مطالعات فرهنگی و ارتباطات

شناسنامه علمی شماره

چکیده

وقوع انقلاب اسلامی در ایران و تغییر ترکیب جمعیتی برخی کشورهای غربی به‌واسطه حضور فزاینده اقلیت‌های مسلمان در این کشورها طی دهه‌های اخیر باعث شده تا پوشش اسلامی اهمیتی خاص پیدا کند. در این راستا حوزه‌ای پژوهشی نیز تکوین یافته که شیوه‌ای خاص از ادراک موضوع را سامان داده و دانشی معین از آن را تولید کرده است بی آن‌که پیش‌فرض‌ها، رویکردها، و یا نحوه طرح مسائل در آن مورد باز‌اندیشی قرار گرفته شده باشند. در مطالعه حاضر تلاش شده تا ضمن مروری انتقادی بر پژوهش‌های موجود در حوزه پوشش به این سؤالات پاسخ داده شود که این پژوهش‌ها چگونه به موضوع پوشش پرداخته‌اند، چه جنبه یا جنبه‌هایی در آن‌ها نادیده گرفته شده است و از خلال این مباحث امکان طرح چه پرسش‌های تازه‌ای فراهم می‌آید. بحث درباره سیاست‌های دولت حول موضوع پوشش اسلامی، بررسی مسئله  پوشش اسلامی از جنبه حقوقی و دلالت‌های آن برای حوزه عمومی، تحقیق در معانی پوشش اسلامی و سبک زندگی مرتبط با آن، و مطالعه نحوه بازنمایی پوشش اسلامی در رسانه‌ها از جمله مضامینی هستند که در این دسته از پژوهش‌ها بیشتر مورد ‌توجّه قرار گرفته‌اند. در این مطالعه، ضمن مرور هر یک از پژوهش‌های مذکور و ذکر محدودیت‌های آن‌ها، تلاش شده تا با نقد کلیت این فضای گفتمانی، زمینه طرح پرسشی جدید فراهم آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meta - analysis of the Islamic code of dressing in the social researches: The Necessity of posing a new question

چکیده [English]

The advent of Islamic Revolution in Iran and the demographic changes of some Western countries due largely to the growing presence of Muslim minorities in this countries during the recent decades has made ‘Islamic code of dressing’ an important topic of interest. In this respect, there has appeared a new research framework which has organized a particular way of understanding this topic, and brought about a certain bulk of knowledge in which the presuppositions, approaches, and the way of sketching the issues has not been reconsidered.
While critically reviewing the available research on the code of dressing, the present study aims to answer the following questions: How have they dealt with the topic ‘code of dressing’? What aspects, if there are any, have been neglected by them? And what possible questions come out and appear to be posed? Discussing the state policies regarding “Islamic code of dressing’, approaching Islamic code of dressing from a juridical perspective and its denotations for the public sphere, probing the meanings of Islamic code of dressing and its related life-styles, and studying the way of representing Islamic code of dressing in media, are all concepts that have been more accounted for in these research trends. While reviewing and drawing on the constraints in each research, and criticizing the totality of this discourse space, it will be attempted to highlight the importance of posing a new question.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Hijab
  • Dressing subject
  • Discourse
  • Representation
  • State