مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آبادغرب، اسلام آبادغرب، ایرانmoradi.pop@gmail.com

2 کارشناس ارشد گروه مدیریت اجرایی

3 استاد گروه علوم تربیتی و روانشناسی(مدیریت آموزشی) دانشگاه پیام نور: تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، مطالعه‌ تأثیر حجم اخبار بر واکنش افراد به تبلیغات اینترنتی است. تبلیغات اینترنتی موفق متأثر از نحوه‌ پردازش مؤثر اطلاعات است. ازاین‌رو، می‌توان تصریح کرد که استراتژی‌های خبر-محور که با توجه به پردازش سریع اطلاعات و اخبار جدید به‌منظور بهره‌گیری از فرصت‌های به وجود آمده و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از تغییرات محیط و جهت‌گیری افکار جامعه هدف طرح‌ریزی می‌شوند، می‌تواند در تحقق اهداف سازمان به‌طور چشمگیری مؤثر باشد. این پژوهش با روش پیمایشی و با انجام مطالعه‌ موردی روی یک خبر منتشرشده در رسانه‌ها و ارسال تبلیغات مرتبط با این اخبار از راه ایمیل، داده‌های مربوط به واکنش افراد با استفاده از یک وب‌سایت فروشگاه آنلاین شبیه‌سازی‌شده، جمع‌آوری گردید. برای انجام این کار، بعد از انتشار خبر، در یک بازه‌ی 14 روزه، هرروز ایمیل‌های تبلیغاتی برای 1500 نفر ارسال می‌شود. تحلیل‌های آماری انجام‌شده روی‌داده‌ها نشان می‌دهد که بین اخبار منتشرشده و پاسخ‌دهی افراد به تبلیغات اینترنتی ارتباط معناداری وجود دارد. بر اساس این نتایج، بیشترین واکنش افراد در 24 ساعت اول بعد از انتشار خبر بوده و در هفته‌ی اول انتشار خبر، سطح واکنش‌ها بسیار بالاتر از هفته ی دوم بوده است.

کلیدواژه‌ها