مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله در پی شناخت فرهنگ ایرانی از خلال صفحه فالنامة مجلات موسوم به خانواده است. بر این اساس برای دست یافتن به ساختار فالنامه‌ها و آگاهی از زمینه اجتماعی و فرهنگی این پدیده و شاخت زندگی روزمره ایرانی به تحلیل صفحه فالنامه مجلة «خانواده سبز» تحت عنوان «ماه به ماه با رازهای خوشبختی» پرداخته شده است. به این منظور با اتخاذ رویکرد «جهان-محلی» و با توجه به رهیافت تحلیل گفتمانی تئون ای. ون‌دایک، مقولات متون فالنامه استخراج و تفسیر گردید. نتایج نشان می‌دهد که جملات فال در وهلة اول در برگیرنده ساختاری از قبیلِ کلی‌گویی، این‌همان‌گویی، مثبت‌اندیشی، واگویی بدیهیات و تقدیر‌گرایی است. در وهله دوم متون فال با آگاهی از زمینه اجتماعی و فرهنگی خواننده متون، زندگی روزمره مخاطب را در قالب مقولاتی چون آینده‌نگری، توصیف مشکلات، توصیف شخصیت، ارتباطات و روابط عاشقانه به تصویر کشیده است. در نهایت، بررسی مسائلی مانند فال دریچه‌ای است گشوده به سوی دنیای جوانان و زنان و از این راه می‌توان تجربه درونی بهتری از واقعیت‌ها و تحولات دنیای آن‌ها به دست آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Cultural Approach to Omen Pages in Family Magazines; Discourse Analysis of Month to Month with Luck Secrets in Khanevade Sabz Magazine

چکیده [English]

This paper is an effort to understand the Iranian everyday life through the so-called family magazines' omen pages. Reaching the structure of these contents and understanding the social and cultural context of this phenomenon, we analyzed the omen page of the "Khanevanede Sabz" magazine, titled "month to month with happiness secrets". We applied the "global-local" approach and discourse analysis insights of Teun A. Van Dijk to interpret the contents. The findings illustrate that at first, the omen sentences include generalizations, tautologies, positive thinking, restating trivial axioms and fatalism. At the second step, omen contents depict readers' everyday lives through matters such as providence, describing problems, qualifying characteristics, communications, and love relations according to the basic knowledge of their social and cultural contexts

کلیدواژه‌ها [English]

  • everyday life
  • omen pages
  • Discourse Analysis
  • family magazines
  • Khanevanede Sabz magazine