مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

    این پژوهش کوششی است برای تحلیل زندگی روزمره در ایران معاصر به میانجی سینما: این که زندگی روزمره، در ابعادی چون هویت‌ها، ارزش‌ها و تجربۀ فردی، چگونه در سینمای قبل و بعد از انقلاب روایت‌پردازی شده است. دگردیسی در سه بعد هویت‌ها و ارزش‌ها و تجربۀ فردی با استناد به نظریه‌های گیدنز، چینی و جنکینز، و مضمون محوری پژوهش، یعنی تعامل اخلاق قهرمانی و منطق زندگی روزمره، نیز با توسل به نظریۀ فدرستون و زیمل تئوریزه گشته است. این مطالعه موردی دربارۀ سینمای مسعود کیمیایی، دو نمونه از فیلم‌های قبل و بعد از انقلاب او ( گوزن‌ها و اعتراض ) را انتخاب کرده است. بر اساس نتایج تحقیق، جامعه ایران در دهه‌های اخیر شاهد کشاکش بین اخلاق قهرمانیِ مبتنی بر عقلانیت غایی و منطق روزمرگیِ مبتنی بر عقلانیت ابزاری بوده است. سینمای کیمیایی وارونه شدن نوع تعامل مسلک قهرمانی و منطق روزمرگی در ایران معاصر را روایت می‌کند: در دو دهۀ قبل از انقلاب کنش‌های فردی قهرمان معطوف به غلبه بر روزمرگی با تمسک به باورهای استعلایی بود، اما حدود دو دهه بعد از انقلاب همزمان با تغییر شکل قهرمان و پیدایش نوعی فردگرایی این‌بار افراد با توسل به نوعی امید اجتماعی معنا و هویت را در متن زندگی روزمره و در فضاهای تعاملی و گفتگویی جستجو می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cinematic Narration of the Transformation of Everyday Life in Iran (A Case Study on Kimiai Cinema)

چکیده [English]

This research attempts to reflect on everyday life in contemporary Iran through cinema. The main question is that how everyday life is, and in its different aspects such as identities, values, lifestyles and individual experiences, narrated in Iranian cinema after and before revolution. To theorize the question, we use Giddens, Chaney, Jenkins, Federestone and Simmel theories to conceptualize the interaction of thw logic of everyday life and heroic morals. This case study is about Kimiai’s cinema (Gavaznha and Eteraz). The findings show that Iranian society in recent decades has witnessed the contest between heroic morals, based on ultimate rationality, and the logic of everyday life, based on instrumental rationality. Kimiai’s cinema narrates the transformation of heroic morals and the logic of everyday life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heroic Morals
  • the Logic of Everyday Life
  • Reflection
  • Identities
  • Values
  • Lifestyles