مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روزنامه‌نگاری دانشکده علوم ارتباطات- دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار و مدیرگروه روابط عمومی دانشکده علوم ارتباطات-دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در عصر رقابت فزاینده میان رسانه‌ها، تولید محصولات باکیفیت و حضور در بازارهای رسانه‌ای، عاملی اثرگذار در ایفای نقش مطلوب و حرفه‌ای خبرگزاری‌ها به شمار می‌رود. وقتی به پیشینه تاریخی 180 ساله خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌نگریم، از همان روزهای نخست فعالیت آنها از آژانس هاواس ( 1835 ) گرفته تا رویترز (1851) و آسوشیتدپرس (1846) حضور موثر در بازارهای باارزش مبادله اطلاعات، اخبار و کسب درآمدهای فراوان طرف توجه صاحبان و گردانندگان آنها بوده است. از چند دهه گذشته و در دوران اوج شکل‌گیری و فعالیت خبرگزاری‌های ملی بویژه از جنگ جهانی دوم به بعد،  بسیاری از خبرگزاری‌های ملی با الگوبرداری از شیوه‌های تولید، عرضه و فروش محصولات متنوع خبری در خبرگزاری‌های بزرگ، وارد بازارهای رسانه‌ای در گستره‌های ملی و حتی بین‌المللی شده‌اند. در ایران، اما با گذشت بیش از 80 سال از تاسیس خبرگزاری رسمی و ملی ایران (با نام آژانس پارس و اکنون خبرگزاری جمهوری اسلامی) و در دوران رقابت گسترده خبرگزاری‌ها در عرصه تولید و فروش اطلاعات و اخبار، همچنان منبع تامین  هزینه‌های ایرنا، بودجه دولتی بوده و میزان درآمدزایی این رسانه از محل حضور در بازارهای رسانه‌ای داخلی و بین‌المللی ناچیز به شمار می‌رود. در چنین شرایطی، این مقاله تلاش می‌کند وضعیت موجود ایرنا را به عنوان تنها خبرگزاری رسمی در ایران، از حیث شاخص بازارها، مشتریان و درآمدزایی در بستر رویکردی تطبیقی با سه خبرگزاری بین‌المللی آسوشیتدپرس، فرانس پرس و رویترز و خبرگزاری ملی هند (پی.تی.آی) مطالعهو سپس با مراجعه به آراء و نظرات صاحبنظران و خبرگان رسانه‌ای در ایران، آسیب‌های ایرنا را از این بعد، شناسایی و وضعیت مطلوب آن را ترسیم کند. نتیجه پژوهش که با روش کیفی و تلفیقی از مطالعه تطبیقی و مصاحبه عمقی با خبرگان انجام شده است، ایرنا را از انتشار تمامی اخبار و مطالب خبری روی وبسایت آن به صورت عمومی و رایگان منع و تاکید می‌کند که باید با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم انتشار اخبار روی وبسایت را محدود کرد و در عوض، راهکارهایی را برای درآمدزایی از محل فروش تولیدات متنوع خبری مدنظر قرار داد. جذب آگهی در وبسایت ایرنا و ایجاد بنگاه و هولدینگ سرمایه‌گذاری در تولید محصولات چندرسانه‌ای، فروش عکس‌های خبری باکیفیت و آرشیوی، تولید فیلم‌های خبری باکیفیت و قابل فروش از جمله راهکارهای مورد تاکید صاحبنظران و خبرگان در این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study on IRNA’s situation in media markets in comparison with AP, AFP, Reuters and PTI

نویسندگان [English]

  • Alireza Abdollahinejad 1
  • Hossein Afkhami 2

چکیده [English]

  Abstract At the age of increasing competition among media, offering high-quality services and presence in media markets is considered as a crucial factor for news agencies in doing their job properly and professionally. Looking at the 180-year-old history of news agencies, from its beginning fromHavas (1835) to Associated Press (1846) and Reuters (1851) the owners and managers of the news agencies had an eye on valuable markets of information exchange and hoping for ample incomes of this market.  Since few decades ago, at the zenith of the establishment and work of national news agencies, especially after the Second World War,by patterning on the production, supplying and sale methods of successful news agencies,many national agencies have entered the national and international media markets. while, in Iran, more than 80 years after the establishment of official and national news agency (originally called Pars and now Islamic Republic News Agency), at the age of new agencies’ rivalryin producing and selling news and information, IRNA’s source of income isgovernment budget and its incomefrom its presence in media markets is insignificant. This article performed a comparative study on IRNA (as Iran’s sole official news agency) and three international news agencies, Associated Press, France Press and Reuters and India’s national news agency, PTI and then asked the opinions of media experts in order to recognise the challenges that IRNA is facing, and also draw an ideal situation. The research has used a qualitative method, including a combination of comparative research and in-depth interviews. The results suggest that IRNA should not publish all stories on its website for free and it should use specific ways to earn an income from selling various news productions. The solutions offered by the experts include publishing advertisements on IRNA’s website, creating an agency and investment holding in the field of multimedia productions, selling high-quality and archive news photographs, producing marketable high-quality news-films.

