مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روزنامه‌نگار/همشهری

2 هیئت علمی دانشگاه علامه

چکیده

شبکه‌های اجتماعی، این امکان را برای خبرنگاران فراهم می‌آوردند تا فارغ از برخی محدودیت‌های سازمانی بتوانند به انعکاس درگیری‌ها بپردازند. دغدغه اصلی این مقاله آن است که وقتی اعتراض‌ به بی‌آبی و درگیری در غیزانیه اهواز شکل می‌گیرد، روزنامه‌نگاران چه‌قدر در انتشار اخبار آن نقش دارند و آیا از مولفه‌های حرفه‌ای روزنامه‌نگاری صلح برای تنش‌زدایی استفاده می‌کنند یا نه؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها از روش ترکیبی تحلیل شبکه و تحلیل مضمونی استفاده کردیم. یعنی پس از استخراج 51 هزار 169 توییت با موضوع غیزانیه در بازه‌ای 6 ماهه، بر اساس پارامترهای مرکزیت شبکه کاربران موثر در انتشار پیام‌ها مشخص شد. همچنین بر اساس شاخص ماژولاریتی سه خوشه‌ای که بیشترین درصد را داشتند استخراج کردیم. سپس با کمک روش تحلیل مضمونی گرایش‌ها و همچنین نوع اعمال خشونت این پیام‌ها را سنجیدیم تا مشخص کنیم آیا با معیارهای روزنامه‌نگاری صلح تطابق دارند یا نه.
نتایج نشان می‌دهد، روزنامه‌نگاران جزو کاربران موثر در انتشار پیام‌ها داخل این شبکه نیستند و در عوض تمامی کاربران موثر با هویتی غیرواقعی توییت نوشته‌اند. توییت‌های با بیشترین مشاهده‌پذیری (Reach) از آن رسانه‌های فارسی‌ زبان در اروپا و آمریکا بوده است.
از طرف دیگر، گرچه کاربران در زمان بروز درگیری (سوم خرداد) بیشترین فعالیت را داشته‌اند اما توییت‌ها رویکردی کاملاً رویدادمحور دارند که در عمل سازنده دو قطبی‌های دولت روحانی- سپاه پاسداران و حکومت- مردم هستند.
همچنین بررسی ویژه روی توییت‌های روزنامه‌نگاران نشان می‌دهد این افراد نسبت به کاربران عادی رویکردی تحلیلی‌تر دارند و به جای دامن زدن به احساس‌گرایی، اطلاعات زمینه‌ای بیشتری به کاربران بدهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

possibility of posting peace-oriented tweets Use of peace journalism news values in reflecting the Gheyzaniyeh conflict by users and reporters on Persian Twitter

نویسندگان [English]

  • Ali Shaker 1
  • mohammad mehdi Forghani 2

1 Journalist/ Hamshahri Newspaper

2 professor/Allame Tabatabaie

چکیده [English]

Social networks based on Web 2 have provided some possibilities for reporters to cover conflicts, regardless of organizational constraints. The main concern of this article is how much the journalists are involved in covering the water conflict in Gheyzaniyeh, and did they use the peace journalism news values for conflict resolution?
To answer these questions, we used a mixed-methods of network analysis and thematic analysis. Then, after extracting 51,169 tweets about Gheyzaniyeh in the period of six mounth we identified the users who spread messages. In the other words, we Identified Connectors, mavens, and salesmen.
We also specified the three clusters with the highest percentage based on the modularity index. afterward, by the method of thematic analysis and based on the peace journalism model the forms of violence has specified.
The results show that journalists are not the main actors in spreading messages within the network, and instead, all main users tweet with unknown accounts.
mainstream accounts (like BBC Persian and Manoto TV) have the most reached tweets and the most posts have been tweeted at the time of the conflict (June 1) and they have a reactive-oriented approach, which in practice creates the polarised between the Rouhani government - the Revolutionary Guards and the State - people.
Also, a special review of the tweets of journalists who have published tweets during this period, shows that they have a more analytical approach than ordinary users and try to give users more background information about what happened instead of emotional reaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Peace Journalism"
  • "Social Networking"
  • "Social Media
  • Twitter"
  • "Peace"