مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فرهنگ و ارتباطات،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران.

2 گروه فرهنگ و ارتباطات،واحدتهران مرکزی،دانشگاه آزاداسلامی،تهران،ایران

3 گروه فرهنگ و ارتباطات واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران.

چکیده

بوم شناسی ارتباطی در ادوار گوناگون بارها شاهد حضور پدیده اخبارجعلی و نقش آن در شکل‌گیری وتغییر روند مناسبات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بوده که پیامدهایی نگران کننده نیز به‌دنبال داشته‌است . هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی ساختار و نحوه پوشش اخبار جعلی با تاکید بر حوزه فرهنگی در هشت رسانه ایران است . این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی و به شیوه تحلیل محتوا صورت گرفته و داده‌های آن به شیوه کتابخانه‌ای و مطالعه و بررسی اسناد و مدارک موجود، همچنین بررسی و تحلیل محتوای سایت‌های خبرگزاری‌ فارس ، باشگاه خبرنگاران جوان، پایگاه خبری تابناک ، پایگاه خبری عصر ایران، کانال های تلگرامی خبرفوری، اتاق خبر، روزنامه های همشهری و جام جم می‌ باشد. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که از میان منابع خبری منتخب شده ی پژوهش، مولفه‌ی سینما با میانگین 3/69 بیشترین میزان پوشش اخبار جعلی را به خود اختصاص داده است. همچنین مولفه های رسانه با میانگین 3/21 و رادیو و تلویزیون با میانگین 2/73 بیشترین پوشش اخبار جعلی بکار رفته در منابع خبری منتخب بوده است. همچنین کتاب و کتابخوانی با میانگین 0/27 به عنوان کمترین پوشش خبری اخبار جعلی بکار رفته بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative study fake news coverage with the emphasis of culture field in 8 Iranian news resources

نویسندگان [English]

  • mahboobeh azarkheil 1
  • Akbar Nasrollahi 2
  • nasim majidi 3

1 Communication and Culture group, Central Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Communication and Culture group, Central Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran ,Author, Akbar

3 Communication and Culture group, Central Tehran branch, Islamic Azad University.

چکیده [English]

This study compares the structure of fake news coverage with an emphasis on the cultural domain in the eight media and compares the structure and the manner of covering the fake news with an emphasis on the cultural domain in the eight media. This research is a descriptive-analytic one with content analysis method and its data in library method and study of existing documents, as well as content analysis of Fars news agency sites, Young Journalists Club, Tabnak news sites. Iran Era News Database, News Telegram Channels. the newsroom is Hamshahri newspapers and Jam Jam. The findings of the study show that among the selected news sources of the study, the cinema component with the average of 3.69 had the highest amount of fake news coverage. Also, the radio and television components averaged 2.73 and the media averaged 3.21 the most fake news coverage used in the selected news sources. books and reading have also been used as the lowest news coverage of fake news, with an average of 0.27

کلیدواژه‌ها [English]

  • "fake news"
  • " cultural news"
  • " news coverage"
  • "media"
  • " news sites"