مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 
این مطالعه درصدد است به برساخت معنایی و بازنمایی زن در سینمای ایران بپردازد. بر همین اساس، سه فیلم سینمایی سگ‌کشی، چهارشنبه‏سوری و کافه‌ترانزیت به عنوان میدان و نمونه مطالعه بر اساس روش نمونه‏گیری هدفمند انتخاب شده‏اند. چارچوب نظری این مطالعه مبتنی بر نظریه‏ی بازنمایی است و از روش تحلیل نشانه‏شناختی نیز برای تحلیل و تفسیر داده‏ها استفاده شده است.
بر اساس نتایج پژوهش، از آن‌جا که قدرت به‏طور تاریخی، اجتماعی و نمادین در دست مردان است، بنابراین مفاهیم و مقولات فرهنگی بر اساس نظام مردانه تعریف شده و مفاهیمی ذاتاً مذکرند. این مفاهیم و مقولات در دنیای زنان دارای معانی نامتعارف و گاه متضاد می‌باشند. برای زنان مفاهیمی مانند احقاق حق، تساوی‌طلبی، استقلال، قدرت، رشد، وفاداری بر اساس بهای‏شان برای مردان در نظر گرفته می‌شوند. در واقع، زنان دارای هویتی تابع و غیر‌مستقل هستند. به این ترتیب، زنان برای پیشرفت و تغییر در زندگی خود نه تنها با موانع ساختاری و اجتماعی روبرو هستند، بلکه ساختار نظام مردسالاری همچون وجدان در اعماق ذهن و اندیشه آن‌ها جای گرفته و حتی در زمان عدم‏حضور خود نیز پیام قدرتمندی برای زنان می‌فرستد و به آن‌ها یادآوری می‌کند که طبق دستورات عمل کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Semiotic Study of Representation of Women in Iranian Cinema (A Case Study of Sag Koshi, Chaharshanbe Sori, Kaffe Tranzit)

چکیده [English]

This study deals with the meaning reconstruction and representation of woman in Iranian Cinema. Three well-known films selected as research setting based on purposive sampling. These are Sag Koshi, Chaharshanbe Sori and Kaffe Tranzit. The study used Representation Theory as theoretical framework and semiotic analysis for data analysis. The results show that cultural concepts and categories are defined in the basis of masculine structure. So, such concepts have eccentric and sometimes paradoxical meaning to the women. For women, concepts such as the dispensation of justice, equalization, independence, power, development and loyalty are regarded according to their value for men. Indeed, women have independent and obedient identity. In this manner, in order to progress and interpret their own life, women not only encounter structural and social barriers but also other structures of patriarchic system similar to conscience are penetrated deep into the depth of their mind and thought. The presence of men, even when they are absent, sent very powerful signal for women and remind them that they have to act based on their  orders and rules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Representation of women
  • Iranian Cinema
  • semiology
  • power
  • Identity