مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مفهوم سبک زندگی پدیده جوان و نوظهوری است که کمتر از نیم قرن از عمر آن نمی گذرد. پدیده سبک زندگی از مشخصات جهان نوین و مدرنیته است. با مطالعه سبک زندگی و تعمیق درباره آن می توان از هنجارهای پنهانی که در اذهان، باورها و رفتارهای مردم یک جامعه قابل مشاهده است سر درآورد. سبک زندگی را می توان بر اساس فاکتورهای مختلفی بررسی کرد؛ بر اساس طبقه و جایگاه افراد در جامعه؛ بر اساس سبک زندگی جنسیت ها، موقعیت ها، مشاغل و ....؛ اما تمام این سبک ها در ایران تحت دو عنوان کلی سبک زندگی سنتی و مدرن قابل بررسی است. چرا که تمام مسائلی که ایران در تمام این 150 سال اخیر با آن درگیر بوده ریشه در دو مفهوم سنت و مدرنیته دارد. برای تصویر کردن سبک زندگی سنتی و مدرن از رسانه سینما استفاده کردیم و سینما را به عنوان یک رسانه هنری مورد مطالعه قرار دادیم که تصویرهای متفاوتی از سبک زندگی را منتشر می کند. چرا که مطالعه سینما به عنوان یک رسانه فرهنگی و اجتماهی می تواند ما را به عمق لایه های حیات اجتماعی مان برساند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Recognizing of factors of the life style in the in Cinema Movies in these Three Recent Decades

چکیده [English]

This research is going  to recognize the factors of the life style in cinema movies  of three decades of Iranian cinema relying on cinema as media and the importance of two concept: “tradition” and “modernism” in evolutions of Iranian society. The life style may be defined as method of life or in more careful way, as models and methods of life. Life style is a model for interaction in common life which distinguishes people from each other. By studying the life style we can comprehend concealed norms that are observable in minds, beliefs and people’s behaviors and achieve some interpretation due to existing and forming direction and models realistically. One of the new narrations that may be presented of evolutions process of Iran is the evolutions process of modern and traditional life styles. To describe Modern and Traditional life styles, we study the as artistic cinema which spread different images of life style. In the sake of this, we fallow descriptive and explanatory targets like the exact description of the factors of life styles and movies properties, recognition of indicated life styles in them and recognition of the common behavior models in Iranian movies of 3 decades  60’s, 70’s, and 80’s of Iranian Cinema  using contents analysis method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Style
  • Iranian Movies
  • Patterns of Behavior