مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله، نحوه پوشش رویدادهای بین المللی در روزنامه های سراسری ایران از رهگذرِ تحلیلِ ساختار و محتوای مطالب خارجی ایران، جام جم، شرق و همشهری مورد مطالعه قرار گرفته است. روش پژوهش، تحلیل محتوای کمی است و مطالب خارجی روزنامه ها در یک هفته آماری در چهار ماه نخست سال 1399 تحلیل شده اند.
یافته های پژوهش نشان می دهد که ساختار اصلی مطالب خارجی در روزنامه های ایران بر روی موضوعات "علم و فناوری و بهداشت و درمان" تمرکز دارد و بیشتر مطالب دارای ارزش خبری "تضاد و برخورد" است. شکل ارائه مطالب خارجی بیشتر به صورت "خبر" است؛ هر چند که همشهری و ایران در انتشار مطالب خارجی به قالب های "گزارش، تحلیل و تفسیر" نیز توجه بیشتری نشان داده اند.
نتایج تحلیل های آماری در مجموع نشاندهنده توجه کم روزنامه ها به "نگارش منبع اخبار" به عنوان یک اصل حرفه ای و اخلاقی است. با این حال، روزنامه ایران بیشتر از روزنامه های دیگر به ذکر منبع در نگارش اخبار خارجی توجه نشان داده است. همچنین روزنامه های مورد مطالعه از منظر تهیه و انتشار اخبار خارجی وابستگی بسیار زیادی به رسانه های بین المللی دارند و سهم خبرگزاری های داخلی در این خصوص بسیار ناچیز و قابل چشم پوشی است. از نظر تمرکز بر پوشش اخبار مناطق مختلف جهان، بیشتر تاکید روزنامه ها بر "اروپا و آمریکای شمالی (ایالات متحده آمریکا)" است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Image of World Events in Iranian Press (Analysis of Structure and Content of Foreign News in Iran, Jam-e Jam, Shargh and Hamshahri Newspapers)

نویسنده [English]

  • alireza abdollahinejad

allameh tabatabaei university

چکیده [English]

In this article, the process of covering international events in national newspapers of Iran, Jam-e Jam, Shargh and Hamshahri have been addressed via analyzing the foreign structures and contents.
The research method is quantitative content analysis and the foreign contents of newspapers have been analyzed in a statistical week in the first four months of 1399.
Findings show that the main structure of foreign contents in Iranian newspapers focuses on the topics of "science, technology and health" and most of the contents have the news value of "conflict and conflict".
The form of presenting foreign contents is more in the form of "news"; However, Hamshahri and Iran have also paid more attention to "reporting, analysis and interpretation" formats in publishing foreign contents.
The results of statistical analysis as a whole indicate that newspapers pay modest attention to "news source writing" as a professional and ethical principle.
However, the Iran newspaper has paid due attention to quoting the source in writing foreign news than other newspapers.
Also, the studied newspapers are very dependent on the international media in terms of preparing and publishing foreign news, and the share of domestic news agencies in this regard is very small and negligible.
In terms of focusing on news coverage around the world, most newspapers focus on "Europe and North America (USA).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian newspapers
  • Structure of Foreign News
  • Content Analysis