مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ابژه‌ها چگونه محملی برای حضور شر می‌شوند؟ چگونه می‌توان در مورد زندگی شیطانی اشیاء اندیشید؟ در مقاله حاضر ما این پرسش را به بحث می‌گذاریم و پس از طرح نظریات مرتبط، به مطالعه موردی اینترنت و فیس بوک در ایران می‌پردازیم در این مقاله سه امر وابستگی انسان به ابژه‌ها، مفهوم تقلید به مثابه امر اجتماعی و مفهوم شر و چگونگی حلول آن مورد بحث قرار می‌گیرد. سپس با روش اسنادی فرایند مسأله‌مند شدن اینترنت تحلیل می‌شود. نتیجه این بوده است که اینترنت در ایران با سه گونه هویت شیطانی بازنمایی شده است: اول این‌که ابزاری است برای جاسوسی دشمن، دوم آنکه ابزار اغتشاش نام گرفته است و آخر اینکه عامل ظهور فحشا و فساد اخلاقی است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Incarnating of evil in cultural objects A case study of internet as social Network analysis of Facebook

چکیده [English]

This article explores two questions: How do objects turn into a situation to emerge of evil? And, how can it be thought of evil life of things? The method of this paper is a case study and it is about internet and Facebook in Iran. The paper discusses three facts which are: human’s depending on objects, the concept of imitation as a social fact and the concept of evil and its emergence. Using documental analysis method the process of problematizing of internet has been studied. In conclusion, in Iran, internet has been represented in three kinds of evil identities: Firstly, A tool for spying by enemies; second, A media for social and political crisis; third, the cause of immortality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quasi-Object
  • Quasi- Subject
  • evil
  • everyday life
  • Pure Internet