های مختلف صعودی بوده و بیشترین استنادها به مقاله-های قدیمی صورت گرفته و بیشترین موضوع‌های مقاله‌ها به ترتیب در حوزه‏های موضوعی تجارت، اقتصاد، جامعه‏شناسی، انسان‎‏شناسی، مطالعات فرهنگی، اکولوژی، علوم اجتماعی و علوم زیستی است. همچنین یافته‌ها نشان داد که کشورهای آمریکا، انگلیس، کانادا، ایتالیا و اسپانیا بیشترین تولید مقاله و استنادهای محلی و جهانی و دانشگاه‏های لندن، گلف، مکواری، لنکستر و سوری بیشترین تولید مقاله و بیشترین استناد محلی و جهانی را دریافت کرده‏اند و مجله‌ پژوهش مصرف‏کننده و اقتصاد فرهنگی بیشترین انتشار مقاله و استناد محلی و جهانی را دریافت کرده‌ و بیشتر مقاله‌ها در مجله‌های با ضریب تأثیر بالا (Q1) چاپ شده‌اند. علاوه بر این یافته‌ها نشان داد که همکاری استنادی نویسندگان کشورها و سازمان‌ها درکل کمتر است و شبکه هم‌خدادی کلیدواژه‌ها نیز پراکندگی بیشتری دارد.نتایج نشان داد که استنادهای محلی به مقاله‌ها و همکاری علمی نویسندگان در سط محلی بسیار پایین‌تر از از سطح جهانی است. لذا سیاستگذاران حوزه فرهنگی باید به تقویت همکاری‌های علمی در سطح محلی و بین‏المللی پرداخته و انگیزه‌های لازم برای افزایش همکاری‌های علمی را در بین نویسندگان، کشورها و سازمان‌ها ایجاد کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Scientometric Analysis of Articles on the Consumption of Cultural Goods

نویسندگان [English]

  • Ali Sharafi 1
  • alireza noruzi 2
  • Sepideh Fahimifar 3
  • Nader Naghshineh 2

1 Ph.D. student of Information and Knowledge Management, Faculty of Management, University of Tehran and Senior expert of Central Library of Shahed University, (Corresponding Author), Email: a.sharafi96

2 Associate Professor of Knowledge and Information Science, Faculty of Management, University of Tehran, Email:

3 Assistant Professor of Knowledge and Information Science, Faculty of Management, University of Tehran

چکیده [English]

The purpose of this research is scientometric study of consumption of the cultural good articles.This research is an applied research that done by the descriptive-analytical and scientometric methodology. Statistical population of this research includes 556 articles of consumption of the cultural goods in the Clarivate Analytics database during 1986-2018. Data analysis tool is HisCite, VOSviewer, and Excel software. Findings showed that the publication trend of articles has slight fluctuated in different years and most of the citations are related to old articles and most of the article subjects are in the areas of business, economics, sociology, anthropology, cultural studies, ecology, social sciences, and life sciences. Findings also showed that the United States, England and Canada had the most article production and had the most local and global citations and universities of London, Guelph, Macquarie, Lancaster and Surrey, had the most local and global citations, and journals of consumer research and cultural economics had the most local and global citations, and most articles had published in the high-impact journals (Q1). In addition, the findings showed that generally the citation cooperation of authors, countries and organizations are low, and the network of keywords is also more dispersed. The results showed that local citations to articles and scientific co-operation of the authors' are much lower than global citations of them. Therefore, cultural policy-makers should strengthen academic cooperation at the local and international level and create the incentives to increase scientific collaboration among authors, countries and organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • consumption
  • cultural goods
  • cultural goods consumption
  • scientometric