مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آبادغرب، اسلام آبادغرب، ایرانmoradi.pop@gmail.com

2 کارشناس ارشد گروه مدیریت اجرایی

3 استاد گروه علوم تربیتی و روانشناسی(مدیریت آموزشی) دانشگاه پیام نور: تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، مطالعه‌ تأثیر حجم اخبار بر واکنش افراد به تبلیغات اینترنتی است. تبلیغات اینترنتی موفق متأثر از نحوه‌ پردازش مؤثر اطلاعات است. ازاین‌رو، می‌توان تصریح کرد که استراتژی‌های خبر-محور که با توجه به پردازش سریع اطلاعات و اخبار جدید به‌منظور بهره‌گیری از فرصت‌های به وجود آمده و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از تغییرات محیط و جهت‌گیری افکار جامعه هدف طرح‌ریزی می‌شوند، می‌تواند در تحقق اهداف سازمان به‌طور چشمگیری مؤثر باشد. این پژوهش با روش پیمایشی و با انجام مطالعه‌ موردی روی یک خبر منتشرشده در رسانه‌ها و ارسال تبلیغات مرتبط با این اخبار از راه ایمیل، داده‌های مربوط به واکنش افراد با استفاده از یک وب‌سایت فروشگاه آنلاین شبیه‌سازی‌شده، جمع‌آوری گردید. برای انجام این کار، بعد از انتشار خبر، در یک بازه‌ی 14 روزه، هرروز ایمیل‌های تبلیغاتی برای 1500 نفر ارسال می‌شود. تحلیل‌های آماری انجام‌شده روی‌داده‌ها نشان می‌دهد که بین اخبار منتشرشده و پاسخ‌دهی افراد به تبلیغات اینترنتی ارتباط معناداری وجود دارد. بر اساس این نتایج، بیشترین واکنش افراد در 24 ساعت اول بعد از انتشار خبر بوده و در هفته‌ی اول انتشار خبر، سطح واکنش‌ها بسیار بالاتر از هفته ی دوم بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of News on the Reaction of People towards Online Advertising

نویسندگان [English]

  • ali moradi 1
  • Ronak Karimi 2
  • BAHMAN SAEIDIPOUR 3

1 Associated Professor in Social Science, Islamic Azad University, University of Islam Abad e Gharb, Islam Abad e Gharb, Iran. moradi.pop@gmail.com

2 M.A. of Education Management

3 Bahman Saeidipour, professor of Educational Administration Department of Educational and Psychological sciences, payame noor university, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is the study of the impact of the news on reaction to online advertising. Successful internet advertising is influenced by the effective processing of information. Therefore, it can be argued that news-oriented strategies, which are planned in light of the rapid processing of information and new news in order to take ad-vantage of the opportunities created and to prevent the damage caused by changes in the environment and the orientation of the target community, can greatly contribute to the achievement of the organization's goals. In this study, after discussing the issue and making hypotheses about the impact of people's reactions to online advertising, First, a library and a study of previous work and through inference and conclusion to prove the hypothesis. Continue to strengthen hypotheses, conducted a study on a news item published in the media and advertising related to this news by e-mail, data about the reaction using a simulated online store website, is collected. To do so, after the release, over a period of 14 days, each day promotional emails will be sent to 1,500 people. News releases and events conducted statistical analysis shows that the responsiveness of the Internet advertising there is a significant relationship. Based on these results, the highest response in the first 24 hours after the news was announced in the first week, the second week was much higher response level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the volume of news
  • consumer sentiment
  • online marketing and advertising