مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده علوم ارتباطات

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

اعتراضات دی ماه سال ۹۶ نمونه ای از شگل گیری جنبشهای نوین اجتماعی در ایران است. ویژگی این جنبش ها، غیر ایدئولوژیک بودن، فقدان رهبری واحد، پراکندگی، داشتن ساختاری شبکه ای در اعضا و نیز استفاده از شیوه های نوین ارتباطی بر بستر فضای مجازی است. این اعتراضات در مدت زمان کوتاهی ده ها نقطه از کشور را در برگرفت و موجب شد تا صدا و سیما ظرف دو روز از شروع ناآرامی ها در بخش خبری ۲۰:۳۰ به آن واکنش نشان دهد. در این تحقیق از روش تحلیل محتوای کیفی بهره برده ایم. روش کیفی بر مبنای الگوی جان فیسک در مطالعه متون تصویری، الگویی ترکیبی برای تحلیل متون ارائه میشود که مرکب از الگوهای کِیت سلبی، ران کادوری، رولان بارت، نورمن فرکلاف و تئو ون دایک است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که تصویری که از معترضان در پر مخاطب ترین بخش خبری سیمای جمهوری اسلامی نشان داده میشود، با شیوه هایی همراه است که از خلال آنها، معترضان به مثابه «دیگریِ» سازمان یافته به دست دشمنان نمایش داده می شوند. بازنماییِ مطالبات صورت گرفته در این اعتراضات نیز در روند تقلیل و طبیعی سازی قرار گرفته و عملاً نمی تواند موضوعی برای گفتگو و نزدیکی معترضان و مسئولان شود.

کلیدواژه‌ها

 
آقاجانی، زهرا (۱۳۸۷) «تحلیل نشانهشناختی فیلم بدون دخترم هرگز»، فصلنامه علمی پژوهشی نقد ادبی، شماره اول، سال اول، صص: ۱۶۳-189.
اباذری، یوسف (1377) خرد جامعه شناسی، چاپ اوّل، تهران: طرح نو.
اتکینسون، دیوید، رابوی، مارک (۱۳۸۴). رادیو تلویزیون خدمت عمومی چالش قرن بیست و یکم، ترجمه: مرتضی ثاقب فر، تهران:انتشارات سروش.
احمدی، بابک (۱۳۸۱) از نشانههای تصویری تا متن، چاپ سوم، تهران: نشر مرکز.
افتخاری، اصغر (۱۳۸۷) «مدیریت رسانه‌ای بحران»، پژوهش‌های ارتباطی، دوره ۱۵، شماره ۵۵، پیاپی ۳، صص ۳۱-۵۵.
پوپر، کارل (۱۳۷۴) تلویزیون خطری برای دموکراسی، ترجمۀ حمید شهیدی مؤدب، تهران: اطلاعات.
ثابت سعیدی، شهرزاد (۱۳۸۷) بازتاب بین المللی اخبار دستگیری ملوانان انگلیسی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات.
ربیعی، علی و فرناز احمدزاده نامور (۱۳۸۷) «نظریه بازنمایی رسانه‌ای و تحلیل افکار عمومی متقابل آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها»، دوفصلنامه دانش سیاسی، سال چهارم، شماره ۲، صص 37-62.
سجودی، فرزان (۱۳۸۳) نشانه‌شناسی کاربردی، تهران: نشر قصه.
سلبی، کیت و کادوری، ران (۱۳۸۰) راهنمای بررسی تلویزیون، ترجمۀ علی عامری مهابادی، تهران: انتشارات سروش.
سورین، ورنر، تانکارد، جیمز (۱۳۹۶) نظریههای ارتباط جمعی؛ چاپ ششم، ترجمۀ علیرضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
سولیوان، تام او، جان هارتلی، دانی ساندرز، جان فیسک (۱۳۸۵) مفاهیم کلیدی ارتباطات، ترجمۀ میرحسن رئیس‌زاده، تهران: نشر فصل نو.
سیدمن، استیون (۱۳۸۶) کشاکشی در آرا جامعه شناسی، ترجمۀ هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
شکرخواه، یونس (۱۳۹۱) خبر، چاپ دوازدهم، ویراست دوم، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
صفاوردی، سوسن (۱۳۸۹) «بازنمایی حجاب زن مسلمان در رسانه‌های غربی»، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات کاربردی زنان، شماره ۴۸، صص295-340.
عیوض لو، زهرا (۱۳۸۳) بررسی نحوه انعکاس اخبار مربوط به جنگ نیروهای ائتلاف علیه عراق در روزنامه‌های تهران، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات.
فتوحی، محمود (۱۳۹۰) «نشانه‌شناسی رولان بارت و تأثیر آن بر مطالعات فرهنگی»، نامۀ نقد (مجموعه مقالات نخستین همایش ملی نظریه و نقد ادبی در ایران)، چاپ اول، تهران: نشر خانه کتاب.
فرقانی، محمدمهدی و نیکخواه ابیانه، علیرضا (۱۳۹۲) «پوشش خبری رویدادهای دو کشور بحرین و سوریه در سایت فارسی شبکه العالم»، فصلنامه مطالعات فرهنگ – ارتباطات، دوره ۱۴، شماره ۲۲ صص ۱۱۹-۱۵۵.
فیسک، جان (۱۳۸۱) «فرهنگ و ایدئولوژی»، ترجمۀ مژگان برومند، مجله ارغنون، شماره ۲۰، صص126-117.
قدیری، مهدی (۱۳۸۶) نحوه انعکاس اخبار جنگ عراق از تلویزیون ایران؛ مقایسه تطبیقی با اخبار خبرگزاری ایسنا، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات.
لازار، ژودیت (۱۳۹۱) افکار عمومی، ترجمۀ مرتضی کتبی، تهران: نشر نی.
معتمدنژاد، کاظم و مهدی‌زاده طالشی، سیدمهدی (۱۳۸۵) «بازنمایی ایران در مطبوعات غرب: تحلیل انتقادی گفتمان «نیویورک تایمز»، «گاردین»، «لوموند» و «دی ولت»»، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره ۳۶، دوره ۱۳، صص35-1.
ناصری‌زاده، فاطمه (۱۳۸۹) برجسته‌سازی اخبار تلویزیون ایران و مقایسه آن با روزنامههای تهران، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات.
 
