مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات گرایش مطالعات سیاست‌گذاری از دانشگاه امام صادق (ع)

2 استاد دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

مقاله‌ی حاضر با بهره‌گیری از چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف (که با سه مرحله‌ی توصیف، تفسیر و تبیین خود معروف است)، به بررسی بازنمایی بافت سیاسی در فیلم «آژانس شیشه‌ای» (حاتمی‌کیا، 1376) می‌پردازد و پس از معرفی گروه‌های سیاسی موجود در زمان تولید متن، در جهت مشخص کردن موضع‌گیری فیلم در میان گفتمان‌های رقیب‌شان را اقدام می‌کند.
پس از تحلیل استخراج انواع گفتمان (و تفاسیر آنها از زمینه‌های موقعیتی و بینامتنی) و تبیین آنها، ادعا شده است که آژانس شیشه‌ای با یادآوری نقش «جناح چپ سنتی» در دهه‌ی اول بعد از انقلاب (مخصوصا در دفاع از کشور در مقابل دشمن خارجی بعد از تهاجم عراق)، به بازنمایی مظلومیت و حذف شدن اعضای آن از سال 68 به بعد می‌پردازد که «جناح راست سنتی» تسلط پیدا کرده و گروه‌های جدیدی از جمله «راست مدرن» و «چپ مدرن» در ایران پیدا شده‌اند. در نهایت این فیلم امید دارد طبقه‌ی حاکم، بازگشت چپ سنتی به قدرت را میسر کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cinematic Representation of Iran’s Political Fabric; Critical Discourse Analysis of the movie “The Glass Agency”

نویسندگان [English]

  • Muhammad Hassan Hashim Khanlou 1
  • Hassan Bashir 2

1 M.A. in Islamic Studies and Culture and Communication, Policy Studies Area from Imam Sadiq (p.b) University.

2 Professor, Imam Sadiq (p.b.) University

چکیده [English]

This research is conducted by leveraging Fairclough’s framework for Critical Discourse Analysis (which is famous for its three stages, Description, Interpretation and Explanation) to analyze the representation of the political context in the movie, The Glass Agency (Hatamikia, 1998) and after introducing the present wings and political groups at the time of production of the text, it will attempt to determine the movie’s position towards their rival discourses.
After extracting discourse types (and their interpretation of situational and intertextual contexts) and explanations of them, It has been claimed that the movie the Glass Agency by reminding the role of “the Traditional Left Wing” in the first decade of post-revolution Iran (especially in defending the country against the foreign enemy after Iraq’s invasion), deals with the representation of oppression and exclusion of its members since the year 1989 in which “the Traditional Right Wing” has predominated and this movie desires the ruling class to facilitate the return of the traditional left to power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Glass Agency
  • Representation
  • Fairclough’s Critical Discourse Analysis
  • The Traditional Left
  • The Traditional Right