مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تلویزیون یکی از مهمترین ابزارهای جامعه‌پذیری در جوامع مدرن است و سریال‌های تلویزیونی یکی از بهترین ابزارهای انتقال و تغییر ارزش‌ها در زندگی اجتماعی. در پس ظاهر «خنثی» و «معصوم» این سریال‌ها، رفتارهای گفتمانی به نمایش در می‌آیند که حکم تعریفی تلویحی از واقعیت اجتماعی را دارند و در نهایت نحوه فاعلیت ذهن ما را تعیین می‌کنند. هدف این مقاله، تحلیل نشانه‌شناختی شیوه‌های بازنمایی ازدواج در سریال‌های تلویزیونی بوده است. بدین منظور با استفاده از روش نشانه‌شناسی، به بررسی پنج سریال تلویزیونی پربیننده ایرانی در دو دهه مختلف (70 و 80) پرداخته شد. نتایج نشان داد که در این سریال‌ها با دست کم، سه گونه بازنمایی ازدواج در این سال‌ها روبرو بوده‌ایم: ازدواج سنتی، ازدواج نیمه سنتی و ازدواج مدرن. هر یک از این شیوه‌ها با دلالت‌های رسانه‌ای مختلفی رمزگذاری شده‌اند.

کلیدواژه‌ها