 
 
Abazari Yousef. (1998). Sociological reason. Tehran: Tarheno.
Aghajani Zahra. (2008). A Semiotic Reading of the Film Not Without My Daughter. Litarary Criticism، 1(1): 163-189.
Ahmadi Babak. (2002). From visual cues to text. Tehran: Nashre-Markaz.
Al Ali, Ghayda، (2011) “Hero or terrorist? A comparative analysis of Arabic and Western media depictions of the execution of Saddam”، Discourse & Communication، Vol، 5، No.4، Pp، 301–335.
Alireza Nikkhah Abyaneh Mohammad Mahdi Forghani و 00 00. (2013). The study of the News Coverage of Bahrain and Syria’s events in Persian Website of Al-Alam. Journal of Culture-Communication Studies، 14(22): 119-155.
Atkinson Dave  و Raboy Marc. (2005). Public service broadcasting: the challenges of the twenty - first century. Tehran: Soroush.
Burton, B، E، & Keenleyside, T، A., (1991) "Of Mice and Monsignors: The Press and Canadian Policy Towards the Middle East", University of Windsor, Canadian Journal of Communications, Volume 16, Number 3/4: 367-379.
Eftekhari Asghar. (2008). Crisis media management. Communication Research، 15(55): 31-30.
Eyvazalilo Zahra. (2004). Investigating how the news related to the war of coalition forces against Iraq is reflected in Tehran newspapers. MA، allameh tabataba'i، Tehran.  
Fiske John. (1992). British Cultural Studies and Television. Raleigh: University of North Carolina Press.
Fotouhi Mahmood. (2011). Roland Barthes' semiotics and its impact on cultural studies. Tehran: Iran Book House.
Garyantes, Dianne M.; Murphy, Priscilla J، (2010) “Success or Chaos?Framing and Ideology in News Coverage of the Iraqi National Elections”، International Communication Gazette، vol، 72، no، 2 151-170.
Ghadiri Mahdi. (2007). How to reflect the news of the Iraq war on Iranian television; Comparative comparison with Isna news agency. MA، allameh tabataba'i، Tehran.  
Lazar Judith. (2012). L'Oopinion publique. Tehran: Ney.
Motamed Nejhad Kazem و Mehi Zadeh Taleshi Seyed Mohammad. (2007). Iran, As Represented by The Western Press: A Critical Discourse Analysis of "The New York Times", "The Guardian", "Le Monde" and "Die Welt. Social Sciences، 13(36): 1-35.
McCombs ,Maxwell، Shaw, Donald (1972) ''The Agenda-Setting Function of Mass Media'', in The Public Opinion Quarterly, Vol، 36, No.2.(Summer, 1972), pp، 176-187
Naserizade Fateme. (2010). Highlighting Iranian TV news and comparing it with Tehran newspapers. MA، allameh tabataba'i ، Tehran.  
O' Sullivan Tim؛ Saunders Danny؛ Hartley John  و Fiske John (2006). Key concepts in communication. Tehran                        Fasleno.
Popper Karl Raimund. (1995). Television, a danger to democracy(La télévision, un danger pour la démocratie). Tehran: Ettela'at.
Rabeei Ali  و Ahmadzadeh Farnaz (2009). Media Representation Theory and the Analysis of the Public Opinion of Americans and Iranians about each other. Political Knowlwdge، 4(2): 37.
Sabet Shahrzad. (2008). International coverage of the news of the arrest of English sailors. MA، allameh tabataba'i، Tehran.  
Safaverdi Susan. (2010). Representation of Muslim Women’s Hijab in the Western Media (Legal and Political Aspects). Women's Strategic Studies، 12(48): 295-340.
Seidman Steven. (2007). Contested knowledge: Social theory today. Tehran: Ney.
Selby Keith. (2001). How to study television. Tehran: Soroush.
Severin Werner Joseph و Tankard James. (2017). Communication theories: origins, methods, and uses in the mass media. Tehran: University of Tehran.
Shokrkhah Younes (2012). News. Tehran: Office of Media Studies and Planning.
Sojoodi Farzan. (2004). Applied Semiotics. Tehran: Ghesse.
 
www.icana.ir (https: //b2n.ir/khane.melat (لینک کوتاه شده