کلیدواژه‌ها [English]

  • News Agency
  • Markets and Customers
  • moneymaking
  • IRNA
  • pathology

 

-         پیکارد، رابرت جی (1387) اقتصاد رسانه‌ها؛ مفاهیم و مسائل آن، ترجمه داوود حیدری، تهران: انتشارات دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها. چاپ سوم.
-         کلیاتی در خصوص سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (برمبنای اساسنامه سازمان؛ 1391)، تهران: خبرگزاری جمهوری اسلامی، دفتر طرح و برنامه.
-         نمودار و تشکیلات سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی(براساس ابلاغ آذرماه 1391)، تهران: خبرگزاری جمهوری اسلامی، دفتر طرح و برنامه، گروه تشکیلات و روش‌ها.
-         حریری، نجلا (1386) روش تحقیق کیفی، تهران: انتشارات واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی.
-         ریگین، چارلز ( 1388) روش تطبیقی؛ فراسوی راهبردهای کمی و کیفی، ترجمه محمد فاضلی، تهران: نشر آگه.
-         لیندلف تامس و برایان تیلور (1388) روش‌های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات، ترجمه عبدالله گیویان، تهران: انتشارات همشهری.
-         معتمدنژاد، کاظم (1389) ارتباطات بین‌المللی، جلد یکم، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
-         ویکس، ژان لوبلان، جورج سیلوی و همکاران (1388) مدیریت رسانه، ترجمه طاهر روشندل اربطانی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
-         AP 2014 Annual Report 2014,Avaliable at:
-         http://www.Ap.Org/annual-Report/2014/ap-by-the-Numbers.html
-         Boyd-Barrett, Oliver and Tehri Rantanen (1998). The Globalization of News. London: Sage Publication Ltd.
-         Country Report by PTI (2010), 14th OANA General Assembly, Istanbul, 24-28 November,2010.
-         Czarniawska, Barbara (2011),Cyberfactories: How News Agencies Produce News, Edward Elgar Publishing Limited.
-         McPhail, Thomas (2006). Global Communication :Theories, Stakeholders and Trends (Second Edition). Blackwell Publishing.
-         Shrivastava, K.M. (2006), "Indian News Agencies: A Historical Perspective", Cairo: IAMCR 2006, History Section.
-         Shrivastava, K.M. (2007), News Agencies from Pigeon to Internet, India: New Dawn Press, INC.
-         Thomson Reuters ANNUAL REPORT 2010, Avaliable at: http://ar.Thomsonreuters.Com.
-         http://en.wikipedia.org/wiki/Agence_France-Presse.
-         http://en.wikipedia.org/wiki/press_Trust_of_India.
-         http://www.irna.ir.
-         http://www.afp.com/en/agency/afp-history.
-         http://www.afp.com/en/agency/afp-in-world.
-         http://www.afp.com.
-         http://www.ap.org.
-         http://www.ap.org/company/about-us.
-         http://www.asianetnews.net/agencies/press-trust-of-india.
-         http://www.businesswire.com.
-         http://www.businesswire.com/news/home/20110127006251/en/AFP 3.7-Increase-2011-Budget.
-         http://www.ptinews.com/aboutpti/aspx.
-         http://www.reuters.com/article/2010/02/24/us-thomsonreuters-idUSTRE61N2R520100224.
 

 

-         پیکارد، رابرت جی (1387) اقتصاد رسانه‌ها؛ مفاهیم و مسائل آن، ترجمه داوود حیدری، تهران: انتشارات دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها. چاپ سوم.
-         کلیاتی در خصوص سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (برمبنای اساسنامه سازمان؛ 1391)، تهران: خبرگزاری جمهوری اسلامی، دفتر طرح و برنامه.
-         نمودار و تشکیلات سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی(براساس ابلاغ آذرماه 1391)، تهران: خبرگزاری جمهوری اسلامی، دفتر طرح و برنامه، گروه تشکیلات و روش‌ها.
-         حریری، نجلا (1386) روش تحقیق کیفی، تهران: انتشارات واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی.
-         ریگین، چارلز ( 1388) روش تطبیقی؛ فراسوی راهبردهای کمی و کیفی، ترجمه محمد فاضلی، تهران: نشر آگه.
-         لیندلف تامس و برایان تیلور (1388) روش‌های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات، ترجمه عبدالله گیویان، تهران: انتشارات همشهری.
-         معتمدنژاد، کاظم (1389) ارتباطات بین‌المللی، جلد یکم، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
-         ویکس، ژان لوبلان، جورج سیلوی و همکاران (1388) مدیریت رسانه، ترجمه طاهر روشندل اربطانی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
-         AP 2014 Annual Report 2014,Avaliable at:
-         http://www.Ap.Org/annual-Report/2014/ap-by-the-Numbers.html
-         Boyd-Barrett, Oliver and Tehri Rantanen (1998). The Globalization of News. London: Sage Publication Ltd.
-         Country Report by PTI (2010), 14th OANA General Assembly, Istanbul, 24-28 November,2010.
-         Czarniawska, Barbara (2011),Cyberfactories: How News Agencies Produce News, Edward Elgar Publishing Limited.
-         McPhail, Thomas (2006). Global Communication :Theories, Stakeholders and Trends (Second Edition). Blackwell Publishing.
-         Shrivastava, K.M. (2006), "Indian News Agencies: A Historical Perspective", Cairo: IAMCR 2006, History Section.
-         Shrivastava, K.M. (2007), News Agencies from Pigeon to Internet, India: New Dawn Press, INC.
-         Thomson Reuters ANNUAL REPORT 2010, Avaliable at: http://ar.Thomsonreuters.Com.
-         http://en.wikipedia.org/wiki/Agence_France-Presse.
-         http://en.wikipedia.org/wiki/press_Trust_of_India.
-         http://www.irna.ir.
-         http://www.afp.com/en/agency/afp-history.
-         http://www.afp.com/en/agency/afp-in-world.
-         http://www.afp.com.
-         http://www.ap.org.
-         http://www.ap.org/company/about-us.
-         http://www.asianetnews.net/agencies/press-trust-of-india.
-         http://www.businesswire.com.
-         http://www.businesswire.com/news/home/20110127006251/en/AFP 3.7-Increase-2011-Budget.
-         http://www.ptinews.com/aboutpti/aspx.
-         http://www.reuters.com/article/2010/02/24/us-thomsonreuters-idUSTRE61N2R520100224.