مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشجوی دکترا/ گروه تعاون و رفاه اجتماعی/ دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

یکی از بسترهای زمینه‌ساز شکل‌گیری و تقویت اعتماد متقابل بین مردم، روابط اجتماعی است. در صورتی که روابط غیررسمی، بر پایه‌ی نوعی تعاملات عمیق عاطفی و دور از منفعت‌طلبی‌های فردی باشد، نه تنها تلطیف‌گر فضای اجتماع است بلکه شرایط ارتقای اعتماد اجتماعی را تسهیل می‌کند. پژوهش حاضر به بررسی نوع روابط و تعاملات، نحوه‌ی تداوم و کیفیت آن در روابط غیررسمی در بین مصاحبه‌شوندگان پرداخته است. در این راستا، مصاحبه-هایی عمیق با استفاده از روش کیفی و بر اساس رویکرد تفسیری انجام گرفت. در طراحی روش‌شناسی نیز، نظریه زمینه‌ای استفاده شد که با رویکرد عینی‌گرایی اشتراوس و کوربین، روایت‌ها تحلیل شد. جامعه‌ی هدف پژوهش، جوانان شهر یزد بودند که 20 نفر از آنان به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و از طریق مصاحبه،‌ اطلاعات مورد نیاز استخراج شد. «قطعه‌های کوچک صمیمیت در روابط» عنوان پدیده‌ای است که بازنمای روابط و معاشرت‌های صورت گرفته در بین مصاحبه‌شوندگان بوده است. این اصطلاح بازگو‌کننده‌ی فقدان وسعت و ژرفای روابط و عمق صمیمیت در آن‌ می‌باشد. به عبارت دیگر، بازگو کننده‌ی رابطه‌هایی خرد شده و بسط نیافته با خانواده، دوستان و آشنایان بوده است که علی‌‌رغم ارتباط با هر کدام از گروه‌ها، روابط منفک و جدا بوده و ارتباط زنجیره‌ای شکل نیافته است. ضمن آن‌که صمیمیت در ابعاد کوچک، فاقد وسعت قلمرو و ژرفای عاطفی بوده و عمق این ارتباط با دوستان چندان تعریف نشده و معاشرت با دوستان و آشنایان در یک خلأ صمیمیت با مراوده‌های سطحی، به مراتب ضعیف‌تر و کمرنگ‌تر از ارتباطات خانوادگی دیده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Transformation of informal relations in the vacuum of socialization: A qualitative study of the youths’ informal interactions in Yazd city

نویسندگان [English]

  • SeyedAlireza Afshani 1
  • zeinab hashemikhah 2

1 Social Welfare Department, Social Sciences Faculty, Yazd University, Yazd, Iran

2 PhD Student / Department of Cooperation and Social Welfare, Faculty of Social Sciences, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده [English]

Social relations pave the way to form and reinforce a mutual trust between people. If the network of informal interaction is based on a kind of emotional deep contact and away from individual self-interest, it will not only make the atmosphere of society better, but also facilitate the conditions for creating social trust. The present research studies the type of relations and interactions in youths’ informal interactions. As such, deep interviews were conducted using a qualitative method and according to an interpretational approach. In methodology, the grounded theory was applied and the narratives were analyzed according to Strauss and Corbin's objectivist approach. The target population of the study was the youth of Yazd. Twenty people were selected through targeted sampling and the required information was gathered by interview. “Small pieces of intimacy in relationships” was the name of a phenomenon portraying the kind of relations and interactions among the interviewees. This term indicates lack of span and depth of relationships and intimacy in these interactions. On the other words, it shows fragmented and undeveloped relations with family, friends and acquaintances, because in spite of the existence of a relationship with each of these groups, the kind of relationship is separated and isolated and it is not like a chain. Moreover, the intimacy was not emotionally deep and far-reaching. In fact, the depth of this relationship with friends is lost, and the interactions with friends and acquaintances happen in a non-intimate situation with contacts even weaker than family relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Youth
  • Informal Interactions
  • Surface Interactions
  • Intimacy
  • Yazd