مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اصالت محوریت زندگی عادی و لذت بردن از آن و‌ یا عدم اصیل شمردن آن و تصمیم بر مبارزه با خود و طبیعت وجه ممیزه‌ی دو مکتب فمینیستی رمانتیک و اگزیستانسیالیست است. فمینیسم رمانتیک با انتخاب مسیر «زنانه»‌ی مهربانی برای ایجاد تغییرات مد نظر خود در جهان، در عین مبارزه با آنچه که آن‌را زشتی و پلشتی می‌داند، به ادامه‌یافتن جریان حیات معتقد بوده و « لذت در حین ایجاد تغییر» را برای پیروان خود و همچنین برای ابژه‌ی تغییر‌یعنی مردان به ارمغان می‌آورد اما فمینیسم اگزیستانسیالیست، لذت زندگی را از هم از زنان مبارزه‌گر و هم از ابژه‌های آن‌ها (مردان) می‌گیرد. فیلم «برخورد خیلی نزدیک»، دربردارنده‌ی دو نوع نگاه به ارتباط میان زنان و مردان است. دیدگاه «ناهید» دربردارنده‌ی ضدیت با مردان و دوری جستن از آنان است، حتی اگر این دوری جستن به عدم ارضای روانی خود او و ایجاد عقده‌های روانی در او بیانجامد. اما « نرگس» مشکلی با مردان نداشته و با شوهر خود روابط عاشقانه‌ای دارد. زندگی به تصویر کشیده شده برای نرگس، سراسر موفقیت و شادی؛ و برای ناهید سراسر شکست و اندوه است. فیلم درصدد ترویج این اندیشه است که راهبرد « ایجاد تغییر» در جهان که راهبرد فمینیسم رمانتیک است و با روش‌های نرم زنانه صورت می‌گیرد بهتر از راهبرد « مبارزه» است که در فمینیسم اگزیستانسیالیست دنبال می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Romantic Feminism and Existentialist Feminism, Discourse Analysis of the Film Barkhord-e Kheyli Nazdic

چکیده [English]

The main difference between Romantic feminism and Existentialist feminism is considering the everyday life as something original or not, or in other words, enjoying in everyday life or battling with it.
There are two characters in an Iranian film, Barkhord-e KheyliNazdic, which present two kinds of view about the relations between men & women. The view of Nahid involves oppositions to men and avoidance from them, even this avoidance led to psychological discontent and make psychological complexes. On the contrary, Narges has no problem with men and has amorous relations to her wife. The life for Narges is full of success and full of jubilation, and for Nahid is full of sadness and losing.
The film attempts to widespread the notion of “changing the world” which is the strategy of romantic feminism and acts via soft feminine methods, is better than "battling" strategy, the strategy of existentialist feminism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Romantic Feminism
  • Existentialism Feminism
  • Femininity
  • Amorous relations
  • Barkhord-e Kheyli Nazdic