مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فرهنگ و ارتباطات،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران.

2 گروه فرهنگ و ارتباطات،واحدتهران مرکزی،دانشگاه آزاداسلامی،تهران،ایران

3 گروه فرهنگ و ارتباطات واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران.

چکیده

بوم شناسی ارتباطی در ادوار گوناگون بارها شاهد حضور پدیده اخبارجعلی و نقش آن در شکل‌گیری وتغییر روند مناسبات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بوده که پیامدهایی نگران کننده نیز به‌دنبال داشته‌است . هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی ساختار و نحوه پوشش اخبار جعلی با تاکید بر حوزه فرهنگی در هشت رسانه ایران است . این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی و به شیوه تحلیل محتوا صورت گرفته و داده‌های آن به شیوه کتابخانه‌ای و مطالعه و بررسی اسناد و مدارک موجود، همچنین بررسی و تحلیل محتوای سایت‌های خبرگزاری‌ فارس ، باشگاه خبرنگاران جوان، پایگاه خبری تابناک ، پایگاه خبری عصر ایران، کانال های تلگرامی خبرفوری، اتاق خبر، روزنامه های همشهری و جام جم می‌ باشد. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که از میان منابع خبری منتخب شده ی پژوهش، مولفه‌ی سینما با میانگین 3/69 بیشترین میزان پوشش اخبار جعلی را به خود اختصاص داده است. همچنین مولفه های رسانه با میانگین 3/21 و رادیو و تلویزیون با میانگین 2/73 بیشترین پوشش اخبار جعلی بکار رفته در منابع خبری منتخب بوده است. همچنین کتاب و کتابخوانی با میانگین 0/27 به عنوان کمترین پوشش خبری اخبار جعلی بکار رفته بوده است.

کلیدواژه‌ها