مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری حقوق خصوصی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 دانشیار حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار حقوق عمومی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

وقوع اختلاف محتمل‌ترین فرضی است که در هر قرارداد قابل تصور است. اگر قرار باشد همه اختلاف ها به دستگاه قضایی کشیده شود، نه تنها روابط کاری آسیب می بیند که سیستم قضایی کشور نیز زیر فشار کاری زیادی قرار خواهد گرفت. اگر بتوان در روابط کاری حتی المقدور از دیگر روش های مسالمت آمیز حل اختلاف استفاده کرد، شرایط جلوگیری از توقف کار و ضربه به روابط بلندمدت طرفین فراهم خواهد شد. این مقاله با استفاده از روش تحقیق اجتماعی- حقوقی آثار فرهنگی توسل به روش های غیرقضایی حل اختلاف بر روابط کاری را می کاود و زمینه فرهنگی اقبال به این شیوه ها را بررسی می کند. در انتها نتیجه می گیرد استفاده از این شیوه ها به نحوی دو سویه تقویت کننده فرهنگ گفتگو و حس اعتماد در اجرا قراردادهای کاری می شود. با توجه به سوابق تاریخی و سهم مهم نفت در اقتصاد ایران قراردادهای مربوط به این صنعت هدف مطالعه موردی این پژوهش قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Implications of Culture of Dialogue on Alternative Dispute Resolution Mechanisms

نویسندگان [English]

  • Atefeh Akbari 1
  • Jalil Ghanavaty 2
  • Hamid Sheshgol 3

1 , PhD Candidate, Private Law Department, Islamic Azad University, Karaj, Iran

2 Associate Professor, Private Law Department, Tehran University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Public Law Department, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

چکیده [English]

A dispute is the most probable incident under any contract. Had all disputes shown up in formal courts, not only business relations would have been damaged, but also the justice system might be overwhelmed. Thus, where alternative peaceful dispute resolution mechanisms are applicable, the long-term relations may survive disputes and the business can be saved. This article utilizes a socio-legal research method in order to investigate the cultural implications of constant business communication of parties on sustaining good relations among them and encourage them to employ alternative mechanisms. The research concludes then that the mechanisms will boost the culture of dialogue and the feeling of social trust between parties in the course of implementing business contracts. It also would deter disputes to be raised to the courts. Oil contracts are chosen to be the case study of this project considering the unique historic background of oil in Iran and its big share in the economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dispute Resolution
  • Dialogue
  • Negotiation
  • Oil Contracts
  • Alternative Dispute Resolution