مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله برگرفته از تحقیقی میدانی است که به‌صورت کمّی- کیفی در سال تحصیلی 92-91 در شهرستان رضوان‌شهر استان گیلان با جامعة آماری 25 معلم و 99 دانش‌آموز پسر و دختر مقطع اول ابتدایی(50 نفر فارسی زبان و 49 نفر دوزبانه) انجام شد. نمونة آماری به‌صورت انتخابی، هدفمند و تمام‌شماری در نظر گرفته شده است. ابزارهای پژوهش، شامل پرسشنامه ویژة معلمان، و آزمون شفاهی علوم برای دانش‌آموزان بوده است. و هدف تحقیق بررسی رابطة فرهنگ و زبان در فرآیند آموزشی منطقة مورد مطالعه می‌باشد. به‌علاوه مشکلات کودکان دوزبانه و ارتباط دوزبانگی با پیشرفت تحصیلی آن‌ها بر اثر این واقعة فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of culture and dialect on education of bilingual schoolchildren

چکیده [English]

The article is extracted from a field investigation conducted in 91-92, Rezvanshahr ,Gilan with a population of 25 teachers and 99 first grade (fe)male students (50 Persian speakers and 49 bilinguals).the sample was chosen selectively, purposefully and all-inclusively. Self-made questionnaires for teachers and oral test for students have been employed as the research tools. The study aims to investigate the relationship between language and culture in the educational process of the above mentioned region. Additionally, bilingual children's problems as well as the relationship between bilingualism and their academic achievement have been taken into consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture
  • Language
  • bilingual children
  • academic achievement
  • school education